Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Allereerst, wat is een board?
Een board is een themagericht, multidisciplinair patiëntendossier waarin relevante medische data worden gedeeld en/of geregistreerd, behandelplannen worden opgesteld en waarin communicatie en coördinatie plaatsvindt.

cBoards, voor al uw samenwerkingen!
De cBoards-bibliotheek stelt een groot aantal verschillende voorgedefinieerde boardthema’s beschikbaar die nog naar wens aan te passen zijn, maar u kunt ook boards volledig zelf samenstellen en deze een eigen thema geven. cBoards kan daarom worden ingezet voor al uw benodigde samenwerkingen.
Voorbeelden van beschikbare boards in de cBoards-bibliotheek: Ouderenzorg, Medicatiebeoordeling, Diabetes zelfmanagement en Palliatieve zorg.

Voor zorgprofessionals:
cBoards gebruikt u om...
• teams op te zetten bestaande uit collega’s en/of andere zorgprofessionals.
• boards aan te maken en hierin rondom een patiënt samen te werken met andere (teams van) zorgprofessionals, informele zorgverleners en/of patiënten.
• relevante medische gegevens te registreren en te delen met andere board deelnemers, zodat alle betrokkenen altijd beschikken over up-to-date en complete gegevens.
• laagdrempelig te communiceren via chat met andere board deelnemers om elkaar up-to-date te houden en de zorg rondom uw patiënt te coördineren.
• foto’s en relevante documenten te delen met andere deelnemers in een board.
• gemakkelijk te communiceren met uw collega’s en andere zorgprofessionals via 1-op-1 en groepschats, los van een board.
• eenvoudig gezamenlijk behandelplannen op te stellen.
• simpel samen taken te definiëren en toe te wijzen, evaluatiedata vast te stellen en alles gezamenlijk te monitoren.
• uw patiëntenpopulatie te managen door lijsten te creëren en exportbestanden te genereren voor analyses.
• uw patiënten meer te betrekken bij hun eigen zorg, uw patiëntenvoorlichting verder te verbeteren en zodanig de participatie en het zelfmanagement van uw patiënten te verhogen.

Voor informele zorgverleners:
cBoards gebruikt u om...
• altijd nauw contact te kunnen onderhouden met uw patiënten/naasten en hun gezondheid te kunnen monitoren.
• met (teams van) zorgprofessionals en andere informele zorgverleners, gezamenlijk zorg te leveren en te coördineren.
• relevante registraties te doen en te delen met andere board deelnemers, zodat alle betrokkenen altijd up-to-date zijn t.a.v. de situatie.
• foto’s en relevante documenten te delen met andere deelnemers in een board.
• laagdrempelig te communiceren via chat met andere board deelnemers om elkaar up-to-date te houden rondom de zorg van uw patiënt/naaste.
• eenvoudig gezamenlijk behandelplannen op te stellen.
• gemakkelijk samen taken te definiëren en toe te wijzen, evaluatiedata vast te stellen en alles gezamenlijk te monitoren.

Voor patiënten:
cBoards gebruikt u om...
• permanent inzicht te hebben in wie er allemaal betrokken zijn bij uw zorg.
• nauw contact te kunnen onderhouden via chat met iedereen die betrokken is bij uw zorg.
• altijd goed inzicht te hebben in uw medische gegevens en behandelplan.
• zelf (medische) registraties te doen en te delen met andere board deelnemers zodat zij altijd up-to-date zijn met uw situatie.
• foto’s en relevante documenten te delen met andere deelnemers in uw board.
• goede voorlichting en informatiebronnen te krijgen over uw situatie.

Integraties:
Door koppelingen van cBoards met andere zorgregistratiesystemen worden patiëntendata over en weer uitgewisseld. Hierdoor worden dubbele registratielasten voorkomen.

Beveiliging:
• ISO27001 / NEN7510 gecertificeerd
• Unieke sociale verificatie van zorgprofessionals o.b.v. selfie profielvideo
• Geen lokale opslag van medische data op uw device, maar volledig veilig in de cloud
First of all, what is a board?
A board is a theme-based, multidisciplinary patient file in which relevant medical data are shared and / or registered, treatment plans are drawn up and in which communication and coordination take place.

cBoards, for all your collaborations!
The cBoards library makes a large number of different predefined board themes available that can be adapted as desired, but you can also compile boards yourself and give them their own theme. cBoards can therefore be used for all your required collaborations.
Examples of available boards in the cBoards library: Elderly care, Medication assessment, Diabetes self-management and Palliative care.

For health care professionals:
cBoards are used to ...
• set up teams consisting of colleagues and / or other healthcare professionals.
• create boards and collaborate in a patient with other (teams of) healthcare professionals, informal care providers and / or patients.
• register and share relevant medical data with other board participants, so that everyone involved always has up-to-date and complete data.
• Communicate easily via chat with other board participants to keep each other up-to-date and to coordinate the care around your patient.
• share photos and relevant documents with other participants in a board.
• easy communication with your colleagues and other healthcare professionals via 1-on-1 and group chats, separate from a board.
• to easily draw up joint treatment plans.
• simply define and assign tasks together, establish evaluation data and monitor everything jointly.
• Manage your patient population by creating lists and generating export files for analysis.
• to involve your patients more in their own care, to further improve your patient education and thus to increase the participation and self-management of your patients.

For informal caregivers:
cBoards are used to ...
• always be able to maintain close contact with your patients / loved ones and to be able to monitor their health.
• to provide and coordinate joint care with (teams of) healthcare professionals and other informal caregivers.
• make relevant records and share them with other board participants, so that everyone involved is always up-to-date with regard to the situation.
• share photos and relevant documents with other participants in a board.
• Communicate easily through chat with other board participants to keep each other up-to-date about the care of your patient / loved one.
• to easily draw up joint treatment plans.
• easily define and assign tasks together, establish evaluation data and monitor everything jointly.

For patients:
cBoards are used to ...
• to have permanent insight into who is involved in your care.
• maintain close contact via chat with everyone involved in your care.
• always have good insight into your medical data and treatment plan.
• make (medical) registrations yourself and share it with other board participants so that they are always up-to-date with your situation.
• share photos and relevant documents with other participants in your board.
• get good information and information sources about your situation.

Integrations:
By means of links from cBoards with other care registration systems, patient data is exchanged back and forth. This prevents double registration costs.

Security:
• ISO27001 / NEN7510 certified
• Unique social verification of health care professionals. selfie profile video
• No local storage of medical data on your device, but completely secure in the cloud
Read more
Collapse
3.8
6 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

* De lijst met plaatsen is aangepast.
* Bug opgelost met inschrijven nieuwe accounts.
* SMS 2-factor stuurt nog alleen 1 sms.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 24, 2021
Size
46M
Installs
1,000+
Current Version
1.23
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Caresharing
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.