MIIN - Nền tảng bảo hiểm số

5 N+
Lượt tải xuống
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

Miin là cách nhanh gọn và dễ dàng nhất để mua và lưu trữ Bảo hiểm TNDS ô tô, xe máy. Ứng dụng sẽ giúp cho bạn:
- Tiết kiệm thời gian khi mua bảo hiểm TNDS
- Chi phí tốt nhất với chính sách hoàn tiền trực tiếp
- Thuận tiện quản lý và xuất trình khi cần
- Gia tăng thu nhập với cơ chế tích thưởng điểm Miin

Tìm hiểu thêm về MIIN tại https://miin.asia/.
Lần cập nhật gần đây nhất
28 thg 6, 2022

An toàn dữ liệu

Nhà phát triển có thể cung cấp thông tin tại đây về cách họ thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Tìm hiểu thêm về mục an toàn dữ liệu
Không có thông tin