SCRIBZEE®

Želite li prevesti opis na Hrvatski pomoću Google prevoditelja?Prevedi opis natrag na Engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo)

◆ACCESS ALL YOUR HANDWRITTEN NOTES SECURELY, WHEN AND WHERE YOU NEED THEM, on your smartphone, tablet or laptop.◆

Already more than a million people are using SCRIBZEE®.


◆ WITH SCRIBZEE® YOUR HANDWRITTEN NOTES ARE ACCESSIBLE EVERYWHERE, EVEN WHEN YOU DON’T HAVE YOUR NOTEBOOK, REVISION CARDS OR FLIPCHART SHEETS WITH YOU ◆

Whether you’re a student or a professional on a business trip, it’s great to be able to access all your handwritten notes without having to carry your notes or notebooks around with you.

With SCRIBZEE®, access your notes anywhere and at any time via the smartphone app, even in flight mode, or alternatively on a tablet, PC or Mac with SCRIBZEE® Online (www.scribzee.com).


◆ A HIGH-QUALITY SCAN EVERY TIME, BETTER THAN USING YOUR SMARTPHONE CAMERA ◆

Capturing your notes with your smartphone camera is a possibility. However, the result doesn’t often come up to expectations. The pages are crooked, slightly blurry and badly framed. Your notes get mixed up with your photos, they take up storage space and are not multipage.

With SCRIBZEE® and your compatible OXFORD product, your scan is automatically enhanced by the app, so you get a high-quality result every time:

• Accurate framing of the page content,

• Vertical and horizontal re-framing of the image,

• Optimisation of the contrast and brightness levels

Your scanned notes are always clear and fully readable, shareable, enrichable and printable.


◆ SCRIBZEE® FOR LEARNING ◆

Are you in the habit of forgetting your notebook? Have you ever misplaced revision cards or had them torn to pieces by your puppy? SCRIBZEE® protects your notes so you can study and revise wherever and whenever you need to on your smartphone.

Do you wake up in the morning with revision cards strewn all over your bed? Organise your notes by subject in SCRIBZEE® and revise in bed using your smartphone.

Fed up of seeing more pics of your notes or revision cards on your smartphone than photos of your friends? Store your notes in SCRIBZEE® and free up your photo gallery for more important things.

Got a friend in need? With SCRIBZEE® share your class notes or revision cards with one click (Twitter, Messenger, What’s App).

Have you written out so many revision cards you don’t know where to start revising? With SCRIBZEE® assign a status (red, orange, green) to each card and keep track of your revision progress.


◆ SCRIBZEE® FOR BUSINESS ◆

Does your job involve long-term projects? Save and access all your notes in SCRIBZEE®.

Do you manage lots of different projects? Archive your notes by subject, client or project name and find everything you need with SCRIBZEE®’s search function.

Do you frequently attend meetings then need to send out the meeting notes quickly? With SCRIBZEE® no more typing out handwritten notes, just convert to PDF and share instantly.

Do you find your notes or meeting minutes easily get mixed up? Keep your notes under control access them faster by linking them to the appointments in your calendar.


◆ SCRIBZEE® IS ALSO ◆

• A free app.

• Exclusively available with your favourite OXFORD stationery products that are equipped with markers.

• Includes dedicated, unlimited free cloud storage space.

• Totally secure. Your notes are encrypted and only readable by you.

• Allows you to create automatic reminders for your important notes.

• Add photos from your smartphone to enrich your handwritten notes.

• And much more.
◆ PRISTUPITE SVE VAŠE RUČNE NAPOMENE SIGURNO, KADA I GDJE NJIHA POTREBU, na svom pametnom telefonu, tabletu ili prijenosnom računalu. ◆

Već više od milijun ljudi koristi SCRIBZEE®.


◆ SA SCRIBZEE® VAŠE RUČNE NAPOMENE SU DOSTUPNE SVAKE GDJE, KADA NE DALJETE VAŠU NOTEBOOK, REVIZIJSKE KARTICE ILI FLIPCHART LISTE SA VAMA ◆

Bez obzira na to da li ste student ili profesionalac na poslovnom putovanju, sjajno je moći pristupiti svim svojim rukom pisanim bilješkama bez potrebe da svoje bilješke ili bilježnice nosite sa sobom.

Pomoću SCRIBZEE® pristupite svojim bilješkama bilo gdje i u bilo koje vrijeme putem aplikacije za pametne telefone, čak i u načinu leta, ili na tabletu, računalu ili Mac-u pomoću SCRIBZEE® Online (www.scribzee.com).


◆ VELIKO KVALITETNO SCENIRANJE SVAKO VREME, BOLJE DO KORIŠTENJA SMARTPHONE CAMERA ER

Snimanje bilješki fotoaparatom vašeg pametnog telefona moguća je. Međutim, rezultat često ne dosegne očekivanja. Stranice su iskrivljene, malo mutne i loše uokvirene. Vaše se bilješke miješaju s vašim fotografijama, zauzimaju prostor za pohranu i nisu više stranica.

Uz SCRIBZEE® i kompatibilni OXFORD proizvod aplikacija će automatski poboljšati skeniranje, tako da svaki put dobijete kvalitetan rezultat:

• precizno uokvirivanje sadržaja stranice,

• vertikalno i horizontalno prekrajanje slike,

• Optimizacija razine kontrasta i svjetline

Skenirane bilješke uvijek su jasne i potpuno čitljive, djeljive, obogaćujuće i ispisljive.


◆ SCRIBZEE® ZA UČENJE ◆

Imate li naviku zaboraviti bilježnicu? Jeste li ikad pogrešno zamijenili revizijske kartice ili ih je vaše štene narezalo na komade? SCRIBZEE® štiti vaše bilješke tako da možete proučavati i pregledavati bilo gdje i kad god trebate na svom pametnom telefonu.

Da li se ujutro probudite s revizijskim karticama razasutim po cijelom krevetu? Organizirajte svoje bilješke po temama u SCRIBZEE® i revidirajte u krevetu pomoću pametnog telefona.

Dosadilo vam je što na svom pametnom telefonu vidite više fotografija bilješki ili revizijskih kartica nego fotografija svojih prijatelja? Pohranite svoje bilješke u SCRIBZEE® i oslobodite svoju fotogaleriju za važnije stvari.

Imate prijatelja u nevolji? Sa SCRIBZEE® dijelite svoje bilješke o razredu ili revizijske kartice jednim klikom (Twitter, Messenger, Whats App).

Jeste li napisali toliko revizijskih kartica da ne znate gdje započeti reviziju? SCRIBZEE® dodijeli status (crvena, narančasta, zelena) svakoj kartici i prati vaš napredak u reviziji.


◆ SCRIBZEE® ZA POSLOVANJE ◆

Da li vaš posao uključuje dugoročne projekte? Spremite i pristupite svim svojim bilješkama u SCRIBZEE®.

Upravljate li puno različitih projekata? Arhivirajte svoje bilješke prema temi, klijentu ili imenu projekta i pronađite sve što trebate pomoću funkcije pretraživanja SCRIBZEE®.

Sudjelujete li često na sastancima, a zatim morate brzo slati bilješke o sastanku? Uz SCRIBZEE® više ne možete pisati rukom pisane bilješke, samo pretvorite u PDF i dijelite odmah.

Da li se vaše bilješke ili minute sastanka lako miješaju? Držite svoje bilješke pod kontrolom, pristupite im brže tako da ih povežete s obvezama u vašem kalendaru.


SO SCRIBZEE® JE TAKO ◆

• Besplatna aplikacija.

• Izuzetno dostupni uz vaše omiljene proizvode OXFORD pribora i opreme koji su opremljeni markicama.

• Uključuje namjenski neograničen besplatni prostor za pohranu u oblaku.

• Potpuno siguran. Vaše bilješke su šifrirane i samo ih možete čitati.

• Omogućuje vam izradu automatskih podsjetnika za vaše važne bilješke.

• Dodajte fotografije sa svog pametnog telefona da biste obogatili vaše rukom pisane bilješke.

• I mnogo više.
Pročitajte više
Sažmi
3,1
Ukupno 4.621
5
4
3
2
1
Učitavanje…

Što je novo

Discover the brand new optimised version of SCRIBZEE for smoother, faster and more enjoyable use of the app.
Are you a primary or secondary school pupil or a student? This update has been designed just for you! Prepare for your exams and class tests stress-free by using SCRIBZEE’s REVISION mode to memorise your OXFORD Flash 2.0 cards in record time. The app now contains a spaced repetition algorithm that adapts to the way you learn by creating personalised revision sessions.
Pročitajte više
Sažmi

Dodatne informacije

Ažurirano
23. travnja 2021.
Veličina
55M
Instalacije
500.000+
Trenutačna verzija
4.6.1728258
Zahtijeva Android
8.0 i novije verzije
Ocjenjivanje sadržaja
Ponuditelj
HAMELIN SAS
©2021 GoogleUvjeti pružanja usluge za web-lokacijuPrivatnostRazvojni programeriMinden a Google-ról|Lokacija: Sjedinjene Američke DržaveJezik: Hrvatski
Kupnjom te stavke vršite transakciju putem Google Paymentsa i prihvaćate Uvjete pružanja usluge i Obavijest o privatnosti Google Paymentsa.