Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Neem bij vragen, problemen of feedback a.u.b. rechtstreeks per e-mail contact met ons op: support@logifit.nl

Een voorwaarde is dat je club gebruik maakt van LogiFit.
Na de eerste keer inloggen zal de App een club-specifiek uiterlijk krijgen.
Alleen de door je club geactiveerde opties zullen beschikbaar zijn.Nieuw in MyLogiFit App 2.2.0.1

Self service
- Je kan nu zelf via de app abonnementen afsluiten, verlengen en opzeggen.
- Je kan zelf add-ons kiezen bij je abonnementen.
- Het abonnementen overzicht is overzichtelijker gemaakt.

Workouts
- Workouts toevoegen en prestaties registreren.

Oefeningen
- Bladeren door oefeningen en detail informatie opvragen.

Voedingstips
- Bladeren door voedingstips en detail informatie opvragen.

Fotoboek
- Bladeren door fotoboek en detail informatie opvragen.

Medewerkers
- Bladeren door medewerkers en detail informatie opvragen.

Activiteiten
- Bladeren door activiteiten en detail informatie opvragen.

Algemeen
- Geschikt gemaakt voor weergave op tablets.

Bugfixes
- Na initiële installatie geeft inloggen geen foutmelding meer.
- Na initiële installatie wordt een default styling toegepast waardoor er geen transparante componenten meer op het scherm staan.
- Verschillende kleine bugfixes.

Nieuw in MyLogiFit App 2.1.0.0

Algemeen:
• Weergave ‘tips’ over belangrijke wijzigingen na update (ook via Settings te raadplegen)
• Een nieuw en fris uiterlijk: meerdere standaard thema’s beschikbaar en per club aan te passen aan eigen stijl.
• Knoppen beter bedienbaar
• Koppeling met Facebook pagina club
• Diverse kleine bug fixes
• Systeeminfo bij settings
• Waarschuwing bij onbedoeld afsluiten App
Profiel
• Spaarpunten
Clubinfo:
• Onderscheid Clubinfo per vestiging
Checkin:
• Barcode beter leesbaar op meerdere scanners
• Een barcode per scherm (bladeren door meerdere)
Reserveren les:
• Live tile: resttegoed nu direct zichtbaar op reserveerknop
• Sneller reserveren deelname les of activiteit door minder stappen
• Vast aan- en afmelden op lessen (mits geactiveerd door Club)
• Extra informatie over les bij reserveren: info les en instructeur
• Liken van les en/of instructeur
Nieuws:
• Integratie met nieuwsitems Facebook pagina Club
• Liken van nieuwsberichten
Instructeurs:
• Aanwezig kunnen melden van deelnemers
• Idem met behulp van scannen barcode via de camera van je telefoon.
Bezoeken (nieuw):
• Live tile: Weergave grafiek met bezoekfrequentie op bezoekenknop
• Inzicht details bezoeken en bezoekfrequentie
Facturen (nieuw):
• Betalingen inzien en facturen zelf te downloaden (mits geactiveerd door Club).MyLogiFit is de eerste app waarmee je rechtsreeks informatie kunt uitwisselen met je (sport-)club.

- Mijn Club:
Club info raadplegen.

- Profiel:
Eigen gegevens bekijken & wachtwoord wijzigen.

- Lessen reserveren:
Aan- of afmelden op (groeps-)lessen of voor afspraken.
Zien op welke lessen wordt je verwacht / welke afspraken zijn er al gemaakt.

- Check-in:
Inchecken met je mobiel (geen pasje meer nodig)

- Nieuws:
Direct op de hoogte van de laatste nieuwtje of acties van je club

- Abonnement:
Overzicht van actieve abonnement(-en) met details
Afsluiten nieuw abonnement & machtiging afgeven & online betalen
(Ideal, PayPal, Creditcard)

- Instructeur lessen:
Alleen beschikbaar na inlog door instructeur.
Inzicht in alle lessen waarvoor je ingepland staat
Per les inzicht in aantal deelnemers
Leden aanwezig te melden (bijv. outdoor events, bootcamps etc.)
En/of doorgeven totaal geteld aantal deelnemers aanwezig
If you have questions, concerns or feedback directly if you please e-mail us at: support@logifit.nl

One condition is that your club uses LogiFit.
After the first login to the app will get a club-specific appearance.
Only the options activated by your club will be available.New in MyLogiFit App 2.2.0.1

self service
- You can now own close subscriptions through the app, extend and cancel.
- You can even add-ons to choose your subscriptions.
- The subscription database is made clearer.

workouts
- Add Workouts and record performance.

Exercises
- Browse through exercises and retrieve detailed information.

nutrition Tips
- Browse nutrition tips and detailed information retrieval.

photobook
- Browse and book detail retrieve information.

Contributors
- Browse by employees and retrieve detailed information.

activities
- Browse by activity and detailed request information.

general
- Suitable for playback on tablets.

Bug fixes
- After initial installation log shows no error anymore.
- After initial installation, a default styling is applied so that no more transparent components on the screen.
- Several minor bug fixes.

New in MyLogiFit App 2.1.0.0

overall:
• Display 'tips' (available also via Settings) about important changes after update
• A new and fresh look: adjust several standard themes available and a club style.
• Buttons better operable
• Link to Facebook page club
• Several minor bug fixes
• System Information in settings
• Warning Accidental close App
Profile
• Reward
Club info:
• Distinguish Club Info per branch
Check in:
• Bar code more readable on multiple scanners
• A barcode per screen (scroll through multiple)
Reserve lesson:
• Live tile: remaining credit now directly visible on reserveerknop
• Faster reservations participation lesson or activity by fewer steps
• Fixed unsubscribe on lessons (if activated by Club)
• Additional information about classes at booking: info lesson and instructor
• Liken of lessons and / or instructor
News:
• Integration with news items Facebook page Club
• Liken of news
instructors:
• Present announce participants
• Ditto using barcode scanning through the camera of your phone.
Visits (new):
• Live tile: Display chart with frequency of visits visiting button
• Understand visit details and visit frequency
Invoices (new):
• Payments view and download invoices to itself (if activated by Club).MyLogiFit is the first app that allows you to exchange information directly with your (sports) club.

- My club:
consult club info.

- Profile:
Own data view and change password.

- Booking classes:
Subscribe or unsubscribe to (group) lessons or appointments.
See what lessons you expect / what agreements have been made there.

- Check in:
Check in with your mobile phone (no card necessary)

- News:
Immediately informed of the latest news or actions of your club

- Subscription:
Overview of active subscription (s) with details
Close new subscription and authorization to issue and pay online
(Ideal, PayPal, Credit Card)

- Instructor lessons:
Only available after login by instructor.
Understanding all the classes for which you scheduled state
Per class understanding of number of participants
Members log (eg. Outdoor events, boot camps, etc.)
And / or channel count total number of participants present
Read more
Collapse
2.8
74 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Icon en Splash screen wat kleiner gemaakt zodat het beter in het frame past van Android.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
August 17, 2020
Size
3.0M
Installs
10,000+
Current Version
2.29.0
Requires Android
5.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
Permissions
Offered By
Logis Informatisering BV
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.