Micke Gunnarsson

Parental guidance
76
Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Denna app är för dig som vill utveckla ditt egna inre ledarskap. Du som vill bli mer medveten kring din egen hälsa, föräldraskap, arbetsliv, relationer mm. Appen innehåller 100-tals timmar med media, verktyg, rådgivning och live-arrangemang.

*Varje dag levereras en ny inspirerande tanke.

*En gång i veckan släpps en ny produktion i form av ljud, film eller text.
*Minst en gång i månaden bjuds du in till exklusivt live-event.

Gratis: Ta del av Dagens tanke, samt ett antal filmer, podavsnitt och artiklar.
Premium: Prenumerera och öppna upp hela appen för endast 149kr/år!

Micke har en bakgrund med ena benet i barnens värld via förskolan, skolan, kulturskola, stödfamilj, ungt entreprenörskap och i rollen som trebarnspappa. Det andra benet har han i eget entreprenörskap, ledarskap, internet, digitalisering och hälsa. Detta tillsammans med hans fru Jenny.

Mickes misson är att kunna inspirera sig själv och oss andra till ett gott liv. Detta särskilt efter det att han själv hamnade i utmattning och var sjukskriven i ett år.
Han vill väcka det vi längtar efter och som alltid funnits inom oss. Att utveckla sin egen medvetenhet och sitt egna inre ledarskap är avgörande oavsett vilken bransch du verkar inom eller hur din familjesituation ser ut. Detta för att kunna möta och skapa ett liv som inte trasas sönder av stress, konflikter, inre krig eller ohälsa.

Micke har en extra stor passion till våra barn, vår framtid. Dagligen inspirerar han och får oss att tänka utifrån mötet med oss själva och våra barn. I denna app vill han ge oss alla extra mycket.

Appen har följande funktioner:

Dagens bild och text:
Varje dag så får du en unik text och en bild som kan hjälpa dig på din egen resa. Kanske är det en fråga för dig att fundera på eller en tanke från Micke.
Du bestämmer själv vilken tidpunkt på dagen du vill ha denna hälsning från Micke.

Filmer:
Här kan du ta del av en mängd exklusiva filmer. Du får även möjlighet att gå olika kurser via film. Denna sektion uppdateras kontinuerligt.

Live:
Cirka två gånger i månaden så arrangerar Micke exklusiva ”Live-events”. Här sker en blandning av föreläsningar, workshops, gäster och samtal.Böcker:
Här kan du både läsa och lyssna på olika böcker av Micke. Vill du beställa de i tryckt form finns de i webbshoppen.

Pod:
I appen kan du ta del av Mickes egna poddar. Dessa handlar om allt ifrån föräldraskap till inre ledarskap.

Vi har även samlat en mängd olika poddar där Micke figurerat i och intervjuats. Ämnena har handlat om utbrändhet, hälsa, föräldraskap, stress, kärlek, relationer, internet och sociala medier mm.

Artiklar:
Här får du tillgång till ett bibliotek med olika unika artiklar skrivna av Micke.
Denna plats uppdateras kontinuerligt.

Verktyg:
Här hittar du verktyg för inre arbete. Ta del av olika meditationer, övningar och avslappning.

Privat grupp på Facebook:
Via denna grupp kan du kontinuerligt kommunicera men även delta på olika events.

Ställ en fråga:
Här kan du ställa en fråga direkt till Micke och få en reflektion och ytterligare ett perspektiv på vägen för att du ska kunna skapa din egna sanning. Svarstiden är ca två veckor.

Events-kalendarie:
Här kan du löpande se Mickes olika events som sker både digitalt och fysiskt runt omkring i landet. Här presenteras även exklusiva arrangemang bara för er som prenumererar på appen.

Övrigt:
Appen finns i två versioner:


”Se inte denna app som en app utan snarare som ett eget litet krypin där vi tillsammans kan hjälpa varandra att växa över tid. En vän i telefonen som stöttar oss på resan att bli än mer levande!


/Micke Gunnarsson
-------
Terms of use: http://barnatro.se/micke_app/terms-of-use.pdf
Privacy Policy: https://mickegunnarsson.se/mickes-app-privacy-policy/
This app is for you who want to develop your own inner leadership. You who want to become more aware of your own health, parenting, working life, relationships etc. The app contains hundreds of hours of media, tools, advice and live arrangements.
* Every day a new inspiring thought is delivered.
* Once a week a new production is released in the form of audio, film or text.
* At least once a month you are invited to an exclusive live event.

Free: Take part in Today's Thoughts, as well as a number of films, podcasts and articles.
Premium: Subscribe and open up the entire app for only SEK 149 / year!

Micke has a background with one leg in the children's world through preschool, school, cultural school, support family, young entrepreneurship and in the role of great-grandfather. He has the other leg in his own entrepreneurship, leadership, internet, digitization and health. This together with his wife Jenny.

Micke's mission is to be able to inspire himself and the rest of us to a good life. This is especially true after he himself ended up exhausted and was on sick leave for a year.
He wants to awaken what we long for and which has always been within us. Developing your own awareness and your own inner leadership is crucial no matter what industry you operate in or what your family situation looks like. This is to be able to meet and create a life that is not torn apart by stress, conflicts, civil war or ill health.

Micke has an extra great passion for our children, our future. Every day he inspires and makes us think based on the meeting with ourselves and our children. In this app, he wants to give us all extra much.

The app has the following functions:

Today's image and text:
Every day you get a unique text and a picture that can help you on your own journey. Maybe it's a question for you to think about or a thought from Micke.
You decide what time of day you want this greeting from Micke.

Movies:
Here you can watch a variety of exclusive films. You also get the opportunity to take different courses via film. This section is continuously updated.

Live: About twice a month, Micke arranges exclusive "Live events". There is a mixture of lectures, workshops, guests and conversations.Books:
Here you can both read and listen to different books by Micke. If you want to order them in printed form, they are available in the web shop.

Pod:
In the app you can take part in Micke's own podcasts. These are about everything from parenting to inner leadership.
We have also collected a variety of podcasts where Micke has appeared in and been interviewed. The topics have been about burnout, health, parenting, stress, love, relationships, internet and social media etc.

Articles:
Here you get access to a library with various unique articles written by Micke.
This place is constantly updated.

Tool:
Here you will find tools for inner work. Take part in various meditations, exercises and relaxation.

Private group on Facebook:
Via this group, you can continuously communicate but also participate in various events.

Ask a question:
Here you can ask a question directly to Micke and get a reflection and another perspective along the way so that you can create your own truth. The response time is about two weeks.

Events calendar: Here you can continuously see Micke's various events that take place both digitally and physically around the country. Exclusive events are also presented here only for those of you who subscribe to the app.

Other: The app is available in two versions:


“Do not see this app as an app but rather as our own little creep where we can help each other grow over time. A friend on the phone who supports us on the journey to becoming even more alive!


/ Micke Gunnarsson
-------
Terms of use: http://barnatro.se/micke_app/terms-of-use.pdf
Privacy Policy: https://mickegunnarsson.se/mickes-app-privacy-policy/
Read more
Collapse
4.9
76 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Lansering av butik med exklusivt innehåll
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 29, 2021
Size
61M
Installs
5,000+
Current Version
2.0.6
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Parental guidance
Parental Guidance Recommended
Interactive Elements
Users Interact, In-App Purchases
In-app Products
12,00 kr - 149,00 kr per item
Permissions
Offered By
Google Commerce Ltd
Developer
Barnatro AB Övre Brunnsvägen 81 372 36 Ronneby
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Language: English (United States)All prices include VAT.
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.