GPS Waypoints Navigator

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Convert your phone into the most powerful GPS for Android Powered Devices with GPS Waypoints Navigator. Whether you are navigating to a waypoint in the wilderness or in the city, GPS Waypoints Navigator will help you find the way.

★ Typical Useage:

✔️ Trail Hiking and Track Recording.
✔️ Offroad Navigation.
✔️ Marine Navigation.
✔️ Camping / Orienteering.
✔️ City and wilderness exploration.
✔️ Geocacheing

With dozens of options for navigating the back-country, waterways and roadways, the tool set found in this software package will quickly become your best friend. Venture beyond network reach using offline maps and tools that only require a good view of the sky. Share important location data with friends who will be able to navigate to your favorite waypoints and find your favorite trails. Get:

★ Unlimited access to our vector map library with over 400 maps. Download maps for offline use. Transfer maps to your SD card to free-up internal memory.

★ No recurring costs or subscription fees. Everything is included with your original purchase.

★ Waypoint and trail management systems.

★ Waypoint search.

★ Waypoint photojournal

★ Maps! Choose from multiple sources: Downloadable vector and raster maps, Topo Maps, Google Maps, Satellite Maps, OpenStreetMaps- MapNik, Cycling Maps, OpenSeaMap, USGS Topo Maps, Canada Toporama, Trail Hiking and Biking, NOAA Nautical Charts and several others.

★ KML, KMZ & GPX file importing and exporting for trails and waypoints. Share data and view in Google Earth.

★ Exported GPX files may be uploaded to freelogbook.biz for company route tracking.

★ A panel for all your GPS parameters.

★ Navigational compasses.

★ Trail recorder.

★ Drag anchor alert - Drop anchor and set the alarm with a tolerable drag distance.

★ Military coordinate finder

★ Several waypoint creation tools: Enter coordinates, drop a pin on a map, save your current position or enter an address (voice entry supported).

★ Two Waypoint Guidance Systems including a dynamic waypoint compass that always points to your target and GPS Reflected Pseudo-Radar.

★ Map Search: Supports entry of addresses and coordinates in just about any format including UTM and MGRS.

★ GPS Satellite graphs and position charts

★ Email a map of your position. Navigation software not required on recipient's device.

★ Seamless integration with Google Earth.

★ Marine Navigation. Features NOAA Nautical Charts, OpenSeaMap and nautical unit reporting.

★ Supports several coordinate formats: Latitude/Longitude as degrees, deg:min or deg:min:sec, UTM, MGRS.

★ Proximity alerts.

★ Altitude profiling determined from your position matched to altitude values in land survey databases providing you with values that are more reliable than altitude values returned from your device's GPS chip.

★ Map with floating reticule that shows your position with bearing and distance to reticule.

★ Celestial event reporting: sunrise, sunset, moonrise, moonset, moon phase. Network connection not required. Useful for planning expedition turn around time or time to make camp.

★ Data is backed up allowing battery change without data loss.

Also get:
- Turn-by-turn driving directions and driving maps.
- You decide how compasses are controlled- By GPS or magnetically. Use magnetic control for indoors, underground or in caves.
- Detailed Help file
- Excellent customer service
- Supports multiple languages: English, Spanish, German, Portuguese, Japanese, French, Italian, Russian, Chinese (traditional and simplified).

With GPS Waypoints Navigator, every navigation experience will be as easy as a walk in the park!


★ Recent Additions ★
- EXPORT YOUR TRACKS AS A GPX FILE AND USE IT TO HELP BUILD OPENSTREETMAP. IMPORT GPX FILES FROM GARMIN.
- WAYPOINT PHOTOGRAPHY
- MAP SEARCH
- ALTITUDE SUPPORT: Choose Satellite, United States Geologic Survey location based altitude or SRTM data. USGS available only in contiguous U.S.A, Canada and Mexico.
Převést svůj telefon do nejsilnější GPS pro Běží Android zařízení s GPS Waypoints Navigator. Zda-li se navigovat k waypointu na poušti nebo ve městě, bude GPS Waypoints Navigator vám pomůže najít cestu.

★ Typické useage:

✔️ Trail výlety a Track Recording.
✔️ Offroad navigace.
✔️ Námořní navigace.
✔️ Camping / Orienteering.
✔️ City a průzkum divočiny.
✔️ Geocacheing

S desítkami možností pro navigaci zpět na lyžích, vodních cest a silnic, sada nářadí najdete v tomto softwarového balíku se rychle stane vaším nejlepším přítelem. Venture mimo dosah sítě pomocí offline mapy a nástroje, které vyžadují pouze dobrý výhled na oblohu. Sdílet důležité údaje o poloze s přáteli, kteří budou moci přejít na své oblíbené waypointy a najít své oblíbené tratě. Dostat:

★ Neomezený přístup k mapě našeho vektorového knihovna s více než 400 map. Stáhnout mapy pro použití v režimu offline. Přenos map na SD kartu s volným-up interní paměti.

★ žádné opakující se náklady nebo poplatky za předplatné. Vše je součástí vašeho původního nákupu.

★ navigačních bodů a řídící systémy stezka.

★ Waypoint vyhledávání.

★ terénem photojournal

★ Maps! Vyberte si z několika zdrojů: stahovatelné vektoru a rastrových map Topo Maps, Google mapy, satelitní mapy, OpenStreetMaps- MapNik, cyklomapy, OpenSeaMap, USGS Topo mapy, Canada Toporama, Trail pěší turistiku a cykloturistiku, NOAA námořní mapy a několik dalších.

★ KML, KMZ a GPX soubor import a export pro stezky a průjezdních bodů. Sdílet data a zobrazení v aplikaci Google Earth.

★ Exportované soubory GPX mohou být nahrány na freelogbook.biz pro sledování společnost trasy.

★ Panel pro všechny parametry GPS.

★ navigační kompasy.

★ Trail záznamník.

★ Drag kotva alert - kotvit a nastavit budík s tolerovatelnou drag vzdálenosti.

★ Military koordinovat nálezce

★ Nástroje pro vytváření Několik trasového bodu: Zadejte souřadnice, špendlík na mapě, uložit aktuální polohu nebo zadejte adresu (záznam hlasu podporován).

★ Dva Waypoint Naváděcí systémy včetně dynamického waypoint kompas, který vždy ukazuje na svůj cíl a GPS odražené Pseudo-radaru.

★ Map Search: Podpora vstupu adres a koordinuje téměř v jakémkoli formátu, včetně UTM a MGRS.

★ GPS Satelitní grafy a polohové diagramy

★ E-mail mapy vaší polohy. Navigační software není nutné v zařízení příjemce.

★ Bezproblémová integrace s aplikací Google Earth.

★ Námořní navigace. Nabízí NOAA námořních map, OpenSeaMap a námořní zpravodajskou jednotku.

★ podporuje několik koordinovat formáty: délka / šířka jako stupně, C: min nebo C: min: sec, UTM, MGRS.

★ blízkost upozornění.

★ Altitude profilování určí ze svého postavení odpovídal hodnotám nadmořské výšky v databázích Zeměměřický a poskytuje tak s hodnotami, které jsou spolehlivější než hodnoty nadmořské výšky se vrátil z čipu GPS přístroje.

★ Mapa s plovoucím kabelku, který ukazuje vaši pozici s ložiskem a vzdálenosti do kabelky.

★ Celestial hlášení událostí: svítání, západ slunce, východ měsíce, moonset, fáze měsíce. Síťové připojení není nutná. Užitečné pro plánování expedice otočit času nebo času potřebného k učinění tábor.

★ Data jsou zálohována umožňuje výměnu baterie bez ztráty dat.

Také získat:
- Turn-by-turn trasu jízdy a jízda mapy.
- Vy rozhodnete, jak se kompasy řízené pomocí GPS nebo magneticky. Používat magnetické ovládání interiéru, podzemní nebo v jeskyních.
- Detailní soubor nápovědy
- Vynikající zákaznický servis
- podporuje více jazyků: angličtina, španělština, němčina, portugalština, japonština, francouzština, italština, ruština, čínština (tradiční a zjednodušené).

GPS Waypoints Navigator, bude každý navigační zážitek být stejně snadné jako procházka v parku!


★ Nedávné Přírůstky ★
- své trasy exportovat JAKO GPX souborů a použít ji na pomoc při budování OpenStreetMap. IMPORT GPX soubory z GARMIN.
- WAYPOINT FOTOGRAFIE
- Podle mapy
- ALTITUDE SUPPORT: Vyberte satelit, umístění výškových nebo SRTM data založená Spojené státy geologický průzkum. USGS k dispozici pouze v souvislé U.S.A., Kanadě a Mexiku.
Další informace
Sbalit
4,4
Celkem 2 535
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Version 9.07
Bug fixes
====================
Recent
1. Add coordinates, date and waypoint name to waypoint photos.
2. Add any photo from your photo gallery to a waypoint in your waypoint manager.
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
23. října 2018
Velikost
13M
Instalace
10 000+
Aktuální verze
9.07
Vyžaduje Android
2.3.3 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů
Od vývojáře
DS Software | 📡
Vývojář
5 Greenpointe San Marcos, Texas 78666 USA
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.