DVC - Cổng dịch vụ công - Đà Nẵng

10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng là nơi người dân, doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính và theo dõi tình hình xử lý trực tuyến. Bên cạnh đó, Cổng dịch vụ công cung cấp chức năng tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ, thông tin thủ tục hành chính của các Sở Ban Ngành, Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, Xã, Phường của thành phố Đà Nẵng
Updated on
Feb 8, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Cập nhật push message và thông báo chung tại trang chủ