mBills.si

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovenian

mBills – denarnica na tvojem telefonu, s katero lahko plačuješ kadarkoli, kjerkoli in komurkoli, 24/7/365. Varno, hitro, enostavno, ugodno in okolju prijazno. mBills.si v sodelovanju s Petrolom je nadgradnja Hal mBills. Z namestitivijo mBills.si vsi uporabniki Hal mBills lahko še naprej plačujete in dostopate do vseh podatkov, ustvarjenih s Hal mBills.

POSEBNO OBVESTILO ZA HAL MBILLS uporabnike: Pred namestitivijo mBills.si si zapišite varnostno kodo (najdete jo v levem stranskem meniju »Moj profil«), ki jo boste morali vpisati pri nameščanju mBills.si. Po namestitvi mBills.si priporočamo, da izbrišete Hal mBills aplikacijo.

KAJ JE MBILLS?

Je odprta platforma za mobilno plačevanje, ki ustvarja do danes še nevidene možnosti plačevanja. Temelji na mobilni denarnici, s katero nadomeščamo vsem znano denarnico za gotovino. Tako kot je bilo do sedaj mogoče karkoli kupiti z gotovino, je z mBills mogoče karkoli kupiti z elektronskim denarjem. mBills platforma deluje samostojno, se pa povezuje tudi z bančnimi, kartičnimi sistemi in drugimi mobilnimi apikacijami ter izkorišča obstoječo infrastrukturo podjetij. MBILLS ima dovoljenje Banke Slovenije za izdajanje elektronskega denarja in izvajanje plačilnih storitev, ki je hkrati veljavno v vseh EU državah. mBills sistem je leta 2016 prejel e-nagrado za najboljši informacijski projekt, ki jo podeljuje Slovensko društvo Informatika.

KAJ OMOGOČA MBILLS?

- brezplačno nakazovanje denarja komurkoli na telefonsko številko
- plačevanje blagajniških računov z dotikom zaslona
- plačevanje položnic neodvisno od delovnih časov in bančnih urnikov po ugodni proviziji
- plačevanje elektronskih računov
- plačevanje na spletu brez vnašanja osebnih podatkov in podatkov kreditne kartice
- povezovanje z drugimi mobilnimi aplikacijami za potrebe plačevanja
- naročanje in plačevanje izdelkov in storitev s slikanjem mBills QR kode
- nadzor nad stanjem, porabo denarja in plačanimi računi v vsakem trenutku na dosegu roke

ZAKAJ PLAČEVATI Z MBILLS?

- Ena za vse - enotna uporabniška izkušnja plačevanja ne glede na banko in mobilnega operaterja
- 24/7/365 – plačila so izvedena takoj, kjerkoli, kadarkoli, komurkoli
- Varno – MBILLS ima dovoljenje Banke Slovenije za izdajanje e-denarja in opravljanje plačilnih storitev
- Okolju prijazno – papirnati računi in položnice niso več potrebni

KJE LAHKO PLAČUJEM Z MBILLS?

Plačevanje z mBills že danes omogočajo mnoga priznana slovenska podjetja, na primer Petrol, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Zavarovalnica Triglav, Radio televizija Slovenija, Adriatic Slovenica, SPL, Elektro energija, T2, AmCham Slovenia, Kalček, Gostinstvo Jezeršek, Hotel Slon, Sputnik svetovna kavarna, Manikira Urban Spa, Unitur Ski Resort Krvavec, RTC žičnice Kranjska Gora, Harmonija središče ugodja, 4P fitness club, Konex, Cube fitness, Kaval Group, BTC City, Atlantis, Gostilna Čad, JB restavracija, Aerodium Logatec in mnogi drugi. Zemljevid vseh lokacij, kjer lahko plačujete z mBills, je na voljo na www.mbills.si.

KAKO ZAGOTAVLJAMO VARNOST?

- Varnost denarja mBills uporabnikov zagotavljajo najzanesljivejši računalniški sistemi, preko katerih se že več kot 15 let mesečno pretaka tudi do 70 milijard evrov.
- Denar mBills uporabnikov je shranjen na posebnih fiduciarnih računih slovenskih bank, na katerih se shranjujejo izključno sredstva mBills uporabnikov.
- Do sredstev bančnega računa lahko z mBills dostopate samo vi, kadar v mBills aplikaciji sami potrdite polnjenje mobilne denarnice.
- Podatki mBills uporabnikov (profil uporabnika, računi, transakcije itd.) niso shranjeni na mobilnem telefonu, temveč izključno v močno zavarovanem okolju na strežniku. S krajo vašega mobilnika nihče ne more priti do vaših mBills podatkov.
- Za uporabo aplikacije morate imeti vklopljeno zaklepanje zaslona. V kolikor zaklepanje zaslona kadarkoli izklopite, je potrebna ponovna registracija v mBills.
mBills - wallet on your phone, you may be paying anytime, anywhere and to anyone, 24/7/365. Safe, quick, easy, cheap and environmentally friendly. mBills.si in cooperation with Petrol upgrade Hal mBills. With placing mBills.si all users of Hal mBills can continue to pay and access all the data generated by Hal mBills.

SPECIAL NOTICE FOR HAL MBILLS users: Before you install mBills.si write down the security code (located in the left side menu "My Profile"), you'll need to enter when installing mBills.si. After installation mBills.si recommend deleting Hal mBills application.

WHAT IS MBILLS?

It is an open platform for mobile payments, creating today still unseen billing options. Based mobile wallet, which replace all known wallet for cash. Just as it was until now possible to buy something with cash, with mBills can buy anything electronic money. mBills platform operates independently, but it is also connected with banking, card system and other mobile apps, and takes advantage of existing infrastructure enterprises. MBILLS the Bank of Slovenia authorization to issue electronic money and payment services, which is also valid in all EU countries. mBills system in 2016 received an e-award for the best IT project, awarded by the Slovenian Society Informatika.

WHAT MAKES MBILLS?

- free transfer of money to anyone by telephone at
- Payment of cash accounts with touch screen
- paying bills independently of working times and schedules at an affordable bank commission
- payment of electronic invoices
- pay online without entering personal data and credit card data
- integration with other mobile applications for the purpose of payment
- ordering and billing products and services to scan QR codes mBills
- control of the state, spending money and paid invoices at any time at your fingertips

WHY PAY WITH MBILLS?

- One for all - a uniform user experience regardless of the payment to the bank and mobile operator
- 24/7/365 - Payments are made immediately, anywhere, anytime, to anyone
- Safe - MBILLS the Bank of Slovenia authorization for the issuance of e-money and payment services
- Environmentally friendly - paper invoices and bills are no longer needed

WHERE CAN I pay with MBILLS?

Paying with mBills today allow many renowned Slovenian companies, for example, the Petrol Administration of the Republic of Slovenia for Public Payments, Zavarovalnica Triglav, Radio Television Slovenia, Adriatic Slovenica SPL Electrical energy, T2, AmCham Slovenia, germ, Catering Jezeršek, Hotel Elephant, Sputnik world cafe, manicure Urban Spa, smile Ski Resort Krvavec RTC ski lift Kranjska Gora, Harmony center comfort, 4P fitness club, Konex, Cube fitness, Kaval Group, BTC City, Atlantis Inn Chad, JB restaurant, Aerodium Logatec and many others . Map of all locations where you can pay with mBills is available on www.mbills.si.

HOW TO PROVIDE SECURITY?

- Security money mBills users provide the most reliable computer systems through which more than 15 years, the monthly flows of up to 70 billion euros.
- Money mBills user is stored in special trust accounts of Slovenian banks, which are stored only means mBills users.
- By means of a bank account can only be accessed by mBills you when the app itself mBills confirm charging mobile wallet.
- Data mBills users (user profile, accounts, transactions, etc.) Are not stored on the mobile phone, but only in a highly protected environment on the server. The theft of your mobile nobody can get to your mBills data.
- To use the application you must have turned on the lock screen. If the lock screen any time off, requiring re-registration in mBills.
Read more
3.7
57 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Dodana podpora za Android 9.
Ostale manjše izboljšave.
Read more

Additional Information

Updated
August 13, 2018
Size
76M
Installs
10,000+
Current Version
2.0.12
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
MBILLS d.o.o.
Developer
Trzaska c. 118 1000 Ljubljana Slovenia
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.