Lysaght Quality Control

100+
Lượt tải xuống
Mức phân loại nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

Lysaght Quality Control.
Ứng dụng quản lí chất lượng sản phẩm của công ty NS Bluescope Lysaght Vietnam.
Các chức năng:
+ Quản lí nhân viên công ty và nhân viên nhà thầu.
+ Quản lí dự án outsource, buyout, cán tôn công trường của công ty.
+ Lập kế hoạch kiểm tra chất lượng dự án cho từng dự án.
+ Nhân viện dùng app để báo cáo chất lượng sản phẩm.
+ Quản lí danh sách lỗi của từng cấu kiện của sản phẩm.
+ Gửi email thông báo nhanh tới quản lí khi có vấn đề về chất lượng sản phẩm.
+ Chuẩn hóa quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm của công ty.
+ Dễ dàng kiểm tra lại, thống kê để thực hiện báo cáo.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ công ty NS Bluescope Lysaght Vietnam
Địa chỉ: Số 3 đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai
Lần cập nhật gần đây nhất
27 thg 11, 2021

An toàn dữ liệu

Sự an toàn bắt đầu từ việc nắm được cách nhà phát triển thu thập và chia sẻ dữ liệu của bạn. Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu có thể thay đổi tuỳ theo cách sử dụng, khu vực và độ tuổi. Nhà phát triển đã cung cấp thông tin này và có thể sẽ cập nhật theo thời gian.
Không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba
Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động chia sẻ dữ liệu
Có thể ứng dụng này sẽ thu thập những loại dữ liệu này
Thông tin cá nhân
Dữ liệu được mã hóa trong khi chuyển
Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu

Tính năng mới

+ Quản lí nhân viên công ty và nhân viên nhà thầu.
+ Quản lí dự án outsource, buyout, cán tôn công trường của công ty.
+ Lập kế hoạch kiểm tra chất lượng dự án cho từng dự án.
+ Nhân viện dùng app để báo cáo chất lượng sản phẩm.
+ Quản lí danh sách lỗi của từng cấu kiện của sản phẩm.
+ Gửi email thông báo nhanh tới quản lí khi có vấn đề về chất lượng sản phẩm.
+ Chuẩn hóa quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm của công ty.
+ Dễ dàng kiểm tra lại, thống kê để thực hiện báo cáo.