DOAE Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรไทย
แจ้งและปรับปรุงข้อมูลการปลูก
ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
สำรวจตรวจสอบสมาชิกของครัวเรือน
ติดตามสิทธิ์ตามโครงการและมาตรการของรัฐที่ผูกพันธ์กับการเพาะปลูกของครัวเรือน
อ่านเพิ่มเติม
3.8
70 ทั้งหมด
5
4
3
2
1
กำลังโหลด...

มีอะไรใหม่

แสดงข้อมูลสภาพอากาศของพิกัดที่เปิดใช้งานปัจจุบัน
แก้ไขการเข้าใช้งานของเจ้าหน้าที่ให้
ปรับปรุงคุณภาพการใช้งานให้ลื่นไหล
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

อัปเดตเมื่อ
26 ธันวาคม 2560
การติดตั้ง
10,000+
เวอร์ชันปัจจุบัน
19
เวอร์ชัน Android ที่กำหนด
4.1 และสูงกว่า
การจัดประเภทเนื้อหา
ให้บริการโดย
Department of Agricultural Extension
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
2143/ 1 กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 3 ถนน พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900