Notfall App Bergrettung Tirol

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

The Emergency App Bergrettung Tirol operated by Leitstelle Tirol GmbH has been especially developed for emergencies in alpine regions in Tyrol, therefore it can be used in Tyrol only. The app enables – in case of acute emergency - the transmission of the own location (GPS coordinates) to Leitstelle Tirol GmbH at the push of a button, at the same time it establishes a telephone connection to Leitstelle Tirol GmbH as well. In succession the required emergency services will be alarmed and dispatched through Leitstelle Tirol GmbH.

IMPORTANT: Minimum requirement Android version 2.3

In the open country the location of casualties is difficult and their detection is time-consuming. Since the Emergency App Bergrettung Tirol operated by Leitstelle Tirol GmbH identifies the location of the person concerned by using the cell phones integrated GPS-receiver and automatically transfers the coordiantes to Leitstelle Tirol GmbH, the emergency scene can be located faster and more precisely. Hence Bergrettung Tirol can be guided to the casualties quickly and exact achieving a faster rescue. The parallel telephone connection allows to clarify the emergency situation and to support the person concerned in coping with the acute situation.

The Emergency App Bergrettung Tirol operated by Leitstelle Tirol GmbH is intended for nature lovers and recreational athletes in Tyrol enjoying outdoor activities in the open country or in the mountains and who are in use of a smartphone with an operating system from Android or iOS. It is the only emergency app that´s connected directly to Leitstelle Tirol GmbH. Leitstelle Tirol GmbH is the central emergency dispatch center of Tyrol that alarms and dispatches the mountain rescue service, the emergency rescue service and the air emergency as well as the fire brigade.

The main functions of the app in case of emergency are:
• Automatic transfer of personal and location (GPS) data to Leitstelle Tirol GmbH via internet or SMS
• Establishing of telephone connection to Leitstelle Tirol GmbH

The Emergency App Bergrettung Tirol operated by Leitstelle Tirol GmbH offers a testing feature as well, it enables you to test unhesitatingly the data transmission and telephone connection without causing a false alarm.

© 2012
Leitstelle Tirol Gesellschaft mbH • Hunoldstrasse 17a • A - 6020 Innsbruck
T: +43 512 3313 • F: +43 512 3313 1000 • info@leitstelle-tirol.at •
www.leitstelle-tirol.at • UID-Nr.: ATU61678027
Emergency App Bergrettung Tirol provozuje Leitstelle Tirol GmbH byl speciálně vyvinut pro případ nouze v horských oblastech v Tyrolsku, a proto může být použit pouze v Tyrolsku. Aplikace umožňuje - v případě akutní nouze - přenos vlastního umístění (GPS souřadnice) na Leitstelle Tirol GmbH při stisknutí tlačítka, zároveň se zavádí telefonní připojení k Leitstelle Tirol GmbH stejně. V řadě požadované záchranné služby bude upozorněn a odeslána prostřednictvím Leitstelle Tirol GmbH.

Důležité: Minimální požadavky na Android verze 2.3

V otevřené krajině umístění obětí je obtížná a jejich detekce je časově náročné. Vzhledem k tomu, Emergency App Bergrettung Tirol provozuje Leitstelle Tirol GmbH identifikuje umístění dotyčného pomocí mobilních telefonů integrovaný GPS přijímač osobně a automaticky přenáší coordiantes na Leitstelle Tirol GmbH, může nouzový scénu být umístěno rychleji a přesněji. Proto Bergrettung Tirol mohou být rychle vedeni k obětí a přesné dosažení rychlejší záchranu. Paralelní telefonní spojení umožňuje vyjasnit mimořádné situace a podpořit dotyčné při zvládání akutní situaci osoby.

Emergency App Bergrettung Tirol provozuje Leitstelle Tirol GmbH je určen pro milovníky přírody a rekreační sportovce v Tyrolsku těší outdoorové aktivity v otevřené krajině nebo v horách, a kteří jsou v používání smartphone s operačním systémem Android od nebo iOS. Je to jediný nouzový app to je připojené přímo k Leitstelle Tirol GmbH. Leitstelle Tirol GmbH je ústřední havarijní dispečink Tyrolska, že alarmy a odešle horskou záchrannou službu, záchrannou službu nouzové a vzduchového nouzové i hasiče.

Hlavní funkce aplikace v případě nouze, jsou:
• Automatický přenos osobních a umístění (GPS), údaje, které mají Leitstelle Tirol GmbH přes internet nebo SMS
• Založení telefonní připojení k Leitstelle Tirol GmbH

Emergency App Bergrettung Tirol provozuje Leitstelle Tirol GmbH nabízí testovací funkci také, že vám umožní vyzkoušet bez váhání přenos dat a telefonní spojení, aniž by došlo k falešný poplach.

© 2012
Leitstelle Tirol Gesellschaft mbH • Hunoldstrasse 17a • A - 6020 Innsbruck
T: +43 512 3313 • F: +43 512 3313 1000 • info@leitstelle-tirol.at •
www.leitstelle-tirol.at • UID-Nr .: ATU61678027
Další informace
4,6
Celkem 217
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Following modifications are included in vs 1.2:

If there are no GPS-coordinates available there will be no data transmission via internet or SMS (info box appears) and Leitstelle Tirol will be called

If GPS-coordinates are available data transmission will be executed and Leitstelle Tirol will be called

In case an emergency has already been reported there is the new possibility to make a follow-on-call to Leitstelle Tirol

Support of new operating systems

Bugfix for Widget in vs. 1.2.1
Další informace

Další informace

Aktualizováno
20. února 2013
Velikost
2,0M
Instalace
50 000+
Aktuální verze
1.2.1
Vyžaduje Android
2.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Leitstelle Tirol Gesellschaft mbH
Vývojář
Leit­stel­le Ti­rol Ge­sell­schaft mbH Hunold­stras­se 17a 6020 Inns­bruck Tel.: +43 512 3313 Fax: +43 512 3313 1000
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.