Nine - Email & Calendar

26 921
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

********************
Nine is not a free app.
After enough time using the free trial for 2 weeks and you are satisfied, please purchase Nine licenses.
The price for a license is US $14.99.
********************

As of today email communication became a critical thing as interpersonal communication skill within an organization or in your daily life. There might be nothing more important than efficient communication in the work of a company. Nine is a full-fledged email application for Android based on Direct Push technology to synchronize with Microsoft Exchange Server using Microsoft Exchange ActiveSync, and also designed for entrepreneurs or ordinary people who want to have efficient communication with their colleagues, friends, ‎and family members at anytime, anywhere. You may already have good experience with other E-Mail apps for Android. Regardless of your existing experience, we will give you a superb experience more than anything else. Leveraging E-Mail, Contacts, Calendar, Tasks and Notes on your mobile devices through wireless networks enhances your user experience and dramatically reduces your time.

Key features
- Direct Push Synchronization with Exchange ActiveSync. Nine does not have any server to store user's Nine data. Nine app connects to user server directly. All Nine data is stored in user device only.
- Great user experience & beautiful GUI
- Multiple accounts
- Calendar and Contacts (Integrated into stock Calendar and Contacts application along with Nine account)
- Rich-Text Editor
- Client Cert
- S/MIME
- IRM
- Global Address List (GAL)
- Select folders to push (Email notification per each folder)
- Automatic setup for many popular email services like Office 365, Exchange Online, Hotmail, Live.com, Outlook, MSN or Google Apps
- Full HTML (inbound, outbound)
- Secure Sockets Layer (SSL)
- Hybrid Email Search (Integrate with fast local search and online search)
- Conversation Mode
- Unread Badge (Nova Launcher, Apex Launcher, DashClock and Samsung, Sony, Huawei & LG devices)
- Widgets (Unread badge, Shortcuts, Email list, Tasks list and Calendar Agenda)
- SMS sync​ (Exchange 2010 and higher)
- Supports Android Wear
- Notes Sync (Exchange 2010 and higher)
- Tasks & Calendar Sync
- Modern Authentication for Office 365
- Entrust SmartCredentials

Supported Servers
- Exchange Server 2003 SP2, 2007, 2010, 2013, 2016
- Office 365, Exchange Online
- Hotmail
- Outlook.com
- Gmail, G Suite (Google Apps)
- iCloud
- Other servers(IBM Notes Traveler, Groupwise, Kerio, Zimbra, Horde, IceWarp, MDaemon, Kopano etc) supported Exchange ActiveSync
- Other servers(Yahoo, GMX, Mail.ru, etc) supported IMAP

Permission Details
* WRITE_EXTERNAL_STORAGE 
- To copy the attachment to an external storage and to export Nine settings.
* READ_EXTERNAL_STORAGE
- To import attachments from an external storage and to import Nine settings.
* READ_SMS, RECEIVE_SMS
- To deliver the received SMS to server (ActiveSync function)
* SEND_SMS
- To send SMS received from server (ActiveSync function)
* CALL_PHONE
- To call a contact in Nine Contacts
* READ_PHONE_STATE
- To deliver the Device information to server (ActiveSync function)
* GET_ACCOUNTS
- To use the account for purchasing a license and to manage accounts information registered in system.
* WRITE_CONTACTS, READ_CONTACTS
- To use when syncing the user's contacts to server
* WRITE_CALENDAR, READ_CALENDAR
- To use when syncing the user's calendar to server
* CAMERA:
- To scan QR code for Entrust Smart Credentials

** Available Android
- Android 4.1 (Jelly Bean) and above

** Note
- Nine is not cloud based. It stores your accounts’ passwords only on the actual device. It connects only to the actual mail servers. It stores your messages only on the device.
- Nine uses the Device Administrator permission.

** Support
- If you have a question or a special request, just send an email to support@9folders.com and we will get back to you as soon as we can.
********************
Devět není bezplatná aplikace.
Po dostatečném časovém období, kdy používáte bezplatnou zkušební verzi po dobu 2 týdnů a jste spokojeni, zakoupte devět licencí.
Cena licence je 14,99 USD.
********************

Od dnešního dne se e-mailová komunikace stala kritickou věcí jako interpersonální komunikační dovednost v rámci organizace nebo ve vašem každodenním životě. V práci společnosti nemůže být nic důležitějšího než efektivní komunikace. Devět je plnohodnotná e-mailová aplikace pro Android založená na technologii Direct Push pro synchronizaci s Microsoft Exchange Server pomocí Microsoft Exchange ActiveSync a také určená pro podnikatele nebo obyčejné lidi, kteří chtějí mít efektivní komunikaci se svými kolegy, přáteli a členy rodiny kdykoliv a kdekoliv. Možná již máte dobré zkušenosti s dalšími aplikacemi pro e-mail pro Android. Bez ohledu na stávající zkušenosti vám poskytneme vynikající zážitek více než cokoli jiného. Využití e-mailu, kontaktů, kalendáře, úkolů a poznámek na mobilních zařízeních prostřednictvím bezdrátových sítí zvyšuje uživatelské zážitky a dramaticky zkracuje čas.
 
Klíčové funkce
- Direct Push Synchronization s aplikací Exchange ActiveSync. Devět nemá server pro uložení devíti dat uživatele. Aplikace Devine se přímo připojuje k uživatelskému serveru. Všechna devět dat je uložena pouze v uživatelském zařízení.
- Skvělá uživatelská zkušenost a krásné grafické uživatelské rozhraní
- Více účtů
- Kalendář a kontakty (integrovaná aplikace Kalendář a kontakty spolu s účtem Nine)
- Rich-Text Editor
- Klient Cert
- S / MIME
- IRM
- Globální seznam adres (GAL)
- Vyberte složky, které chcete stisknout (E-mailové oznámení pro každou složku)
- Automatické nastavení mnoha oblíbených e-mailových služeb, jako je Office 365, Exchange Online, Hotmail, Live.com, Outlook, MSN nebo Google Apps
- Plný HTML (příchozí, odchozí)
- Secure Sockets Layer (SSL)
- vyhledávání hybridních e-mailů (integrace s rychlou místní vyhledávání a vyhledávání na internetu)
- Režim konverzace
- Unread Badge (Nova Launcher, Apex Launcher, DashClock a Samsung, Sony, Huawei a LG zařízení)
- Widgety (Nepřečtený odznak, Zkratky, Seznam e-mailů, Seznam úkolů a Agenda kalendáře)
- SMS synchronizace (Exchange 2010 a vyšší)
- Podporuje Android Wear
- Notes Sync (Exchange 2010 a vyšší)
- Úkoly a synchronizace kalendáře
- Moderní ověřování pro sadu Office 365
- Zřizujte SmartCredentials

Podporované servery
- Exchange Server 2003 SP2, 2007, 2010, 2013, 2016
- Office 365, Exchange Online
- Hotmail
- Outlook.com
- Gmail, G Suite (Google Apps)
- iCloud
- Ostatní servery (IBM Notes Traveler, Groupwise, Kerio, Zimbra, Horde, IceWarp, MDaemon, Kopano atd.) Podporovaly službu Exchange ActiveSync
- Ostatní servery (Yahoo, GMX, Mail.ru, atd.) Podporovaly protokol IMAP

Podrobnosti povolení
* WRITE_EXTERNAL_STORAGE
- Přílohu zkopírujte do externího úložiště a exportujte nastavení devět.
* READ_EXTERNAL_STORAGE
- Chcete-li importovat přílohy z externího úložiště a importovat devět nastavení.
* READ_SMS, RECEIVE_SMS
- Přijetí přijaté SMS na server (funkce ActiveSync)
* POŠLI SMS
- Chcete-li odeslat SMS přijaté ze serveru (funkce ActiveSync)
* CALL_PHONE
- Volání kontaktu v devíti kontaktech
* READ_PHONE_STATE
- Přenos informací o zařízení na server (funkce ActiveSync)
* GET_ACCOUNTS
- Používat účet pro zakoupení licence a pro správu informací o účtech registrovaných v systému.
* WRITE_CONTACTS, READ_CONTACTS
- Používat při synchronizaci kontaktů uživatele se serverem
* WRITE_CALENDAR, READ_CALENDAR
- Používat při synchronizaci kalendáře uživatele se serverem
* FOTOAPARÁT:
- Chcete-li skenovat kód QR pro pověření Entrust Smart

** K dispozici Android
- Android 4.1 (Jelly Bean) a vyšší
 
** Poznámka
- Nine není založeno na cloudovém systému. Hesla účtů ukládá pouze na skutečném zařízení. Připojí se pouze k aktuálním poštovním serverům. Svoje zprávy ukládá pouze na zařízení.
- Devět používá povolení Device Administrator.
 
** Podpěra, podpora
- Pokud máte dotaz nebo zvláštní požadavek, stačí poslat e-mail na adresu support@9folders.com a my se vám vrátíme co nejdříve.
Další informace
4,5
Celkem 26 921
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

* Added showing free/busy status option on Calendar.
Nine - Settings > Calendar > Show free/busy status - On/Off
* Fixed the issue of photo quality falling-off when changing Contact.
* Fixed an issue where .academy could haven't added to the VIP domain.
* Schedule email - changed the time at which actual mail is delivered that is to be used as the sent time.
* Fixed other bugs and improved performance
Další informace

Další informace

Aktualizováno
5. října 2018
Velikost
33M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
4.3.0f
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
9,99 US$–14,99 US$ za položku
Od vývojáře
9Folders Inc.
Vývojář
801 8F 296, Neungdong-ro, Gwangjin-gu, Seoul, Korea
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.