Link2SD

345 794
Obsahuje reklamy
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Link2SD is an application manager that makes it easy for Android 2.0+ users on their device to move applications to the SD card. It enables you to manage your apps and storage easily.

Features:
✔ Link apk, dex and lib files of apps to SD card
✔ Link internal data of apps to SD card (Plus)
✔ Link external data and obb folders of apps and games to SD card (Plus)
✔ Link dex files of the system apps to SD card (Plus)
✔ Auto clear cache service (Plus)
✔ Automatically link newly installed apps (optional)
✔ Move any user apps to SD even though the app does not support moving to SD ("force move")
✔ Shows the apps that support moving to SD with native app2sd
✔ Set the default install location of the apps; auto, internal, or external
✔ Batch link, unlink, reinstall, uninstall, "move to SD", "move to phone" functions
✔ Notify when movable apps installed
✔ Uninstall system applications (bloatware removal)
✔ Freeze and un-freeze system and users applications
✔ Convert system apps into user apps
✔ Convert user apps into system apps
✔ Integrate "Updated" system apps into system (ROM)
✔ Clear data and cache of the application
✔ Batch clear data and cache of the selected apps
✔ Clear all apps cache at once (1-tap cache cleaner without being root)
✔ Exclusion list for "Clear all app cache" function
✔ Clear cache widget (1-tap cache cleaner without being root)
✔ Notify if total cache size exceeds specified size
✔ Reboot manager includes power off, normal reboot, quick (hot) reboot, reboot recovery, reboot bootloader / download mode
✔ Reboot widget to boot with one click
✔ List applications, show detailed size information and link status
✔ Wide variety of options to sort and filter apps
✔ Search applications by name
✔ Display available space information of internal storage, SD card and SD card 2nd partition
✔ Share the Play Store link or the APK (app's full package) file of the apps
✔ Create shortcut for the apps
✔ Support 40+ languages

How it works:
Linking apps
Link2SD uses a secondary partition on your SD card and uses it as another segment of internal storage.
Link2SD moves apk, dalvik-cache (.dex), lib and internal data files into this partition, which the OS mounts on boot, and creates a symbolic link in the original location.
This retains the file structure that the system expects but with the bulk of the data moved to the SD card.

Linking obb and external data folders of apps and games
On devices that have emulated SD card, obb and external data folders are located in the internal storage, not in the external (real) SD card.
Link2SD moves these folders to the 1st or the 2nd partition of your external SD card (depending on your selection) and with the bind option of the mount command remounts the file hierarchy at external SD card while it is still available at the original location.

What you need:
Linking apps
- root permission
- second partition on SD card

You should have two partitions on your SD card and both should be primary.

You need to use a non-FAT file system (ext2, ext3, ext4 or f2fs) on your 2nd partition in order to link app's private data files. Because the FAT file system (FAT16, FAT32 or exFAT) does not support UNIX file ownership or permissions and will cause a security breakdown of app's private files.
Link2SD does not create the second partition, you need to create it yourself.

Linking obb and external data folders of apps and games
- root permission

Second partition on SD card is optional, folders can be moved to the 1st or 2nd second partition of the SD card.

Link2SD also provides native App2SD feature of Android OS. It can move any user apps to SD card (force move), with batch moving capability.

Link2SD is a free (ad supported) app, you can upgrade to Link2SD Plus to remove ads and get additional features.

DISCLAIMER: It is made available for use at your own risk with no warranty of any kind.
Link2SD je správce aplikace, která umožňuje uživatelům snadno Androidu 2.0+ na jejich zařízení pro přesun aplikací na SD kartu. To vám umožní spravovat vaše aplikace a skladování snadno.

Vlastnosti:
✔ Link apk Dex a lib soubory aplikací na SD kartu
✔ Link interní data aplikací na SD kartu (Plus)
✔ Link externích dat a ÖBB složek z aplikací a her na SD kartu (Plus)
✔ Link dexteritu soubory systému aplikací na SD kartu (Plus)
✔ Auto clear mezipaměť služby (Plus)
✔ automaticky odkaz nově nainstalovaných aplikací (volitelně)
✔ Přesuňte všechny uživatele aplikace na SD, i když aplikace nepodporuje přesunutí na SD ("síla move")
✔ Zobrazí aplikace, které podporují přechod na SD s nativním App2SD
✔ Nastavit výchozí umístění instalace těchto aplikací; auto, interní, nebo externí
✔ Batch odkaz, odpojit, přeinstalovat, odinstalovat, "přechodu na SD", "přesunout do telefonu" funkce
✔ Upozornit při instalaci pohyblivé aplikace
✔ Odinstalovat systémové aplikace (odstranění bloatware)
✔ Freeze a un-freeze systém a uživatelé aplikace
✔ Convert systémové aplikace do uživatelských aplikací
✔ Převod uživatelských aplikací v systému aplikací
✔ Integrace "Aktualizováno" systémových aplikací do systému (ROM)
✔ Smazat data a mezipaměti aplikace
✔ šarže jasné údaje a vyrovnávací vybraných aplikací
✔ Clear Všechny aplikace mezipaměť najednou (1 klepněte na čištění vyrovnávací paměti, aniž by root)
✔ Seznam Vyloučení pro funkci "Clear all app cache"
✔ Vymazat mezipaměť udělátka (1-klepněte na čištění vyrovnávací paměti, aniž by root)
✔ Upozornit, pokud celková velikost cache překročí určenou velikost
✔ Reboot manager zahrnuje vypnutí, restart normální, rychlé (horké) restart, obnovení restart, restart bootloader / režim download
✔ Reboot widget spustit jedním kliknutím
✔ aplikace Seznam, zobrazit detailní informace o velikosti a odkaz status
✔ Široká škála možností, jak třídit a filtrovat aplikace
✔ Vyhledávací aplikace podle názvu
✔ Zobrazení volného místa na informace o vnitřní paměť, SD karty a SD karty 2. oddílu
✔ Sdílejte odkaz Play Store nebo APK (app celý balík) soubor apps
✔ Vytvořit zástupce pro aplikace
✔ Podpora 40 + jazyky

Jak to funguje:
Propojení aplikace
Link2SD používá sekundární oddíl na SD kartu a používá ho jako další segment vnitřní paměti.
Link2SD přesune APK, Dalvik-cache (.dex), lib a vnitřní datové soubory do tohoto oddílu, který OS se zvyšuje na kufru, a vytvoří symbolický odkaz na původní místo.
To zachovává strukturu souborů, že systém očekává, ale s velikostí dat přesunuta na SD kartu.

Propojení ÖBB a externí data složek aplikací a her
Na zařízení, která napodobovaly SD karty, ÖBB a vnější složky dat jsou umístěny ve vnitřní paměti, nikoli v externím (reálné) SD kartu.
Link2SD přesune tyto složky na 1. nebo 2. oddílu externí SD karty (v závislosti na vašem výběru), a s možností vazby na hory příkazu opět připojí hierarchii souborů na externí SD kartu, když je ještě k dispozici na původním místě.

Co budete potřebovat:
Propojení aplikace
- Povolení kořen
- Druhý oddíl na SD kartě

Měli byste mít dva oddíly na SD kartě a obě by měly být primární.

Musíte použít souborový systém non-tuk (ext2, ext3, ext4 nebo f2fs) na 2. oddílu za účelem propojení privátních datových souborů App. Vzhledem k tomu, systém souborů FAT (FAT16, FAT32 nebo exFAT) nepodporuje UNIX vlastnictví souboru nebo povolení, a způsobí zhroucení zabezpečení soukromých souborů app.
Link2SD nevytváří druhý oddíl, budete muset vytvořit sami.

Propojení ÖBB a externí data složek aplikací a her
- Povolení kořen

Druhý oddíl na SD kartě je nepovinné, složky mohou být přesunuty do 1. nebo 2. druhého oddílu SD karty.

Link2SD také poskytuje nativní App2SD funkci Android OS. Může se pohybovat všechny uživatele aplikace na SD kartu (síla tahu), se dávka pohybuje schopnosti.

Link2SD je zdarma (ad podporováno) app, můžete upgradovat na Link2SD Plus odstranění reklamy a získat další funkce.

OMEZENÍ: Je k dispozici pro použití na vlastní nebezpečí bez záruky jakéhokoli druhu.
Další informace
Sbalit
3,9
Celkem 345 794
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

bug fixes and improvements
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
21. června 2018
Velikost
3,8M
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
4.3.4
Vyžaduje Android
2.3 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Bülent Akpinar
©2021 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.