VozickarMAP

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

VozickarMAP je unikátna aplikácia na monitoring prístupnosti objektov. Umožňuje nájsť najbližšie bezbariérové objekty, komentovať ich stav alebo sa opýtať komunity vozičkárov.

Komu pomôže?
Všetkým, pre ktorých je dôležitá bezbariérovosť a/alebo aspoň znalosť prístupnosti pred návštevou objektu. Vozičkár si podľa toho napríklad môže zabezpečiť asistenta, ktorý mu pomôže.

Nie je už podobná mapa?
Nie je. A vieme, že to znie nafúkane. :)
To nás práve vyprovokovalo k akcii. Je veľa máp na papieroch, v PDF alebo mini-aplikáciách. Buď sú nepoužiteľné (na papieroch), veľmi lokálne, alebo ich autor nechápal potreby triedenia, kategorizácie a filtrácie.
Tomu všetkému sme sa vyhli práve pri tvorbe VozickarMAP.

V čom je VozickarMAP unikátna?
čitateľ sa môže opýtať autora objektu
zadávajúci “priznáva”, či prešiel objekt na svojom vozíku, alebo je chodiaci a pomáha (veľká vďaka za to)
žijeme v česko-slovenskej realite, takže označujeme nielen “ukážkové a vyhláškové” objekty, ale aj tie, ktoré sa aspoň pokúšajú o prístupnosť a môžu byť niekedy užitočné
všetkému samozrejme napomáhajú fotky
sme partnerom projektu Eurokľúč, ale takéto toalety označujeme samostatnou kategóriou, keďže nie každý, tento kľúč vlastní
naša mapa umožňuje vyfiltrovaný obsah zverejniť ako “selektívnu mapu danej kategórie”.
Takže vlastne slúžime aj ako grafický podklad pre články o bezbariérových absurditách, bezbariérových toaletách alebo dostupnosti kaviarní pre vozičkárov
naše práce sú už niekoľko rokov vidieť na www.Vozickar.info alebo na akciách Salón Vozickar.info


Môžem do mapy pridávať aj ja?
Samozrejme a je to vlastne aj naše veľké želanie. Aj keď komunita okolo portálu www.Vozickar.info predstavuje niekoľko tisíc ľudí, vždy uvítame pomocnú ruku každého monitorujúceho.
Aj v tomto je naša aplikácia iná. Každý vyplňujúci zadá, či prešiel objekt na vozíku, alebo je “chodiaci”. Jeho parametrom potom môže každý dať inú váhu popr. sa ho v diskusii opýtať.
VozickarMAP is a unique application for monitoring the accessibility of objects. Find nearby barriers, comment on their status, or ask wheelchair communities.
 
Who will help?
To all those who need accessibility and / or at least knowledge of accessibility before visiting the property. For example, a wheelchair can provide an assistant to help him.
 
Is there a similar map?
It's not. And we know it sounds bloated. :)
That just provoked us to action. There are many maps on paper, PDF or mini-applications. Either they are useless (on paper), very locally, or the author did not understand the needs of sorting, categorization and filtration.
We avoided all this when creating VozickarMAP.
 
What makes VozickarMAP unique?
the reader may ask the author of the object
the admitter “admits” whether he has passed the object in his wheelchair or is walking and helping (big thanks for that)
we live in Czech-Slovak reality, so we designate not only “demonstration and publicity” objects, but also those that at least try to be accessible and can sometimes be useful
Of course, everybody is helped by photos
we are a partner of the Euroclean project, but we call such toilets a separate category, as not everyone owns this key
our map allows you to publish filtered content as a "selective category map".
So we actually serve as a graphical basis for articles on wheelchair absurdities, wheelchair accessible toilets or wheelchair cafes availability
our work has been seen for several years at www.Vozickar.info or at the Salon Salon Vozickar.info


Can I add to the map?
Of course, and it is actually our great wish. Although the community around www.Vozickar.info represents several thousand people, we always welcome the helping hand of every monitor.
Here too, our application is different. Each filler specifies whether the object has passed or is “walking”. Its parameters can then give a different weight or. to ask him in the discussion.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- Nové tlačidlo pre jednoduché zdieľanie bezbariérových miest
- Nová možnosť prihlásenia a registrácia pomocou vášho Google účtu
- Podpora pre zobrazovanie trás v mape
- Opravy drobných chýb
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 21, 2021
Size
17M
Installs
100+
Current Version
2.4.21
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Mapotic
Developer
Pod Hájkem 2204/1, 180 00 Praha
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.