AutoMobil

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Vyzkoušejte ZDARMA aplikaci z dílny INSIA, díky které budete mít zelenou kartu vždy na dosah! Ministerstvo financí totiž umožnilo řidičům, aby mohli při silniční kontrole předkládat zelenou kartu v elektronické podobě. Takže ji stačí mít v telefonu. Nahrajte si ji do aplikace AutoMobil a máte vystaráno. V aplikaci AutoMobil máte dále možnost si zaevidovat elektronickou dálniční známku a navíc si můžete nastavit i automatické upozornění na blížící se konec její platnosti. AutoMobil dokáže dokonce evidovat i vaše zahraniční dálniční známky ve vybraných zemích.

Díky dalším funkcím budete mít všechny důležité informace o vašem vozidle vždy po ruce. S aplikací AutoMobil vás už žádná situace na silnici nezaskočí!

V záložce Agenda můžete vidět kompletní historii vozidla, budoucí termíny a důležitá data - vše přehledně a chronologicky seřazené.

NOVINKA: Uložte si do aplikace zelenou kartu a mějte ji vždy na dosah!

Co vše v aplikaci AutoMobil najdete a s čím vám pomůže:
★ zelená karta a smlouvy vždy po ruce
★ nákup a správa elektronické dálniční známky
★ údaje o vozidle přehledně na jednom místě
★ důležitá data a termíny ve volitelných notifikacích
★ jednoduchý průvodce v případě poruchy či nehody
★ agenda pro přehled historie vozidla a budoucích důležitých termínů
★ mapa nejbližších stanic STK
★ linka pomoci řidičům a kontakty na pojišťovny

Díky aplikaci budete mít pohromadě elektronickou dálniční známku, dále údaje o vozidle, platných smlouvách a důležitých datech. Pokud vlastníte více automobilů, do aplikace si můžete zadat každý zvlášť.

Příjemnou funkcí jsou volitelné notifikace. Ty vás upozorní na blížící se termín technické kontroly, připomenou výročí pojistných smluv a pohlídají končící platnost zelené karty a elektronické dálniční známky.

Stala se vám porucha nebo nehoda a nevíte, co máte dělat? I na to má AutoMobil řešení! Aplikace vás krok po kroku povede a pomůže vám danou situaci vyřešit rychle, v klidu a správně.

V aplikaci snadno naleznete kontakty na hlášení škodní události a linky pro pomoc řidičům. Navíc přesně víte, jaké pojištění vozidla máte. V detailu smlouvy vidíte infolinku a asistenční linku pojišťovny, u které máte dané pojištění sjednáno. Do aplikace si můžete vložit potřebné dokumenty a mít je tak vždy po ruce.

Upozornila vás notifikace na vypršení platnosti STK? V integrované mapě si ihned dle vaší polohy vyhledáte nejbližší stanici a ověříte její dostupnost.

Pomocí aplikace se můžete jednoduše spojit s kontaktním centrem INSIA, kde vám telefonistky rády poradí a pomohou.

Výhoda navíc pro klienty INSIA
Klienti INSIA a.s. si mohou pomocí autorizace profilu jednoduše do aplikace stáhnout zelenou kartu a všechny aktuální pojistné smlouvy pro své vozidlo. Údaje tak nemusí vyplňovat ručně. Zároveň zde naleznou také kontakt na svého poradce.

Jedná se o první verzi aplikace, na které neustále pracujeme s cílem zjednodušit a zpříjemnit její užívání nejen klientům INSIA.

Aplikace AutoMobil je nejlepší přítel na cestách!

Využijte jedinečnou aplikaci z dílny jedné z nejsilnějších makléřských firem působící v Česku, na Slovensku a v Rumunsku. Více informací na www.insia.cz
Try the FREE application from the INSIA workshop, thanks to which you will always have a green card at your fingertips! The Ministry of Finance has allowed drivers to be able to present a green card in electronic form at a roadside check. So all you have to do is have it on your phone. Upload it to the AutoMobil application and you're done. In the AutoMobil application, you also have the option of registering an electronic motorway stamp, and you can also set up an automatic notification of the approaching end of its validity. AutoMobil can even register your foreign motorway stamps in selected countries.

Thanks to other functions, you will always have all important information about your vehicle at hand. With the AutoMobil application, no situation on the road will surprise you!

In the Agenda tab you can see the complete history of the vehicle, future dates and important dates - all clearly and chronologically arranged.

NEW: Save the green card in the app and always have it at your fingertips!

What you will find in the AutoMobil application and what it will help you with:
★ Green card and contract always at hand
★ Purchase and management of electronic highway signs
★ Vehicle data clearly in one place
★ Important dates and deadlines in optional notifications
★ A simple guide in case of malfunction or accident
★ agenda for an overview of the vehicle's history and future important dates
★ map of nearest STK stations
★ helpline drivers and contacts to insurance companies

Thanks to the application, you will have an electronic motorway stamp together, as well as data on the vehicle, valid contracts and important data. If you own more than one car, you can enter each one separately in the application.

Optional notifications are a nice feature. They will alert you to the approaching date of the technical inspection, remind you of the anniversary of insurance contracts and monitor the expiring validity of the green card and electronic motorway stamps.

Have you had a breakdown or accident and don't know what to do? AutoMobil has a solution for that too! The application will guide you step by step and help you solve the situation quickly, calmly and correctly.

In the application you will easily find contacts for reporting a damage and lines to help drivers. In addition, you know exactly what vehicle insurance you have. In the detail of the contract, you can see the infoline and the helpline of the insurance company with which you have arranged the insurance. You can insert the necessary documents into the application and have them always at hand.

Has the notification alerted you to the expiry of the MOT? In the integrated map, you will immediately search for the nearest station according to your location and check its availability.

With the help of the application, you can easily contact the INSIA contact center, where the telephone operators will be happy to advise and help you.

Extra advantage for INSIA clients
INSIA a.s. With the help of profile authorization, they can easily download the green card and all current insurance contracts for their vehicle into the application. They do not have to fill in the data manually. At the same time, they will also find a contact for their advisor here.

This is the first version of the application that we are constantly working on in order to simplify and make its use more pleasant not only for INSIA clients.

AutoMobil is the best friend on the go!

Take advantage of a unique application from the workshop of one of the strongest brokerage firms operating in the Czech Republic, Slovakia and Romania. More information at www.insia.cz
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Ministerstvo financí nově umožnilo řidičům, aby předkládali zelenou kartu v elektronické podobě. Abyste ji nemuseli v mobilu hledat, uložte si ji pohodlně do aplikace AutoMobil!
Možnost skenování a uložení občanského průkazu, řidičského průkazu a malého technického průkazu.
Odkaz na historii technických prohlídek vozidla.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 22, 2022
Size
20M
Installs
1,000+
Current Version
1.11.13
Requires Android
6.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
INSIA
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.