Phần mềm V4

Chứa quảng cáo
50+
Lượt tải xuống
Mức phân loại nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

- Hướng dẫn https://v4.lyle.vn
- Quản lý cùng lúc 9 mô hình cafe, bida, karaoke, quán ăn, khách sạn tính giờ,...
- Quản lý thu, chi, xuất, nhập tồn, chi phí
- Báo cáo nhập hàng (tiền hàng nhập từ ngày đến ngày)
- Báo cáo chi phí (chi phí từ ngày đến ngày)
- Báo cáo lợi nhuận (xem báo cáo thu chi từ ngày đến ngày)
- Cho phép nhập ngoài menu (lấy chi phí)
- Nhập hàng cập nhật giá mua
- Nhập hàng (để kiểm tồn kho)
- Sao lưu và phục hồi dữ liệu
- Xem log (xem lại thao tác nhân viên bán hàng)
Lần cập nhật gần đây nhất
1 thg 4, 2023

An toàn dữ liệu

Sự an toàn bắt đầu từ việc nắm được cách nhà phát triển thu thập và chia sẻ dữ liệu của bạn. Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu có thể thay đổi tuỳ theo cách sử dụng, khu vực và độ tuổi. Nhà phát triển đã cung cấp thông tin này và có thể sẽ cập nhật theo thời gian.
Không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba
Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động chia sẻ dữ liệu
Không thu thập dữ liệu nào
Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động thu thập dữ liệu

Tính năng mới

- Cập nhật hướng dẫn https://v4.lyle.vn
- Thêm 9 mô hình mẫu
- Thêm Backup & Restore dữ liệu
- Thêm chức năng xóa toàn bộ dữ liệu
- Fix lỗi không hiện tiền giờ trong lựa chọn mô hình
- Quản lý nhiều mô hình cùng lúc: Cafe, Bida, Quán ăn, Karaoke, KS tính giờ, ...
- Kết hợp in bill (máy in Bluetooth khổ 58)
- Cài đặt máy in -> Quản lý -> Cài đặt máy in Bluetooth