Imagine Trail

100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Dewch i ddarganfod straeon cyffrous ac ysbrydoledig o’n treftadaeth leol, drwy gyfrwng realiti estynedig, animeiddiad, ffilm, celf, ysgrifennu creadigol a phrofiadau sain. Hefyd, fersiynau sain dwyieithog o deithiau treftadaeth lleol poblogaidd.

Discover exciting and inspiring stories from local heritage, brought to life through augmented reality, animation, film, art, creative writing and audio experiences. Also, including bilingual audio versions of popular local heritage tours.
-
Dros 2 flynedd gweithiodd 334 o bobl leol, yn cynnwys haneswyr lleol ac ysgolion gyda 22 o artistiaid lleol a hwyluswyr creadigol er mwyn datblygu 52 o ddarnau creadigol ar gyfer yr ap yn ystod 295 o weithdai cymunedol.

Developed over 2 years, 334 local people, including local historians and schools worked with 22 local artists and creative facilitators to develop 52 creative pieces for the app during 295 community workshops.
-
Eich her, os dymunwch ei derbyn, yw mynd ar eich antur eich hun i’r gorffennol. Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau’r daith!

Your challenge if you wish to accept it, is to take your own adventure into the past. We hope you enjoy the journey!
-
Datblygwyd Llwybr Dychymyg gan TAPE Community Music and Film a Reality Boffins fel rhan o Ddychmygu Bae Colwyn. Ariannwyd gyda diolch i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Tref Bae Colwyn.

The Imagine Trail has been developed by TAPE Community Music and Film and Reality Boffins as part of Imagine Colwyn Bay. Funded with thanks to the National Lottery Heritage Fund, Conwy County Borough Council and the Bay of Colwyn Town Council.
-
Cymerwch ofal wrth ddefnyddio’r ap os gwelwch yn dda, byddwch yn ymwybodol o’ch amgylchfyd, traffig a pheryglon baglu bob amser. Gwisgwch glustffonau dim ond pan fo’n ddiogel i wneud hynny.

Please take care whilst using the app, remain aware of your surroundings, traffic and trip hazards. Please only wear headphones when it is safe to do so.
-
Mae cynnwys Llwybr Dychymyg yn seiliedig ar ymchwil hanesyddol, ond cofiwch mai dehongliad creadigol ydyw ar gyfer ysbrydoli mwy o ddysgu.

The Imagine Trail content is based upon fact-based research and memory sharing. Please be aware that the resulting content is creative interpretation intended to inspire further interest and learning.
Updated on
May 9, 2024

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection