Avakin Life - 3D Virtual World

За тийнейджъри
1 875 550
Съдържа реклами
·
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

The virtual world of AVAKIN LIFE: an amazing 3D experience where you can meet people, chat & dress up! Decorate and design your home and visit astonishing, paradise locations!

Simulation and role playing game with countless possibilities!

It’s an exciting and vibrant virtual world! A second life where you can become the person you always wanted to be.
Create your avatar and join millions of other people who already downloaded this fun role playing game!

Dress up your avatar, design and decorate your home. Buy new clothes, discover new, amazing brands and create your own perfect outfit. Be a fashion star and the centre of attention. Go to parties in paradise locations. Show off your dream home. Message new friends. Explore this ever-growing virtual reality 3D world of AVAKIN LIFE now!

CREATE YOUR OWN AVATAR
• Role playing game and simulation where you can choose your perfect character, figure, hair, eye colour and many more!
• Dress up your avatar how you want. Go cute or crazy - pick your favourite style and become the person you always wanted to be in your wildest dreams!
• Virtual reality world and simulation that gives you endless opportunities to express yourself!

MEET PEOPLE AND CHAT
• Chat game where you can socialize with millions of other people!
• Meet people from all around the world
• Chat with other players, make new friends and find your crew!
• Show off your perfect outfits and get advice on the newest trends, best styles, and clothes from your friends.
• Compete with millions of other players or explore all the amazing brands and outfits together! Make pictures of your avatar and share them on Facebook to win special prizes!

STYLE THE PERFECT YOU
• Express yourself with awesome Avakin clothing brands and accessories
• Browse through hundreds of fabulous items and fill your closet with stylish outfits.
• Dress up (or down), play with your style and amaze others with your sense of fashion.
• Shop for dresses, shoes, skirts, bags, jewellery and millions of other clothing items and accessories.
• Change your hairstyles or even get a tattoo!
• Be a fashion star or model – the choice is yours!

DESIGN YOUR HOME
• Design and build your perfect apartment
• Decorate your home how you want - modern, classic, or Hollywood style – whatever suits your mood or the latest fashion trends.
• Invite friends over, organize unforgettable parties or just spend some quality time with your BFFs.

THE 3D SIMULATION GAME
• 3D virtual reality world where you can become the person you always wanted to be!
• Chat and meet with thousands of people
• Create your perfect second life!
• Choose your look, clothes and accessories.
• Become a fashion star or a model.
• Message friends and be the centre of attention.
• Dress up, discover new awesome brands and shop for stylish outfits.
• Role Playing game with dozens of exciting locations! Go to clubs, the beach and many more places!
• Explore beautifully designed scenes and dive into the amazing world of Avakin Life NOW!

FOLLOW US:
facebook.com/AvakinOfficial/
instagram.com/avakinofficial/
Twitter @LockwoodLKWD

Lockwood Publishing would love to hear your suggestions & feedback on how to improve our game!
Please continue to send questions, suggestions and ideas to http://www.avakin.com/forums/.

Visit us at http://www.avakin.com/
Виртуалният свят на AVAKIN LIFE: невероятно 3D изживяване, където можете да срещнете хора, да общувате и да се обличате! Украсете и проектирайте дома си и посетете удивителните, райски места!

Симулация и ролева игра с безброй възможности!

Това е вълнуващ и динамичен виртуален свят! Втори живот, в който можете да станете човек, който винаги сте искали да бъдете.
Създайте си аватар и се присъединете към милиони други хора, които вече са изтеглили тази забавна ролева игра!

Облечете вашия аватар, проектирайте и украсете дома си. Купете нови дрехи, откривайте нови, невероятни марки и създайте свой собствен перфектен костюм. Бъдете модна звезда и център на вниманието. Отидете на партита в райските места. Покажете дома на мечтите си. Съобщение за нови приятели. Запознайте се с този все по-нарастващ 3D виртуален свят на AVAKIN LIFE сега!

СЪЗДАЙТЕ СВОЯТА АВАТАР
• Ролева игра и симулация, където можете да изберете перфектния си характер, фигура, коса, цвят на очите и много други!
• Облечете аватара си така, както искате. Отидете сладко или лудо - изберете любимия си стил и станете човек, който винаги сте искали да бъдете в най-смелите си мечти!
• Светът и симулацията на виртуалната реалност ви дава безкрайни възможности да се изразявате!

ОТГОВОРНИТЕ ХОРА И ЧАТ
• Чат игра, където можете да общувате с милиони други хора!
• Запознайте се с хора от цял ​​свят
• Разговаряйте с други играчи, печелете нови приятели и намерете екипа си!
• Покажете перфектните си дрехи и получете съвет от най-новите тенденции, най-добрите стилове и дрехи от приятелите си.
• Състезавайте се с милиони други играчи или изследвайте всички невероятни марки и екипи! Направете снимки на вашия аватар и ги споделете на Facebook, за да спечелите специални награди!

СТИЛ ПЕРФЕКТНИТЕ
• Изразявайте себе си със страхотни марки дрехи и аксесоари на Avakin
• Прегледайте стотици страхотни предмети и изпълнете гардероба си със стилни тоалети.
• Облечи се (или надолу), играй със своя стил и учудваш другите с чувството си за мода.
• Магазин за рокли, обувки, поли, чанти, бижута и милиони други облекла и аксесоари.
• Променете прическите си или дори получите татуировка!
• Бъдете модна звезда или модел - изборът е ваш!

Проектирайте дома си
• Проектирайте и постройте идеалния си апартамент
• Украсете дома си както искате - модерен, класически или холивудски стил - каквото и да отговаря на вашето настроение или най-новите модни тенденции.
• Поканете приятели, организирайте незабравими партита или просто прекарате известно време с вашите БФФ.

ИГРАТА ЗА 3D СИМУЛАЦИЯ
• 3D виртуална реалност, където можете да станете човек, който винаги сте искали да бъдете!
• Чат и среща с хиляди хора
• Създайте своя перфектен втори живот!
• Изберете вашия облик, дрехи и аксесоари.
• Станете модна звезда или модел.
• Съобщете приятели и бъдете в центъра на вниманието.
• Облечи, открий нови страхотни марки и пазарувай за стилни тоалети.
• Ролева игра с десетки вълнуващи места! Отиди до клубове, плажа и още много други места!
• Разгледайте красиво проектирани сцени и се потопете в удивителния свят на Avakin Life NOW!

ПОСЛЕДВАЙ НИ:
facebook.com/AvakinOfficial/
instagram.com/avakinofficial/
Twitter @LockwoodLKWD

Публикуването на Lockwood би искало да чуе вашите предложения и обратна връзка за това как да подобрим играта си!
Моля, продължете да изпращате въпроси, предложения и идеи на http://www.avakin.com/forums/.

Посетете ни на адрес http://www.avakin.com/
Прочетете повече
Свиване
4,4
Общо 1 875 550
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

• Buckle up and embrace a western style in bold new pieces from Front Row. Plus, spice up your next party with a wild rodeo bull ride! Can you keep hold of your cowboy hat?
• Bugs that were causing issues for some players have been fixed.
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
15 юли 2019 г.
Размер
96M
Инсталирания
10 000 000+
Текуща версия
1.032.04
Изисква Android
4.1 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За тийнейджъри
Интерактивни елементи
Взаимодействие между потребители, Дигитални покупки
Продукти в приложението
0,99 щ.д. – 99,99 щ.д. за артикул
Предлага се от
Lockwood Publishing Ltd
Програмист
Lockwood Publishing Ltd Antenna Media Centre Beck Street Nottingham NG1 1EQ United Kingdom
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.