Harry Potter and the Goblet of Fire

2005 թ․ նոյեմբեր157 րոպե
Action & adventure
4 334
Ձայնադրումն ու ենթագրերը հասանելի չեն ձեր լեզվով։ Ենթագրերը հասանելի են հետևյալ լեզուներով՝ անգլերեն։

It's Harry Potter's fourth term at Hogwarts School of Witchcraft andWizardry! Harry, Ron and Hermione look forward to the international Quidditch finals. Harry dreams of spending time with the alluring Cho Chang. He wants to be a normal 14-year-old wizard . . . But Harry is not normal--even by wizarding standards. This term, for the first time in hundreds of years, a competition will be held between three schools of wizardry, and contestants will be magically chosen for the very dangerous event. Now, as Harry's lightning scar burns, indicating the evil presence of Lord Voldemort, the Goblet of Fire makes its final selection for the competition--Harry Potter.
Կարդալ ավելին
Կոծկել

Դերասանական և ռեժիսորական անձնակազմ

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Rotten Tomatoes® score
4K
Հասանելի է
HDR
Հասանելի է
Eligible for Movies Anywhere
Eligible if purchased. Rentals are not eligible. Learn more.
Audio language
Անգլերեն (5.1)
Ենթատեքստ
Անգլերեն [CC]
Վարձույթի ժամկետը
Սկսում է 30 օրվա ընթացքում, ավարտվում է 48 ժամվա ընթացքում:
Info cards
Միացված է
Կարող է ավելացվել ընտանեկան դարանում
Ընտանեկան դարանում կարող է ավելացվել միայն վճարման որոշակի եղանակներով գնված (բայց ոչ՝ վարձույթով վերցված) բովանդակությունը։ Մանրամասն
Աշխատաժամանակ
157 րոպե
Վարկանիշ
PG-13
©2019 GoogleԿայքի օգտագործման պայմաններԳաղտնիությունՄշակողներԿատարողներGoogle-ի մասին|Երկիր՝ Միացյալ ՆահանգներԼեզու՝ հայերեն
Այս ապրանքի համար դուք վճարում եք Google Payments վճարային համակարգով: Կատարելով այս գնումը` դուք ընդունում եք Google Payments-ի օգտագործման պայմաններն ու գաղտնիության ծանուցումը: