NOSTRA Map - GPS Navigation

6,915
Google 翻訳で説明を日本語 (日本)に翻訳する説明を英語 (アメリカ合衆国)に戻す

*** For English, please scroll down ***

เที่ยวทั่วไทยไปกับ NOSTRA แผนที่ประเทศไทยที่ดีที่สุด อันดับหนึ่งในตลาดแผนที่ระบบเนวิเกเตอร์
ลงทะเบียนเพื่อใช้งานฟังก์ชั่นใหม่พร้อมอัพเดทข้อมูลแผนที่ที่ละเอียด แม่นยำสูงสุด ด้วยตำแหน่งสถานที่มากกว่า 1,500,000 จุด ทั่วประเทศ
NOSTRA จะเป็นเพื่อนช่วยแนะนำร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่ช้อปปิ้งได้ทั่วไทย พร้อมช่วยค้นหาสถานที่ เส้นทางการเดินทาง เก็บสถานที่สนใจไว้เป็น "สถานที่ใช้ประจำ" และสามารถแชร์ตำแหน่งสถานที่ของคุณให้เพื่อนๆ ได้ง่ายๆ พิเศษ! ให้คุณไม่พลาดกิจกรรมน่าสนใจด้วยชั้นข้อมูลพิเศษแนะนำสถานที่และกิจกรรมในเทศกาลสำคัญของประเทศไทย หลีกเลี่ยงเส้นทางรถติดด้วยรายงานข้อมูลสภาพจราจรทั่วกรุงเทพฯ และสนุกกับการขี่จักรยานด้วยเส้นทางจักรยานแนะนำโดยมูลนิธิโลกสีเขียว
คุณสมบัติเด่น
• ค้นหาสถานที่สนใจต่างๆ และค้นหาสถานที่สำคัญตามหมวดหมู่ใกล้ตัวคุณ
• ค้นหาเส้นทางการเดินทางสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ เดินเท้า และคำนวณใหม่ได้ตามตำแหน่งปัจจุบัน
• แสดงและล็อคตำแหน่งปัจจุบันบนแผนที่ แบบตามทิศเหนือ (North Up) หรือ ตามทิศทางการเคลื่อนที่ (Head Up)
• แสดงชื่อสถานที่ที่คุณอยู่บน "แถบแสดงตำแหน่งปัจจุบัน"
• เพิ่มและจัดเก็บตำแหน่งส่วนตัวใน "สถานที่ใช้ประจำ"
• เพิ่มและจัดเก็บเส้นทางที่ใช้เดินทางได้บ่อยๆใน "เส้นทางใช้ประจำ"
• แชร์ตำแหน่งสถานที่ผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter, SMS หรือ email
คุณสมบัติแผนที่:
• ครอบคลุมพื้นที่: ประเทศไทย
• แผนที่ทันสมัยด้วยข้อมูลแบบออนไลน์
• ใช้งานทั้งข้อมูลแผนที่และเมนูได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• ข้อมูลสถานที่สำคัญ (POI) ละเอียดแม่นยำกว่า 1,500,000 จุด เช่น อาคาร ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว เอทีเอ็ม ปั๊มน้ำมัน และอื่นๆ
• โครงข่ายเส้นทางคมนาคมละเอียดทั่วไทย ทั้ง ถนน ซอย ทางด่วน ทางยกระดับ รถไฟ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์
• ชั้นข้อมูลพิเศษ เช่น ข้อมูลกิจกรรมตามเทศกาล (Special Events) ข้อมูลจราจร (NOSTRA Traffic) ข้อมูลร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ (NOSTRA Guide) เส้นทางจักรยาน (Bike map)
• รูปแบบแผนที่: แผนที่ฐาน แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียว แผนที่ไฮบริด และ ภาพพื้นสีเทา

=====================================
Travel across Thailand with NOSTRA, the world’s best Thailand map. No.1 of navigation map data in Thailand.
Register on new version, get the new features and latest comprehensive, accurate, and up-to-date map with 1,500,000 Points of interest (POI).
Use NOSTRA application as your personal assistant to guide you to the coolest places to eat, travel or shop around Thailand. Search for a place, find a shortest route, add "My point" and share your location to your friends easily. Get more with special layer data on Thailand’s special event, real time traffic information, and bike map in Bangkok area.
Highlights:
• Easy to search for places and search nearby your location with categories of POIs
• Find a route with car, motorbike, walking directions and recalculate the route from current location
• Display and lock your current location on screen with directions; North up or Head up
• Display your location description on "Current location bar"
• Allow to add your favorite points in "My places"
• Allow to add your favorite routes in "My journeys"
• Share your location via Facebook, Twitter, SMS or Email
Map Features:
• Map coverage: Thailand
• Up-to-date map with online data
• Fully support dual languages map in Thai & English
• Over 1,500,000 of most accurate and up-to-date Points of interest (POI): buildings, restaurants, shopping malls, tourist attractions, ATMs, gas stations, etc.
• Highly detailed and level of street network: road, soi, highway, toll way, BTS, MRT, Airport Rail Link and railway
• Dynamic layer: Thailand’s special events, NOSTRA Traffic, NOSTRA Guide, Bike map
• Map theme: Street map, Imagery map, Hybrid map and Light gray map

Tag: แผนที่, แผนที่ท่องเที่ยว, แผนที่นำทาง, แผนที่ประเทศไทย, แอพนำทาง
***英語については、下にスクロールしてください***

เที่ยวทั่วไทยไปกับNOSTRAแผนที่ประเทศไทยที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งในตลาดแผนที่ระบบเนวิเกเตอร์
ลงทะเบียนเพื่อใช้งานฟังก์ชั่นใหม่พร้อมอัพเดทข้อมูลแผนที่ที่ละเอียดแม่นยำสูงสุดด้วยตำแหน่งสถานที่มากกว่า1,500,000จุดทั่วประเทศ
NOSTRAจะเป็นเพื่อนช่วยแนะนำร้านอาหารที่เที่ยวที่ช้อปปิ้งได้ทั่วไทยพร้อมช่วยค้นหาสถานที่เส้นทางการเดินทางเก็บสถานที่สนใจไว้เป็น "สถานที่ใช้ประจำ" และสามารถแชร์ตำแหน่งสถานที่ของคุณให้เพื่อนๆได้ง่ายๆ พิเศษ! ให้คุณไม่พลาดกิจกรรมน่าสนใจด้วยชั้นข้อมูลพิเศษแนะนำสถานที่และกิจกรรมในเทศกาลสำคัญของประเทศไทยหลีกเลี่ยงเส้นทางรถติดด้วยรายงานข้อมูลสภาพจราจรทั่วกรุงเทพฯและสนุกกับการขี่จักรยานด้วยเส้นทางจักรยานแนะนำโดยมูลนิธิโลกสีเขียว
คุณสมบัติเด่น
•ค้นหาสถานที่สนใจต่างๆและค้นหาสถานที่สำคัญตามหมวดหมู่ใกล้ตัวคุณ
•ค้นหาเส้นทางการเดินทางสำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือเดินเท้าและคำนวณใหม่ได้ตามตำแหน่งปัจจุบัน
•แสดงและล็อคตำแหน่งปัจจุบันบนแผนที่แบบตามทิศเหนือ(ノースアップ)หรือตามทิศทางการเคลื่อนที่(ヘッドアップ)
•แสดงชื่อสถานที่ที่คุณอยู่บน "แถบแสดงตำแหน่งปัจจุบัน"
•เพิ่มและจัดเก็บตำแหน่งส่วนตัวใน "สถานที่ใช้ประจำ"
•เพิ่มและจัดเก็บเส้นทางที่ใช้เดินทางได้บ่อยๆใน "เส้นทางใช้ประจำ"
•แชร์ตำแหน่งสถานที่ผ่านโซเชียลมีเดียเช่นFacebookやTwitter、SMS、電子メールหรือ
คุณสมบัติแผนที่:
•ครอบคลุมพื้นที่:ประเทศไทย
•แผนที่ทันสมัยด้วยข้อมูลแบบออนไลน์
•ใช้งานทั้งข้อมูลแผนที่และเมนูได้2ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
•ข้อมูลสถานที่สำคัญ(POI)ละเอียดแม่นยำกว่า1,500,000จุดเช่นอาคารร้านอาหารห้างสรรพสินค้าสถานที่ท่องเที่ยวเอทีเอ็มปั๊มน้ำมันและอื่นๆ
•โครงข่ายเส้นทางคมนาคมละเอียดทั่วไทยทั้งถนนซอยทางด่วนทางยกระดับรถไฟรถไฟฟ้าบีทีเอสรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีและรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์
•ชั้นข้อมูลพิเศษเช่นข้อมูลกิจกรรมตามเทศกาล(特別イベント)ข้อมูลจราจร(NOSTRA交通)ข้อมูลร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ(NOSTRAガイド)เส้นทางจักรยาน(自転車マップ)
•รูปแบบแผนที่:แผนที่ฐานแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียวแผนที่ไฮบริดและภาพพื้นสีเทา

=====================================
NOSTRA、世界最高のタイ・マップでタイを横切って移動。タイでのナビゲーション用地図データの第1号。
新しいバージョンに登録し、新しい機能や興味の1,500,000ポイント(POI)と、最新の包括的な、正確、かつ最新のマップを取得します。
、食べて旅行やタイを中心に買い物をするクールな場所にあなたを導くためにあなたの個人的なアシスタントとしてNOSTRAアプリケーションを使用してください。 「マイポイント」を追加して、簡単にあなたの友人にあなたの場所を共有し、最短ルートを見つける、場所を検索します。バンコクエリアのタイの特別なイベント、リアルタイムの交通情報、および自転車マップ上の特殊な層データでより多くを取得します。
ハイライト:
•簡単な場所を検索し、POIのカテゴリと近くの場所を検索します
•車、バイク、歩く方向のルートを検索し、現在の場所からのルートを再計算
•方向で画面上の現在位置を表示し、ロック;ノースアップまたはヘッドアップ
•「現在のロケーションバー」上のあなたの場所の説明を表示
•「マイプレイス」でお気に入りのポイントを追加することを許可します
•「マイ旅」でお好みのルートを追加することを許可します
•FacebookやTwitter、SMSまたは電子メールを経由してあなたの場所を共有
地図の特徴:
•地図のカバレッジ:タイ
オンラインデータとの•アップ最新の地図
•完全タイ&英語でデュアル言語マップをサポート
•最も正確なの1,500,000を超えると最新の興味(POI)のポイント:建物、レストラン、ショッピングモール、観光スポット、ATMは、ガソリンスタンドなど
•非常に詳細なと道路網のレベル:道路、ソイ、高速道路、有料道、BTS、MRT、空港レイルリンクと鉄道
•ダイナミックレイヤー:タイの特別なイベント、NOSTRA交通、NOSTRAガイド、バイクマップ
•地図のテーマ:地図、画像マップ、ハイブリッドマップとライトグレーの地図

タグ:แผนที่、แผนที่ท่องเที่ยว、แผนที่นำทาง、แผนที่ประเทศไทย、แอพนำทาง
もっと見る
4.2
6,915 件(合計)
5
4
3
2
1
読み込み中...

新機能

Fix bugs and improvements.
もっと見る

追加情報

更新日
2018年10月17日
サイズ
端末により異なります
インストール
100,000+
現在のバージョン
4.4.4
Android 要件
4.1 以上
コンテンツのレーティング
全ユーザー対象
提供元
GlobeTech Co., Ltd.
開発元
GlobeTech Co., Ltd. (Head Office) 92/44 16th Fl., Sathorn Thanee Bld.2, North Sathorn Rd., Silom, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500
©2018 Googleサイト利用規約プライバシーデベロッパーアーティストGoogle について|地域: アメリカ合衆国言語: 日本語
このアイテムを購入することにより、Google ペイメントとの取引が発生し、Google ペイメントの利用規約およびプライバシーに関するお知らせに同意したことになります。