4.1
13.5K รีวิว
10M+
ดาวน์โหลด
การจัดประเภทเนื้อหา
สำหรับทุกคน
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ

เกี่ยวกับแอปนี้

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล DOPA-Digital ID โดยอัตลักษณ์ของบุคคล เพื่อให้ได้เอกลักษณ์ ในโลกแห่งดิจิทัล สาหรับคนไทย เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในการติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ สามารถยืนยันตัวตน ทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และยังลดความเสี่ยง ในการใช้เอกสารปลอมในกระบวนการยืนยันตัวตน ต่อไปสามารถอาจนาไปใช้กับหน่วยงานเอกชนด้วย “ เพื่อคนไทย ก้าวต่อไป ด้วย ThaID "
ในช่วงที่เปิดให้บริการในระยะแรก ได้เปิดตัว บัตรประจำประชาชนดิจิทัล ต่อมาด้วยการให้บริการทางทะเบียนราษฎรเบื้องต้น เช่น การตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียน การคัดรับรองรายการทะเบียน การย้ายปลายทาง และการขอเลขที่บ้าน ย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านแห่งใหม่ เป็นต้น
ปัจจุบันสามารถใช้ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร การใช้ภาพเล็กทรอนิกส์ของบัตรประจาตัวประชาชนที่เปิดผ่านแอปพลิเคชั่น ThaID และระบบการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งยืนยันตัวตนในการเข้าไปยื่นใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งรวมทั้ง การเปิดตัวทะเบียนบ้านดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อให้ ผู้ใช้งานที่มีความสนใจเอกสารทางดิจิทัล เพื่อนาไปใช้งานตามความประสงค์ ทาให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นปัจจุบัน
อัปเดตเมื่อ
1 มี.ค. 2567

ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยเริ่มต้นด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่นักพัฒนาแอปรวบรวมและแชร์ข้อมูล แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ภูมิภาค และอายุของคุณ นักพัฒนาแอปได้ให้ข้อมูลนี้ไว้และอาจอัปเดตข้อมูลในส่วนนี้เมื่อเวลาผ่านไป
ไม่มีการแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สาม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่นักพัฒนาแอปประกาศเรื่องการแชร์ข้อมูล
ไม่มีข้อมูลที่รวบรวมไว้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่นักพัฒนาแอปประกาศเรื่องการรวบรวมข้อมูล

การให้คะแนนและรีวิว

4.1
13.3K รีวิว
วทัญญู สร้อยจิตร
15 มีนาคม 2567
แอพนี้มีเจ้าหน้าที่ดูแลอ่านรีวิวเพื่อปรับปรุงระบบบ้างไหมครับ มีระบบอำนวยความสะดวกก็ดี แต่! มันใช้งานไม่ได้ครับ เข้าระบบไม่เคยได้เลย ที่เข้าได้ก็หมุนยิ่งกว่าลูกข่าง ดูรีวิวแต่ละคน 1 ดาวเป็นส่วนใหญ่ และปัญหาคล้ายกันทั้งนั้น
384 คนพบว่ารีวิวนี้มีประโยชน์
คุณคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่
Little Princess
4 พฤษภาคม 2567
ถึงเวลาไปใช้งานจริงไม่ได้ เปิดให้ จนท. ดู จนท.ไม่รับ ขอบัตรตัวจริงเท่านั้น (ศูนย์บริการภาครัฐที่ให้บริการอยู่ในห้าง)
21 คนพบว่ารีวิวนี้มีประโยชน์
คุณคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่
ธนพัฒน์ ปราณีตพลกรัง
22 เมษายน 2567
แอพเกิดข้อผิดพลาดอะไรหรอครับ เข้าไม่ได้มาสักพักแล้ว รบกวนช่วยแก้ไขทีครับ อัพเดทแอพแล้วเข้าไม่ได้เลย ขึ้นแต่ว่าเกิดขึ้นผิดพลาด กรุณาลองใหม่ภายหลัง
24 คนพบว่ารีวิวนี้มีประโยชน์
คุณคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่

มีอะไรใหม่

- เพิ่มเอกสาร 3 เอกสาร ได้แก่ ทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร), ทะเบียนสมรส และทะเบียนหย่า
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน