Micke Gunnarsson

Parental guidance
44
Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Longer description Välkommen till Mickes egna plattform för inspiration och personlig utveckling. Här kan du inspireras på en mängd olika sätt och även ställa frågor direkt till Micke. Appen uppdateras kontinuerligt och kostar endast 149kr/år.

Denna app är för dig som kanske redan följer Micke Gunnarsson på olika vis, kanske har du varit på någon av hans föreläsningar, läst hans böcker, skrattat åt hans olika tecknade figurer eller så följer du honom på sociala medier. Egentligen spelar det ingen roll om du vet vem han är eller inte, men det är högst troligt i och med att du hittat till appen.
Micke har en bakgrund med ena benet i barnens värld via förskolan, skolan, kulturskola, stödfamilj, ungt entreprenörskap och i rollen som trebarnspappa. Det andra benet har han i eget entreprenörskap, företagande, ledarskap, internet, digitalisering och hälsa. Detta tillsammans med hans fru Jenny.

Mickes misson är att kunna inspirera sig själv och oss andra till ett gott liv. Detta särskilt efter det att han själv hamnade i utmattning och var sjukskriven i ett år. Micke vill väcka det vi längtar efter och som alltid funnits inom oss. Att utveckla sin egen medvetenhet och sitt egna inre ledarskap är avgörande oavsett vilken bransch du verkar inom eller hur din familjesituation ser ut. Detta för att kunna möta och skapa ett liv som inte trasas sönder av stress, konflikter, inre krig eller ohälsa.

Micke har en extra stor passion till våra barn, vår framtid. Dagligen inspirerar han och får oss att tänka utifrån mötet med oss själva och våra barn. Tusentals föräldrar och verksamma inom skolan följer honom dagligen på olika sätt. I denna app vill han ge oss alla extra mycket. Inte vara begränsad kring andra sociala plattformar eller fysiska scener utan bjuda in till en helt egen värld. Appen uppdateras kontinuerligt med innehåll. Tjänsten har följande funktioner:

Dagens bild och text:
Varje dag så får du en unik text och en bild som kan hjälpa dig på din egen resa. Kanske är det en fråga för dig att fundera på eller en tanke från Micke. Bilderna är också tagna av honom själv på hans egna livsresa. Du bestämmer själv vilken tidpunkt på dagen du vill ha denna hälsning från Micke.

Filmer:
Här kan du ta del av en mängd filmer som redan finns på nätet med Micke men du får också tillgång till helt nya och exklusiva filmer just för appen. Denna sektion kommer uppdateras kontinuerligt.

Ljudbok:
Mickes senaste bok ”10 saker jag vill säga till mina barn innan jag dör.” riktar sig till ungdomar och unga vuxna, men har som syfte att skapa nya möten tillsammans med oss vuxna. Ljudboken finns bara att nå via appen. Annars finns den bara tryckt i pappersform. Boken läses upp av Micke själv.

Pod:
Här har vi samlat en mängd olika poddar där Micke figurerat i och intervjuats. Ämnena har handlat om utbrändhet, hälsa, föräldraskap, stress, kärlek, relationer, internet och sociala medier mm. Det kommer även att erbjudas exklusiva avsnitt efter hand.

Chilla:
Här kommer kontinuerligt fyllas på med kortare avslappningsmeditationer. Micke blandar ljud från naturen, barnen, hans egna ord och gitarrspel. Dessa är helt unika bara för appen. Ge dig själv en stunds lugn och ro helt enkelt.

Ställ en fråga:
Micke får dagligen frågor via sociala medier och mail från unga som gamla om allt som har med livet att göra. I ambitionen att vilja kunna svara alla så har han nu insett sina begränsningar och kommer därför prioritera de som finns nära honom via appen. Här finns en funktion där du direkt kan ställa en fråga till Micke och få ett svar och ytterligare ett perspektiv på vägen för att du ska kunna skapa din egna sanning.

Lekplats:
Micke kommer via appen kunna hitta på en mängd olika bus. Bjuda på lunch, blinddates, erbjudanden, exklusiva föreläsningar och texter.


”Se inte denna app som en app utan snarare som ett eget litet krypin där vi tillsammans kan hjälpa varandra att växa över tid. En lekplats där vi kan vara nära varandra!”

/Micke Gunnarsson
Longer description Welcome to Mike's own platform for inspiration and personal development. Here you can be inspired in a variety of ways and also ask questions directly to Micke. The app is constantly updated and costs only 149 SEK / year.

This app is for you who may already follow Micke Gunnarsson in different ways, maybe you have been to one of his lectures, read his books, laughed at his various cartoon characters or you follow him on social media. Actually, it doesn't matter if you know who he is or not, but it's most likely since you found the app.
Micke has a background with one leg in the children's world through preschool, school, cultural school, support family, young entrepreneurship and in the role of three-child father. The second leg he has in his own entrepreneurship, entrepreneurship, leadership, the internet, digitization and health. This with his wife Jenny.

Mike's mission is to be able to inspire himself and us others to a good life. This especially after he himself got exhausted and was on sick leave for a year. Micke wants to awaken what we long for and which has always been within us. Developing their own awareness and their own inner leadership is crucial no matter what industry you work in or what your family situation looks like. This is to be able to meet and create a life that is not torn apart by stress, conflict, internal war or ill health.

Micke has an extra great passion for our children, our future. Every day he inspires and makes us think based on meeting with ourselves and our children. Thousands of parents and school employees follow him daily in different ways. In this app he wants to give us all a lot more. Don't be confined to other social platforms or physical scenes but invite into a world of your own. The app is constantly updated with content. The service has the following features: Today's image and text: Every day you get a unique text and an image that can help you on your own journey. Maybe it's a question for you to think about or a thought from Micke. The pictures are also taken by him on his own life journey. You decide for yourself what time of day you want this greeting from Micke.

Movies: Here you can enjoy a lot of movies that are already available online with Micke, but you also get access to brand new and exclusive movies just for the app. This section will be updated continuously. Audio book: Mike's latest book, "10 Things I Want to Say to My Children Before I Die." Is aimed at young people and young adults, but aims to create new meetings with us adults. The audiobook is available only through the app. Otherwise, it is only printed in paper form. The book is read by Micke himself.

Pod: Here we have gathered a lot of different podds where Micke has figured in and been interviewed. The topics have been about burnout, health, parenting, stress, love, relationships, the internet and social media, etc. Exclusive sections will also be offered gradually.

Chilla: Here will be continuously replenished with shorter relaxation meditations. Micke mixes sounds from nature, the children, his own words and guitar playing. These are completely unique just for the app. Simply give yourself a moment of peace and quiet.

Ask a question: Micke receives daily questions via social media and emails from young and old about everything that has to do with life. In the ambition to be able to answer everyone, he has now realized his limitations and will therefore prioritize those who are close to him via the app. Here is a feature where you can directly ask a question to Micke and get an answer and another perspective along the way so that you can create your own truth.

Playground: Micke will be able to find a variety of bus via the app. Offer lunch, blind dates, offers, exclusive lectures and texts.


“Do not see this app as an app but rather as a small creep of our own where together we can help each other grow over time. A playground where we can be close to each other! ”
/ Micke Gunnarsson
Read more
Collapse
4.9
44 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Fix av förnyad prenumeration.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 2, 2020
Size
65M
Installs
1,000+
Current Version
1.3.0
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Parental guidance
Parental Guidance Recommended
Interactive Elements
Users Interact, In-App Purchases
In-app Products
125,00 kr - 149,00 kr per item
Permissions
Offered By
Google Commerce Ltd
Developer
Barnatro AB Övre Brunnsvägen 81 372 36 Ronneby
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Language: English (United States)All prices include VAT.
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.