Newton Mail - Email App for Gmail, Outlook, IMAP

Mogućnost kupnje putem aplikacije
Želite li prevesti opis na Hrvatski pomoću Google prevoditelja?Prevedi opis natrag na Engleski (Sjedinjene Američke Države)

Newton is a subscription-based app that supercharges your email with power features like Read Receipts, Send Later, Undo Send, Sender Profile, Connected Apps, Recap (Only English), Snooze, and more across Android Phone, Tablet and Wear. Comes with a 14-day free trial.

Newton is available as an in-app subscription for $9.99/month. Get started with the no strings attached 14-day free trial and we say you’ll never look back.

Works with Gmail, Exchange, Yahoo Mail, Hotmail/Outlook, iCloud, Google Apps, Office 365 and all IMAP accounts.

*Sign Up Once, Use Everywhere*

Your Newton account is your key to all things Newton. Use it to instantly access your email anytime, across ALL your devices - be Android Phone, Tablet, Wear, Mac or Windows. It’s that simple.

*Why Newton is the only email app you need*

● Instant push notifications for ALL types of email - Gmail, Hotmail/Outlook, Exchange, Yahoo Mail, iCloud, Google Apps, Office 365 and any IMAP account.

● Read Receipts - Get read-status for every email you send. Also get notified as soon as the email is read. Know exactly who read your email with individual mail tracking.

● Send Later - Schedule emails to be sent later and have them delivered to the recipient’s inbox at just the right moment. Also, you can stop the scheduled email if the recipient emails you in between.

● Tidy Inbox - Focus on emails that matter. Weed out newsletters and social media emails to another folder and make your inbox distraction-free. Think Gmail tabs for all email accounts.

● Sender Profile - Know more about the people who email you. Get job titles, organization​ info, location, LinkedIn, Facebook, Twitter profiles & more. Send better emails by knowing the context and background of the sender.

● Snooze - Set your emails to come back to Inbox at a more convenient time. Got an important email while travelling? Just Snooze to Desktop and deal with it only when you’re ready. Snooze emails, not productivity.

● Connected Apps - Complete your workflow without leaving your email. Add important emails to your favorite productivity apps like Todoist, Evernote, OneNote, Pocket, Trello, Zendesk, Salesforce and Asana.

● Recap - Recap automatically brings back conversations that are waiting for your reply or that need following up. It also covers other mails with due dates, reminders etc., so that nothing slips through the cracks. (Available only in English)

● Undo Send - Pull back that email blunder you just sent. Especially useful when you’re on mobile and need to reply in a hurry.

● 2-step verification - Protect your Newton account with both your password & phone.

● One-click Unsubscribe - Instantly unsubscribe from unwanted email newsletters.

● Custom Inbox Swipes - Customizable long/short swipes for actions like Delete, Archive, Mark as Read, Mark as Spam and more.

● Save email attachments to your favorite​ cloud storage service like Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive etc. with ease.

● Remote Wipe your data in case you lose your device.

● Custom Folder Sync - Get notified about emails that land in your folders.

But wait...there’s more!

- HTML signatures
- Email Aliases
- Turn on/off Conversations
- Swipe between emails
- Passcode Lock
- Mark as Spam
- Interactive notifications
- Unified Inbox
- Available in all major languages

Supports Calendar for Gmail, Google Apps, and Exchange (EWS). Manage your email & Calendar without switching between apps.

Newton is available as an in-app subscription for $9.99/month.

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your Google account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. Manage your subscriptions in Account Settings.

Privacy Policy: https://newtonhq.com/k/privacypolicy

Terms of Use: https://newtonhq.com/k/TOS
Newton je pretplata-based aplikaciju za koje supercharges Vaš e-mail s Power značajkama kao što su potvrde čitanja, Pošalji kasnije, poništavanje slanja, pošiljatelj profil, Connected Apps, rekapitulacija (samo na engleskom), odgodu i više preko Android telefona, tableta i trošenje. Dolazi sa 14 dana besplatne probe.

Newton je dostupan kao pretplatu putem aplikacije za 9,99 $ / mjesečno. Početak rada s No Strings Attached 14 dana besplatne probe, a mi reći da više nikada nećete gledati natrag.

Radi s Gmail, Exchange, Yahoo Mail, Hotmail / Outlook, iCloud, Google Apps, Office 365 i sve IMAP računa.

* Registracija Jednom, koristiti svugdje *

Vaš Newton Račun je ključ svega Nm. Koristite ga da se odmah pristupiti svoju e-mail u bilo koje vrijeme, na svim uređajima - biti Android telefona, tableta, odjeća, Mac ili Windows. To je tako jednostavno.

* Zašto Newton je jedina aplikacija e-pošte morate *

● instant push obavijesti za sve vrste e-mail - Gmail, Hotmail / Outlook, Exchange, Yahoo Mail, iCloud, Google Apps, Office 365 i bilo IMAP računa.

● potvrde čitanja - Početak čitanje status za svaki e-mail koji šaljete. Isto tako dobili obavijest čim e se čita. Znam točno koji čitaju vaš e-mail s individualnom praćenje e-pošte.

● Pošalji kasnije - Raspored e-mail će biti poslan kasnije i naručiti dostavu u poštanski sandučić primatelja u pravom trenutku. Također, možete zaustaviti planirano e-mail ako je primatelj vam e-pošte između.

● Uredan Inbox - Fokus na e-mailove koje su važne. Plijeviti biltene i društvenih medija e-pošte u drugu mapu i učiniti vaš inbox distrakcija-free. Misli Gmail kartice za sve račune e-pošte.

● Pošiljatelj Profil - znati više o ljudima koji su vam e-poštu. Nabavite nazivi, organizacija info, lokacija, LinkedIn, Facebook, Twitter profile i više. Pošaljite e-poštu bolje poznavajući kontekst i pozadinu pošiljatelja.

● Odgoda - Postavite svoju e-poštu da se vrati u Inbox na prikladnije vrijeme. Imaš važnu e-poštu tijekom putovanja? Samo Odgoda na površinu i nositi se s njom samo kad ste spremni. Odgoda e-pošte, a ne produktivnosti.

● povezanih aplikacija - Cijela vaš tijek rada bez napuštanja svoje e-pošte. Dodaj važne poruke e-pošte na vaše omiljene aplikacije za produktivnost kao Todoist, Evernote, OneNote, Pocket Trello, Zendesk, Salesforce i Asanu.

● rekapitulacija - rekapitulacija automatski vraća razgovore koji čekaju svoj odgovor ili da je potrebno praćenje. Ona također obuhvaća i druge mailove s rokovima, podsjetnike i sl, tako da se ništa ne klizi kroz pukotine. (Dostupno samo na engleskom jeziku)

● Poništavanje slanja - Povucite tu e gaf ste upravo poslali. Posebno korisno kada ste na mobitel i trebaju odgovarati u žurbi.

● Potvrda u 2 koraka - Zaštitite svoj Newton račun zaporkom i telefonom.

● jednim klikom pretplatu - Odmah odjaviti od neželjenih e-newslettera.

● Prilagođeno za ulazne Prelaskom prsta - Prilagodljiv duge / kratke swipes za radnje kao što su brisanje, arhiviranje Označi kao pročitano, Označi kao spam i još mnogo toga.

● Spremanje privitaka e-pošte na svoje omiljene oblak za pohranu usluga kao što su Google Drive, kutija, Dropbox, OneDrive itd s lakoćom.

● daljinsko brisanje podataka u slučaju da izgubite svoj uređaj.

● Custom mape sinkronizacija - Primanje obavijesti o e-pošti te zemlje u svoje mape.

Ali čekajte ... to nije sve!

- HTML potpisa
- e-adresa
- uključivanje / isključivanje Razgovori
- prijeđite prstom između e-pošte
- Zaključavanje zaporkom
- Označi kao neželjenu
- Interaktivni obavijesti
- Jedinstveni Inbox
- Dostupan u svim većim jezicima

Podržava kalendar za Gmail, Google Apps, a Exchange (EWS). Upravljanje e-poštom i kalendar bez prebacivanje između aplikacija.

Newton je dostupan kao pretplatu putem aplikacije za 9,99 $ / mjesečno.

Cijena može varirati ovisno o lokaciji. Pretplate će se teretiti vašu kreditnu karticu putem Google računa. Pretplata će se automatski obnoviti ukoliko nije otkazao najmanje 24 sata prije kraja tekućeg razdoblja. Upravljanje pretplatama u postavkama računa.

Izjava o privatnosti: https://newtonhq.com/k/privacypolicy

Uvjeti korištenja: https://newtonhq.com/k/TOS
Pročitajte više
Sažmi
4,0
Ukupno 122.603
5
4
3
2
1
Učitava se...

Što je novo

- Important update to meet Google Play's updated policies.
Pročitajte više
Sažmi

Dodatne informacije

Ažurirano
8. siječnja 2019.
Veličina
30M
Instalacije
1.000.000+
Trenutačna verzija
9.8.399
Zahtijeva Android
5.0 i novije verzije
Ocjenjivanje sadržaja
Interaktivni elementi
Interakcije korisnika, Digitalne kupnje
Proizvodi ponuđeni putem aplikacije
0,99 USD – 99,99 USD po stavci
Ponuditelj
CloudMagic, Inc.
Razvojni programer
CloudMagic, Inc. 501 Forest Ave PH3 Palo Alto, CA 94301
©2019 GoogleUvjeti pružanja usluge za web-lokacijuPrivatnostRazvojni programeriIzvođačiMinden a Google-ról|Lokacija: Sjedinjene Američke DržaveJezik: Hrvatski
Kupnjom te stavke vršite transakciju putem Google Paymentsa i prihvaćate Uvjete pružanja usluge i Obavijest o privatnosti Google Paymentsa.