Matematikë për fëmijë - Shqip

Contains ads
10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Ky aplikacion ka për qëllim që nxënësit e shkollave fillore të mësojnë matematikën bazike nëpërmjet këtij aplikacioni, tërësisht me qëllime edukative.

Kategoritë e aplikacionit janë:

1. Numrat
2. Numratorja
3. Radhitja
4. Mbledhja
5. Zbritja
6. Shumëzimi
7 Pjesëtimi

Në kategorinë e parë, tek numrat përdoruesit gjegjësisht nxënësit mund të mësojnë numrat, dhe njëkohësisht të dëgjojnë me zë shqiptimin e numrave!

Tek Numratorja përdoruesit mund të mësojnë të numërojnë elemente të ndryshme të dashura për fëmijë si pemë, automjete, lodra te ndryshme etj!

Tek Radhitja nxënësit duhet të radhisin numrat me radhë, qoftë nga më i vogli tek më i madhi ose e kundërta. Nganjëhere atyre u kërkohet të radhisin numra tek ose çift!

Mbledhja është kategori e llogaritjeve të ndryshme matematikore, e që në këtë aplikacion tërësisht edukativ nxënësve u kërkohet të mbledhin numra të ndryshëm!

Zbritja është kategori ku nxënësve u kërkohet të zbresin numra të caktuar!
Ngjashëm janë edhe kategoritë tjera si shumëzimi dhe pjesëtimi

Duke përdorur këtë aplikacion ju:

1) Do të mësoni matematikën elementare
2) Do të mësoni numrat dhe operacionet kryesore në lëndën e matemaikës
3) Do të zhvilloni inteligjencën
4) Do të ushtroni të mbajturit në mend

Nëse e pëlqeni aplikacionin ju lutem na vlerësoni me 5 yje!

Për çdo kritikë ose sugjerim ju lutem mos hezitoni dhe na shkruani në bee.apps2@gmail.com
Updated on
Mar 4, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Permiresime ne performance!