Homiletické direktórium

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Predkladané Homiletické direktórium má za cieľ odpovedať na žiadosť vznesenú účastníkmi zasadania Biskupskej synody o Božom slove, ktoré sa konalo v r. 2008. Pápež Benedikt ho prijal a požiadal kompetentné autority, aby pripravili homiletické direktórium (porov. VD 60). Stotožnil sa tiež s názorom, ktorý vyjadrili otcovia na predošlej synode, že treba väčšiu pozornosť venovať príprave homílií (porov. SC 46). Aj jeho nástupca, pápež František, považuje homíliu za jednu z priorít života Cirkvi, ako je zrejmé z jeho prvej apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium.
Keď otcovia Druhého vatikánskeho koncilu opisujú homíliu, zdôrazňujú jej jedinečnú povahu v kontexte posvätnej liturgie. Homília má „čerpať v prvom rade zo zdrojov Svätého písma a liturgie, aby sa ohlasovali obdivuhodné Božie diela v dejinách spásy alebo v Kristovom tajomstve, ktoré je v nás neprestajne prítomné a činné, najmä v liturgických sláveniach“ (SC 35, 2). Mnohé stáročia bola homília morálnym alebo doktrinálnym učením prednášaným počas sviatočnej svätej omše, ktoré často nemalo priamy súvis so samotným slávením. Odvtedy, ako sa katolícke liturgické hnutie – ktoré vzniklo koncom devätnásteho storočia – pokúsilo do slávenia omše integrovať osobnú zbožnosť a liturgickú spiritualitu veriacich, sa objavujú pokusy, zamerané na prehĺbenie vnútorného vzťahu medzi Svätým písmom a bohoslužbou. Tieto snahy, povzbudzované pápežmi v prvej polovici dvadsiateho storočia, priniesli svoje plody v pohľade na liturgiu Cirkvi, ktorý nám zanechal Druhý vatikánsky koncil. Povaha a funkcia homílie sa chápe v tejto perspektíve.

Homiletické direktórium sa usiluje zhrnúť, čo sa v tejto oblasti udialo za posledných päťdesiat rokov, kriticky to posúdiť, pomôcť kazateľom správne doceniť funkciu homílie a ponúknuť im sprievodcu pri uskutočňovaní ich poslania, ktoré je pre život Cirkvi podstatné.
The Homily Council's purpose is to respond to the request made by the participants of the Synod of the Bishops' Synod on the Word of God, 2008. Pope Benedict accepted it and asked the competent authorities to prepare a homiletic council (cf. VD 60). He also recognized the view expressed by fathers at the previous Synod that greater attention should be paid to the preparation of homilies (cf. SC 46). His successor, Pope František, regards homily as one of the priorities of the Church's life, as is evident from his first apostolic exhortation of the Gospel of Gospel.
When Fathers of the Second Vatican Council describe homily, they emphasize its unique character in the context of the sacred liturgy. Homily is "to draw first of all from the sources of the Holy Scripture and the liturgy to declare the admirable works of God in the history of salvation or in the mystery of Christ that is continually present and active in us, especially in liturgical celebrations" (SC 35, 2). Many centuries have been homily with moral or doctrinal teachings delivered during the feast of the Holy Mass, which often was not directly related to the celebration itself. Since the Catholic liturgical movement - which was established at the end of the nineteenth century - has attempted to integrate the personal piety and the liturgical spirituality of believers into the celebration of the Mass, attempts are being made to deepen the inner relationship between Holy Writ and worship. These efforts, encouraged by the Pope in the first half of the twentieth century, brought their fruits to the liturgy of the Church that left us the Second Vatican Council. The nature and function of homily is understood in this perspective.

The Homilies Directorate seeks to summarize what has been going on in the past fifty years, critically assessing it, helping the preachers appropriately appreciate the function of homily, and offer them a guide in carrying out their mission which is essential to the Church's life.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Pridaný vecný register a úprava grafických chýb.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 25, 2019
Size
11M
Installs
100+
Current Version
4
Requires Android
2.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Ondrej Miškovič
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.