Etne Sparebank Mobilbank

Everyone
4
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

Gjer kvardagen enklare med mobilbanken frå «banknamn». Du kan sjekke saldo, overføre mellom eigne konti, betale rekningar og behandle eFaktura, medan du er på farten. Pålogging er forenkla med bruk av 4-sifra kode eller fingeravtrykk.

Aktivering
Når du har lasta ned og installert appen, må du identifisere deg. Du kan identifisere deg med:

• BankID på Mobil
• BankID
• Kodebrikke og passord
• SMS for ungdom under 18 år

Under aktiveringen vel du ein 4-sifra kode. Vi anbefaler at du lagar ein annan kode enn den du brukar for å låse opp telefonen. Koden vert nytta til pålogging og til signering. Støttar telefonen din lesing av fingeravtrykk, kan du nytte fingeravtrykk til innlogging og signering.

Logg inn
Du loggar inn i mobilbanken med fingeravtrykk eller den personlege 4-sifra koden som du valde under aktiveringen.

Informasjonskort
Informasjonskorta øvst i mobilbanken gir deg varsel om nye eFaktura, tips og anna relevant informasjon. Du kan sjå igjennom korta ved å dra korta til høgre eller venstre. Du kan slette kort ved å trykke på X øvst i høgre hjørnet på kortet. Kort du har sletta kan ikkje gjenopprettast.

Menyar
Mobilbanken inneheld 2 menyar.
• Hovudmeny
• Funksjonsmeny
Hovudmenyen finn du øvst i venstre hjørnet. Her har du tilgang til dei fleste tenestene i mobilbanken.
Funksjonsmenyen får du opp ved å trykke på ein av kontoane i kontolista, og du får opp val knytta til kontoen, som Betal rekning, Overføring mm.

Gå til nettbank
Ved å velje "Gå til nettbank" frå hovudmenyen, får du tilgang til same funksjonalitet og meny som i nettbanken. Enkelte sider i nettbanken er ikkje tilpassa mobilen enno, det vert jobba med forbetring.

Dette får du tilgang til i mobilbanken

• Varsel med Informasjonskort
• Kontoliste med alle kontoane dine
• Kontoliste med alle kontoar du disponerer
• Siste bevegelsar på konto
• Overføring mellom eigne kontoar
• Betale rekningar, med og utan KID
• Betal, godkjenn, endre eller slett eFaktura
• Forfallsregister
• Hente PIN på kort
• Endre Regionsperre
• Sende og motta melding til/frå banken
Makes everyday life easier with mobile bank from "banking names." You can check balances, transfer between Presteigne accounts, pay a bill and manage e-invoices, while you're on the go. Login is simplified with the use of 4-digit code or fingerprint.

Activation
Once you've downloaded and installed the app, you have to identify yourself. You can identify with:

• BankID on mobile
• BankID
• Code Chip and password
• SMS for youth under 18 years

During activation, well you ein 4-digit code. We recommend that you create an alternate code than you use to unlock your phone. The code vert helpful to logon and signing. Supports phone reading of your fingerprints, you can avail fingerprint to login and signing.

sign in
You log into mobile banking with fingerprints or the personal 4-digit code you-selected during activation.

Rack Cards
Information Korta top entry in mobile banking alert you to new e-invoicing, tips and other relevant information. You can see through the cards by pulling the cards to the right or left. You can delete the card by pressing the X top entry in the right corner of the card. Cards you have deleted can not be recovered.

menus
Mobile banking contains 2 menus.
• Main Menu
• Function Menu
The main menu you will find the top entry in the left corner. Here you access them most the services in mobile banking.
The function menu will bring up by pressing on one of accounts in account list, and you get up val linked to the account, which pay a bill, transfer mm.

Go to online banking
By selecting "Go to online banking" from the main menu, you can access the same functionality and menu in the online bank. Some pages in the Internet bank is not adapted to mobile Enno, the host worked with improvement.

This allows you to access mobile banking

• Warning with Cards
• Account List of all your accounts
• Account List with all Accounts at your disposal
• Recent movements in the account
• Transfer between Presteigne Accounts
• Pay a bill, with and without KID
• Pay, approve, modify or delete e-invoicing
• Due Register
• Retrieve PIN on card
• Change Region Lock
• Send and receive message to / from the bank
Read more
Collapse
4.5
4 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- Mindre forbedringer og feilrettinger
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 7, 2019
Size
7.4M
Installs
1,000+
Current Version
1.39.0.1
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
EVRY
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.