100 tis.+
Stahování
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky

Informace o aplikaci

Aplikace SOS EU ALP (dříve „Emergency App“) umožňuje určit polohu (souřadnice x, y) pomocí smartphonu. V případě nouze mohou být tato data o poloze přenesena přímo do příslušného kontrolního střediska (Tyrolsko, Jižní Tyrolsko nebo Bavorsko).

Aplikační oblast aplikace zahrnuje nouzové situace pro pohotovostní záchranné služby, horskou a vodní záchranu nebo hasičský sbor. Zejména ve zdravotnických a alpských záchranných službách lze upozornit pozemní a / nebo vzdušné jednotky (např. Nouzové vrtulníky).

Aplikace tedy může a měla by být používána ve všech nouzových situacích. Ať už na horách (včetně turistů, horolezců, lyžařů, snowboardistů, turistů, horolezců, cyklistů, běžců), v údolí (včetně turistů, cyklistů, chodců, nadšenců vodních sportů), v případě nehod (např. Dopravní nehoda) nebo v případě požáru, a může a zpráva by měla být odeslána prostřednictvím aplikace.

V případě nouze jsou data přenesena do řídicího střediska odpovědného za region a poté je vytvořeno přímé hlasové spojení (to platí pouze pro Tyrolsko a Jižní Tyrolsko) a ve výsledku je zahájena rychlá a účinná pomoc.

I mimo Tyrolsko, Jižní Tyrolsko a Bavorsko se do příslušných kontrolních středisek zasílá nouzová zpráva. To se děje přímo aktivním voláním prostřednictvím čísla tísňového volání v eurech 112, ale bez přenosu údajů o poloze.

I mimo Tyrolsko, Jižní Tyrolsko a Bavorsko se do příslušných kontrolních středisek zasílá nouzová zpráva. To se děje přímo aktivním voláním prostřednictvím čísla tísňového volání v eurech 112, ale bez přenosu údajů o poloze.

Zúčastněné kontrolní střediska (země):

*) Řídicí centrum Tyrolsko (www.leitstelle.tirol) pro spolkovou zemi Tyrolsko (Rakousko)
*) Provinční středisko tísňového volání pro provincii Bolzano / Jižní Tyrolsko (Itálie)
*) Síť řídicího centra Bavorsko (Německo)

Aplikace je aktivně podporována z EUSALP (strategie EU pro alpský region) (https://www.alpine-region.eu/).
Datum aktualizace
23. 2. 2023

Zabezpečení údajů

Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.
S třetími stranami nejsou sdílena žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují sdílení
Aplikace neshromažďuje žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují shromažďování
Data jsou šifrována během přenosu
Data smazat nelze

Novinky

Der Standortverlauf kann nun auch in Bayern aktiviert werden.