MIIN - Nền tảng bảo hiểm số

10 N+
Lượt tải xuống
Mức phân loại nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

Miin là cách nhanh gọn và dễ dàng nhất để mua và lưu trữ Bảo hiểm TNDS ô tô, xe máy. Ứng dụng sẽ giúp cho bạn:
- Tiết kiệm thời gian khi mua bảo hiểm TNDS
- Chi phí tốt nhất với chính sách hoàn tiền trực tiếp
- Thuận tiện quản lý và xuất trình khi cần
- Gia tăng thu nhập với cơ chế tích thưởng điểm Miin

Tìm hiểu thêm về MIIN tại https://miin.asia/.
Lần cập nhật gần đây nhất
20 thg 10, 2022

An toàn dữ liệu

Sự an toàn bắt đầu từ việc nắm được cách nhà phát triển thu thập và chia sẻ dữ liệu của bạn. Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu có thể thay đổi tuỳ theo cách sử dụng, khu vực và độ tuổi. Nhà phát triển đã cung cấp thông tin này và có thể sẽ cập nhật theo thời gian.
Không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba
Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động chia sẻ dữ liệu
Không thu thập dữ liệu nào
Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động thu thập dữ liệu
Dữ liệu không được mã hóa
Không thể xóa dữ liệu

Tính năng mới

- Cải thiện hiệu năng