MOSI - MediYoga

Köp i appen
1 tn+
Nedladdningar
Innehållsklassificering
Ingen åldersgräns
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild

Om appen

MediYoga som metod - MOSI - är en kvalitetssäkrad och standardiserad intervention som har utvecklats genom forskning sedan 1998. Metoden är effektiv, patientsäker och kostnadseffektiv och är implementerad i den svenska sjukvården.

Denna evidensbaserade intervention kan minska stress, minska oro och ångest, minska smärta, sänka blodtrycket, öka livskvaliteten och öka sömnkvaliteten.

Appen används bäst under handledning av en certifierad MOSI-instruktör.
Uppdaterades den
4 apr. 2023

Datasäkerhet

Säkerhet börjar med förståelsen av hur utvecklare samlar in och delar din data. Praxis för dataintegritet och säkerhet varierar beroende på användning, region och ålder. Utvecklaren har tillhandahållit denna information och kan uppdatera den med tiden.
Ingen data delas med tredje part
Läs mer om hur utvecklare deklarerar delning
Den här appen kan samla in data av följande typ
Personliga uppgifter och Appaktivitet
Data krypteras när den skickas

Nyheter

Presenterar MediYoga för Android!