IoT ThingSpeak Monitor Widget

Všichni (E)
751
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Be always up to date with a state of your IoT devices connected to Thingspeak!
You don't need to start an app every time you want to know your senros' actual readings,
cause they will be always on your Home screen in sight!

* If you don't know how to create a widget on your Home screen,
please read a tiny manual below, it is really simple.
** If you can't find widget in your device (sometimes it happens in Android 5.1),
please find solution below.

The widget features:
Create widgets to monitor actual Fields’ values in your Channel – one or two in every widget.
Monitor many Fields from different Channels creating several widgets in one screen.
Monitor Private Channels using Read API Keys.
Set higher and lower alert thresholds to recieve alerts if monitored field's value exceeds these thresholds.
View and customize charts, set up period or results count, average, sum or median the values there.
Set up the URL of your own Thingspeak server instance to monitor data from it.

Tap on a chart icon in a widget to view charts for every monitored field for various periods.
Tap on a Field value in a widget to refresh manually.
Tap on a menu icon in a widget to configure and customize it.
Configure needed refresh time for every widget.
Customize widget UI, value rounding and font size, background color and background transparency.

It is really flexible, simple and nice!

* How to create a widget in Home screen.
To enjoy IoT Thingspeak Monitor you should create at least one instance of it on your home screen.
To create new instance you should perform the following steps:
1. Long press on any open spot on one of your Home screen pages.You' will see a list of options.
2. Touch the option Widgets from the list of choices
3. Scroll the list and find IoT Thinspeak Monitor
4. Drag&Drop it to any place of your home screen
5. After a config screan will appear
6. Configure your widget and enjoy!
You can create one, two and more widgets with different options of your channels.
Also you can change size of widget (make it bigger). To do that just long press on certain widget on your home screen and release the finger. Widget bounds will appear. You should move bound points to change the widget size.

** Widget is not appeared in a widgets page or something like that.
This is known bug of Android 5.0 and 5.1.
1. Please reboot your device and check again.
2. Check the URL: http://www.technipages.com/fix-android-app-widgets-not-appearing to find a couple of another solutions.
It should help you to fix the issue!

Usage examples:
As an example of IoT ThingSpeak Monitor Widget usage is monitoring of your own weather station.
Actually it is so easy and cheap to create it with Arduino or ESP8266.
There are lots of blogs where you can find related step-by-step manuals.
Here are some of them:
1. Low cost WIFI temperature (DS18B20) data logger based on ESP8266 with connectivity to thingspeak.com (http://www.instructables.com/id/Low-cost-WIFI-temperature-data-logger-based-on-ESP/)
2. Send sensor data (DHT11 & BMP180) to ThingSpeak with an Arduino, using cable or WiFi (ESP8266) (http://www.instructables.com/id/Send-sensor-data-DHT11-BMP180-to-ThingSpeak-with-a/)
3. ESP8266 Weather Station with Arduino
#1 Hardware (http://www.instructables.com/id/ESP8266-Weather-Station-with-Arduino-1-Hardware/)
#2 Software (http://www.instructables.com/id/ESP8266-Weather-Station-with-Arduino-2-Software/)

ThingSpeak is an open source “Internet of Things” application and API to store and retrieve data from things using HTTP over the Internet or via a Local Area Network.
With ThingSpeak you can create sensor logging applications, location tracking applications and a social network of things with status updates.
For more information please visit https://thingspeak.com.

Do you have any questions?
Please send me e-mail!
Být vždy aktuální se stavem svých zařízeních připojených k internetu věcí Thingspeak!
Nemusíte spustit aplikaci, pokaždé, když chcete znát aktuální hodnoty svých senros "
protože tam bude vždy na vaší domovské obrazovce v nedohlednu!

* Pokud nevíte, jak vytvořit widget na domovské obrazovce
přečtěte si malý ruční níže, je to opravdu jednoduché.
** Pokud nemůžete najít widgetu v přístroji (někdy se to stane v Androidu 5.1),
prosím najít řešení níže.

Vlastnosti widgetu:
Vytvoření widgety pro sledování hodnot skutečných polích 've svém kanál - jeden nebo dva v každém widget.
Monitor mnoha oblastech z různých kanálů vytvořit několik widgetů na jedné obrazovce.
Monitor soukromé kanály, které používají ke čtení klíče API.
Nastavte vyšší a nižší prahové hodnoty upozornění dostávat upozornění, pokud hodnota monitorovaného Fielda překročí tyto limity.
Zobrazovat a přizpůsobovat grafy, set-up období, nebo počítat výsledky, průměr, součet nebo medián hodnoty tam.
Nastavit URL vašeho vlastního Thingspeak instance serveru monitorovat data z něj.

Poklepáním na ikonu grafu ve widgetu zobrazit grafy pro každé sledované oblasti na různě dlouhou dobu.
Klepněte na hodnotu pole ve widgetu aktualizovat ručně.
Klepněte na ikonu nabídky ve widgetu pro konfiguraci a přizpůsobit jej.
Konfigurace potřeboval čas, obnovovací pro každý widget.
Přizpůsobte widgetu UI, hodnota zaokrouhlení a velikost písma, barvu pozadí a průhlednost pozadí.

Je to opravdu flexibilní, jednoduché a pěkné!

* Jak vytvořit widget na domovskou obrazovku.
Chcete-li využívat internetu věcí Thingspeak Monitor byste měli vytvořit alespoň jednu instanci to na domovské obrazovce.
Chcete-li vytvořit novou instanci byste měli provést následující kroky:
1. Dlouhým stiskem na jakékoliv volné místo na jednom z domovské obrazovky pages.You "se zobrazí seznam možností.
2. Stiskněte možnost widgety ze seznamu voleb
3. Procházejte seznamem a nalézt internetu věcí Thinspeak Monitor
4. Drag & Drop ji na kterémkoli místě na domovskou obrazovku
5. Poté, co se objeví config screan
6. Konfigurace widget, a užívejte si!
Můžete vytvořit jednu, dvě a více widgetů s různými možnostmi svých kanálů.
Také si můžete změnit velikost widgetu (aby bylo větší). K tomu stačí dlouhým stiskem o některých widgetu na domovské obrazovce a uvolněte prst. Objeví Widget meze. Byste měli přesunout vázané body pro změnu velikosti widgetu.

** Widget se nedostavil na widgety stránky nebo něco takového.
To je známá chyba z Androidu 5.0 a 5.1.
1. restartujte prosím svůj přístroj a znovu zkontrolujte.
2. Zkontrolujte, zda URL: http://www.technipages.com/fix-android-app-widgets-not-appearing~~HEAD=dobj najít několik dalších řešení.
To by mělo pomoci vyřešit problém!

Příklady použití:
Jako příklad použití IoT ThingSpeak Monitor Widget je monitorování své vlastní meteorologické stanice.
Ve skutečnosti je to tak jednoduché a levné, vytvořit s Arduino nebo ESP8266.
Existuje spousta blogů, kde můžete najít příbuzné krok za krokem manuály.
Tady jsou některé z nich:
1. Nízkoteplotní náklady WIFI (DS18B20) data logger na bázi ESP8266 s připojením k thingspeak.com (http://www.instructables.com/id/Low-cost-WIFI-temperature-data-logger-based-on-ESP /)
2. data ze senzorů send (DHT11 & BMP180) pro ThingSpeak s Arduino, pomocí kabelu nebo WiFi (ESP8266) (http://www.instructables.com/id/Send-sensor-data-DHT11-BMP180-to-ThingSpeak-~~HEAD=dobj s/)
3. ESP8266 Meteorologická stanice s Arduino
# 1 Hardware (http://www.instructables.com/id/ESP8266-Weather-Station-with-Arduino-1-Hardware/)
# 2 Software (http://www.instructables.com/id/ESP8266-Weather-Station-with-Arduino-2-Software/)

ThingSpeak je open source "internetu věcí" aplikace a API pro ukládání a načítání dat z věcí, s využitím HTTP přes internet nebo přes místní síť.
S ThingSpeak můžete vytvořit senzorů protokolování aplikace, lokalizační aplikace pro sledování a sociální síť věcí s aktualizací stavu.
Pro více informací prosím navštivte https://thingspeak.com.

Máte nějaké dotazy?
Prosím, pošlete mi e-mail!
Další informace
Sbalit
4,4
Celkem 751
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

HTTP connections enabled for Pie and higher Android releases
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
22. března 2019
Velikost
1,4M
Instalace
10 000+
Aktuální verze
1.4.7
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Od vývojáře
Wilice K
©2021 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.