Aula Valencià

Compras en aplicaciones
5 mil+
Descargas
Clasificación de contenido
Para todos
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla

Información de la aplicación

L’app Aula Valencià ha sigut planificada per a millorar la competència gramatical i ortogràfica en educació primària de manera amena i engrescadora.

Permet practicar els continguts del currículum oficial del valencià curs a curs de 1r a 6é. De 6 a 12 anys.

L’estàndard lingüístic respecta la Gramàtica Normativa de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), i atén les preferències de vocabulari recollides en el seu Diccionari Normatiu. Per a practicar l’estàndard oral del valencià, inclou centenars de locucions que paren especial atenció a la pronunciació valenciana, com el correcte reconeixement de particularitats com les E i O obertes, la diferenciació fonètica entre B i V o els diferents sons de la X.

L'app recorre a la ludificació educativa perquè practicar el valencià siga una activitat entretinguda i apassionant. Els exercicis estan estructurats a manera de joc i s'aconsegueixen recompenses a mesura que resolen les activitats, la qual cosa motiva als xiquets/es a superar els seus reptes, adquirir major confiança i aprofundir en el seu coneixement de la llengua.

PROVA LA VERSIÓ GRATUÏTA
• Hi ha accés lliure a 8 de les 48 activitats de cada curs (16,6% de l'app).

VERSIÓ COMPLETA PER NOMÉS 9'95 € A l'ANY
• Posem la tecnologia educativa a l'abast de qualsevol família o escola. Pots subscriure't i accediràs al tots els continguts dels 6 cursos, per a fins a 4 jugadors diferents.

VERSIÓ PER A LA ESCOLA
Aquesta aplicació permet la supervisió de rendiment individual de cada alumne amb anàlisi de les activitats amb més dificultats i propostes personalitzades d'exercicis de reforç, mitjançant una web per al professorat. Si eres docent i estàs interessat en utilitzar-la en les teues classes, consulta'ns en info@aulaitbook.es.

Continguts:

1) ORTOGRAFIA I GRAMÀTICA CURS A CURS
Cadascun dels 6 cursos incorpora 24 exercicis d'Ortografia i 24 de Gramàtica i Lexicografia, per a practicar i assimilar els continguts de l'assignatura. Quan és necessari, els exercicis inclouen "pistes" de teoria, per a entendre com es resol l'activitat.

2) ROBOT D'APRENENTATGE
Un assistent automatitzat entrena diàriament als xiquets i a les xiquetes perquè milloren gradualment el seu nivell de valencià, mitjançant 20 preguntes diferents cada sessió. Registra els encerts, avalua les fallades i proposa a l'alumne/a un exercici cada dia perquè practique més a fons aquells continguts en els quals necessita més reforç.

El robot permet així que els alumnes/as demostren que mantenen "en forma" els coneixements adquirits anteriorment, consolidar aquells que està cursant actualment i fins i tot aprofundir en els que haurà de superar en els posteriors.

COL·LABORACIÓ AMB EL PROFESSORAT
• El projecte didàctic Aula per a Matemàtiques i Llengua compta amb la supervisió pedagògica de professors en exercici amb un panell de més de 500 alumnes. Aquest projecte respon a les seues necessitats i millora segons les seues recomanacions.

• Eficaç per a les necessitats especials en educació, ja que facilita l'avanç individual als alumnes amb hiperactivitat, trastorns de conducta o d'atenció i amb baixa competència amb la llengua. L'aplicació és configurable per a esquerrans.

SUBSCRIPCIONS

• Subscripció mensual o anual. Renovable automàticament fins que es cancel·le.
• Per a modificar l'opció de subscripció, o per a desactivar-la, visita el teu compte de Google_Play.
• El cost de la renovació es carregarà automàticament en 24 hores a partir del venciment de la teua subscripció actual. Pots desactivar la renovació automàtica de la teua subscripció en el teu compte Google_Play amb almenys 24 hores d'anticipació al fet que acabe la teua subscripció actual.

• Política de privacitat: https://aulaitbook.com/privacy/
• Termes d'ús: https://aulaitbook.com/terms

SERVEI TÈCNIC DE L'APP
Escriu-nos a info@aulaitbook.es
Última actualización
11 may 2024

Seguridad de los datos

La seguridad empieza por entender cómo los desarrolladores recogen y comparten tus datos. Las prácticas de privacidad y seguridad de los datos pueden variar en función del modo en que utilices la aplicación, la región donde vayas a usarla y tu edad. El desarrollador ha proporcionado esta información y es posible que la actualice a lo largo del tiempo.
No se comparten datos con terceros
Más información sobre cómo los desarrolladores declaran lo que comparten
Esta aplicación puede recoger estos tipos de datos
Información personal
Los datos se cifran en tránsito
Puedes solicitar que se eliminen los datos
Compromiso con el cumplimiento de la Política de Familias de Play

Novedades

Correccions menors en textos i disfresses.