Programowanie PodŚwiadomości

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Masz przed sobą narzędzie, które pozwoli Ci:

- wybrać afirmację
- słuchać jej z wybranym przez Ciebie podkładem
- słuchać afirmacji ze swoją ULUBIONĄ muzyką
- SUBLIMINAL - słuchać afirmacji w tle swojej ulubionej muzyki poniżej progu słyszalności

Dostępne Kategorie Afirmacji:

Wysoka Samoocena (wysokie poczucie własnej wartości),
Obfitość i Bogactwo,
Asertywność i Relacja Międzyludzkie,
Skuteczne Uczenie się,
Zdrowie,
Praca i Zarabianie,
Kreatywność,
Wybaczanie,
Świadomość poza Ciałem,
Sens Życia,
Bóg

JAK UŻYWAĆ ŚWIADOMIE:

- Ustawiasz podkład dźwiękowy w ustawieniach (jeśli chcesz)
- WYBIERASZ AFIRMACJĘ
- USTAWIASZ poziom głośności
- ŁĄCZYSZ afirmację z oddechem
- na WDECHU słuchasz afirmacji w 2 os. lp. (jest głośniejsza)
- na WYDECHU wypowiadasz na głos lub w myślach afirmację w 1 os. lp.
- włączasz swoją ulubioną muzykę jako podkład
- jeśli potrzebujesz, to zwiększasz lub zmniejszasz poziom głośności afirmacji

Zobacz więcej na YT: Aktywne AfirmacjeJAK UŻYWAĆ PODPROGOWO (subliminal):

- WYBIERASZ afirmację
- ustawiasz poziom głośności afirmacji na minimum jej słyszalności
- włączasz swoją ulubioną muzykę lub ustawiasz podkład dźwiękowy w aplikacji

ZALECANE SŁUCHAWKI
MIEJSCE NIE JEST WAŻNE
WAŻNY JEST POZIOM TWOJEJ UWAGI (przy świadomym korzystaniu)

UWAGA. W 'Ustawieniach' możesz uruchomić kilka podkładów dźwiękowych i niezależnie ustawiać ich głośność. W danej kategorii, w tym samym momencie może być uruchomiona jedna afirmacja. Jednocześnie możesz uruchomić kilka afirmacji z różnych kategorii.

Dlaczego Aktywne Afirmacje?

- ponieważ wymagają Twojej aktywności (jeśli chcesz większej skuteczności)
- są skuteczniejsze niż prawdopodobnie 90% nagrań, z którymi wcześniej przyszło Ci się spotkać
- w nagraniu większy nacisk położony jest na afirmację w 2 os. lp.
- łączysz afirmacje z oddechem
- są krótkie, od 5 minut, więc
- możesz z nich korzystać w czasie krótkich przerw, w dowolnym miejscu, a
- Twoje myśli skupiają się na jednym konkrecie (w ciągu dnia masz około 60 tys. myśli)
- dodają Energii dzięki połączeniu z oddechem

Pamiętaj, że przy korzystaniu z afirmacji ważna jest systematyczność, a ważniejsza od długości ćwiczenia jest rozłożona w czasie ilość jego powtórzeń. Czyli lepiej zrobić 6 ćwiczeń pięciominutowych w ciągu dnia, niż jedno półgodzinne.

Stosując różnego rodzaju techniki pracy ze świadomością, medytację, wizualizację, treningi relaksacyjne, czy ogólnie "Sekret" - wszystko sprowadza się do jednego:

do pracy z Podświadomością.
In front of you a tool that will allow you to:

- Choose affirmation
- Listen to it with your chosen primer
- Listen to the affirmation of his music FAVOURITE
- SUBLIMINAL - affirmation in the background listening to your favorite music below the threshold of audibility

Available categories Affirmation:

High Self-esteem (self-esteem)
Abundance and Wealth,
Assertiveness and Interpersonal Relationship,
Effective Learning
Health
Work and Making Money,
Creativity,
Forgiveness,
Consciousness outside the body,
The Meaning of Life,
God

HOW TO USE KNOWINGLY:

- To set a background sound settings (if you want)
- CHOOSE Affirmations
- Sets the volume level
- You connect affirmation of breath
- For inspiration listening to the affirmation in 2 pers. lp. (Louder)
- On Exhaust utter aloud or in your mind affirmation in 1 pers. lp.
- Turn on your favorite music as background
- If you need, you increase or decrease the volume level of affirmation

See more on YT: Active AffirmationsHOW TO USE subliminal (subliminal):

- CHOOSE affirmation
- Set the volume level for a minimum of affirmation of her hearing
- Turn on your favorite music or soundtrack set the application

HEADPHONES RECOMMENDED
PLACE IS NOT IMPORTANT
YOUR LEVEL IS AN IMPORTANT NOTES (with a conscious use)

NOTE. In the 'Settings' you can run several background sounds and independently adjust the volume. In this category, at the same time may be running one of affirmation. At the same time you can run several affirmations from different categories.

Active Affirmations Why?

- Because they require your activity (if you want to be more effective)
- Are more effective than probably 90% of the recordings, which previously came to meet you
- In the recording greater emphasis is placed on the affirmation in 2 pers. lp.
- Combine affirmations of breath
- Are short, 5 minutes, so
- You can use them during short breaks at any point, and
- Your thoughts are focused on one of the concreteness (during the day you have about 60 thousand. Mean)
- Add energy through a combination of breath

Remember that when you use affirmations important is consistency, and more important than the length of the exercise is spread over time the number of its repetitions. So better to do 6 exercises five minutes a day, than one half-hour.

Using different types of techniques with the knowledge meditation, visualization, relaxation training, or generally "The Secret" - it all comes down to one thing:

to work with the subconscious.
Read more
3.4
12 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Usunięty bug z reklamami. Poprawione drobne błędy.
Aktualnie dostępne są afirmacje:
Wysoka Samoocena (wysokie poczucie własnej wartości),
Obfitość i Bogactwo,
Skuteczne Uczenie się,
Asertywność i Relacje międzyludzkie,
Zdrowie,
Praca i Zarabianie,
Kreatywność,
Wybaczanie,
Świadomość poza Ciałem,
Sens Życia,
Bóg.
Read more

Additional Information

Updated
January 23, 2017
Size
24M
Installs
1,000+
Current Version
2.1
Requires Android
2.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
NeuroProgrammer
Developer
Pawel R. Stan 91-087 Lodz Wapienna 49/51 lok.62 POLAND
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.