Add Safety - säker arbetsplats

50+
Downloads
Content rating
PEGI 3
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Add safety är ett digitalt verktyg för checklistor, incidentrapportering, förbättringsförslag och ärende/åtgärdshantering. Add safety består av en app för den dagliga användningen och en molnbaserad administrationsdel.


CHECKLISTOR MED AVVIKELSEHANTERING
Med Add safety får du ett dynamiskt och flexibelt verktyg för checklistor till riskbedömningar, skyddsronder, besiktningar och daglig tillsyn. Skapa egna checklistor eller välj bland förslagen baserade på er verksamhet.

INCIDENTRAPPORTERING
Rapportera incidenter, observationer och olycksfall direkt från mobilen eller surfplattan.

ÄRENDE OCH ÅTGÄRDSHANTERING
Skapa en eller flera åtgärdspunkter kopplade till specifik person och avvikelse eller incident. Automatisk notis går ut till den som fått åtgärden tilldelad på sig.

PÅMINNELSENOTIS
Möjlighet att med automatik skicka ut en notis till telefonerna så användarna av appen på ett vänligt sätt blir påminda om att skicka in checklistan. Både innehållet i meddelandet och tidpunkten det ska skickas kan du ställa in i admin. Även vilka som ska få och vilka som inte ska få meddelandet går att ställa in.

DELADE DOKUMENT
Dela viktig och ständigt uppdaterad information som säkerhetsregler, områdeskartor, kontaktinfo, besiktningar och övrig information som rör arbetsplatsen, fordon och maskiner för åtkomst i appen.

SÄKERHETSRUTINER
Med tydliga säkerhetsrutiner säkerställer du ett löpande förbättringsarbete med arbetsplatsens säkerhet och arbetsmiljö.

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
Ett förebyggande underhåll med anpassade checklistor för daglig tillsyn säkerställer driftsäkerhet och att fel och brister upptäcks i ett tidigt skede.

ANVÄNDARVÄNLIG
Add safety kombinerar den senaste tekniken med ett användarvänligt gränssnitt.

ISO och AMV
Använd Add safety som stöd i ert arbete med ISO certifieringar samt efterlevnad av Arbetsmiljöverkets krav och föreskrifter.
Updated on
Apr 22, 2022

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Allmänna förbättringar