50K+
Downloads
Content rating
Teen
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

1Office là giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp vừa và nhỏ trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, với đầy đủ các tính năng như
Mạng xã hội, Nhân sự, Đánh giá, Đơn từ, Công việc, Tài liệu, Tài sản, Lịch biểu.
1Office không chỉ là một phần mềm quản lý, chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc trực tuyến cho doanh nghiệp.
Updated on
Jan 10, 2022

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Cập nhật tính năng và sửa lỗi ứng dụng