Peaks - Beleggen met je wisselgeld

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

HOE BELEG JE JE WISSELGELD?
Bij Peaks kun je je wisselgeld beleggen op twee manieren. Je kan iedere dag een vast bedrag tussen €1 en €10 opzij zetten. Zo weet je precies waar je aan toe bent. En je kunt, als je een Rabobankrekening koppelt, je bankafschrijvingen afronden. De bedragen van je bankafschrijvingen worden dan afgerond naar de volgende euro, en je wisselgeld gaat naar je beleggingen. Bij een gepind kopje koffie van €2,70 zet je zo €0,30 opzij. Op den duur verzamel je zo heel wat bij elkaar. Als je iets grotere stappen wil zetten bij het opbouwen van een potje voor later, kan je ook de verdubbelaar aanzetten en je wisselgeld ver(drie/vier)dubbelen!

Bij beide manieren van je wisselgeld beleggen, wordt één keer per week je opzij gezette wisselgeld van je bankrekening afgehaald en belegd. Tenminste, als je dat echt wilt. Je kunt er in de app altijd nog voor kiezen om je wisselgeld van die week niet in te leggen.

WAAR BELEG JE IN?
Met elk portfolio beleg je in duurzame indexfondsen. Deze bestaan uit honderden aandelen en tientallen obligaties, verspreid over de hele wereld, in verschillende sectoren en bedrijven. Zo vermijd je de risico’s - die nu eenmaal bij beleggen horen - zo veel mogelijk.

De indexfondsen waar je met Peaks in belegt, bestaan bovendien alleen uit de meest duurzame bedrijven per sector. Er wordt hierbij gelet op hoe bedrijven omgaan met mens en milieu en hoe ze worden bestuurd. Je belegt daarom onder andere niet in controversiële wapens, tabaks- en alcoholproductie en kernenergie.

HOE PITTIG IS HET?
Bij Peaks zijn we ervan overtuigd dat iedereen kan beleggen, ook als je er weinig verstand van hebt. Wij hebben namelijk het lastige werk al gedaan. We hebben vier portfolio’s samengesteld: Mild, Pittig, Scherp en Heet. Ieder portfolio bevat een andere verhouding aandelen en obligaties. Aandelen zijn heet, ze schommelen veel in waarde. Obligaties zijn milder. Je neemt minder risico, maar ze kunnen je ook minder opleveren.

Beleggen en risico gaan hand in hand. Hoeveel risico je neemt, kies je zelf. Maar hoe je beleggingen precies uitpakken, dat ligt aan de ontwikkelingen op de financiële markten. Bij Peaks hebben we daar geen invloed op, we kunnen slechts voorspellingen doen. Die voorspellingen baseren we op resultaten uit het verleden. We kunnen niet garanderen dat het weer zo zal lopen.

En omdat we niet willen dat je onnodig risico loopt, is het slim om alleen geld te beleggen dat je kunt missen. Heb je toch je geld eerder nodig dan verwacht? Dan kun je je beleggingen op elk moment verkopen. Houd er dan wel rekening mee dat je te maken hebt met de koers die op dat moment geldt. Deze kan lager zijn dan toen je begon waardoor je je beleggingen met verlies moet verkopen.

WAT KOST PEAKS?
Na de eerste drie gratis maanden betaal je voor het gebruik van de app €1 per maand als je belegt met minder dan €2.500. Heb je een gemiddeld belegd vermogen hoger dan dat, dan betaal je 0,5% op jaarbasis. Je betaalt dit in termijnen, iedere maand een beetje.
Daarnaast gelden er fondskosten die tussen tussen de 0,20% en 0,40% per jaar bedragen. Deze zijn al doorberekend in het verwachte rendement van de portfolio’s van Peaks.

IS PEAKS VEILIG?
Peaks is een beleggingsonderneming - opgezet met steun van Rabobank - en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit betekent dat wij ons aan de regels moeten houden, en dat doen we graag. We vinden het namelijk heel belangrijk dat je geld en gegevens veilig zijn. We gebruiken je gegevens alleen voor doeleinden waar jij vooraf mee akkoord gaat. En je geld wordt niet door Peaks, maar door Stichting Derdengelden Peaks beheerd. Dit betekent dat, mocht er ooit iets misgaan met Peaks, jij altijd bij je geld kunt.
Zie ook ons privacy statement op www.peaks.nl/privacy.

Weet dat je met beleggen risico neemt. En dat je (een deel van) je inleg kúnt verliezen.

www.peaks.nl
Leidsestraat 27-1
1017 NT Amsterdam
Nederland
INVEST HOW DO YOU CHANGE?
Peaks can invest your change in two ways. You can set aside a fixed amount between € 1 and € 10 every day. So you know exactly where you stand. And you can, if you attach a Rabobank account, complete your bank charges. Your bank's depreciation amounts are then rounded to the nearest euro, and you go to change your investments. When Pinned coffee from € 2.70 € 0.30 if you put aside. Eventually you gather as many together. If you want to put something bigger steps in building a jar for later, you can also turn the doubler and you change far (three / four) doubles!

invest in both ways from your change is once a week you picked set aside change your bank account and invested. That is, if you really want to. You can always choose the app to lay out your change of that week.

WHERE YOU INVEST IN?
With each portfolio in sustainable investing your index funds. These consist of hundreds of stocks and bonds dozens scattered around the world, in different sectors and companies. This avoids the risk - which belong to invest - as much as possible.

Moreover, the index funds in which you invest with Peaks, consist only of the most sustainable companies in each sector. There is hereby given how companies deal with people and the environment and how they are controlled. You therefore invests include controversial weapons, tobacco and alcohol production and nuclear power.

HOW IS IT SPICY?
Peaks we believe that anyone can invest, even if you have little knowledge of it. Because we have already done the hard work. We've compiled four portfolios: Mild, Spicy, Sharp and hot. Each portfolio contains a different ratio of stocks and bonds. Shares are hot, they fluctuate much in value. Bonds are milder. You take less risk, but they can also pose less.

Investing and risk go hand in hand. How much risk you take, you choose yourself. But how exactly unpack investments, which lies on the developments in financial markets. Peaks we did not change, we can only make predictions. Those forecasts we rely on past results. We can not guarantee the weather so will run.

And because we do not want you to run unnecessary risks, it is smart to invest only money you can miss. Do you still need money sooner than expected? Then you sell your investment at any time. Please keep in mind that you're dealing with the rate applicable at that time. This may be lower than when you started so you must sell your investments at a loss.

HOW MUCH PEAKS?
After the first three months free, you pay for using the app € 1 per month if you invest less than € 2,500. Do average invested capital higher than that, you pay 0.5% annually. You pay this in installments, every month a little.
In addition, there are fund costs are between between 0.20% and 0.40% per annum. These have been reflected in the expected return of the portfolio's Peaks.

PEAKS IS SECURE?
Peaks is an investment firm - set up with support from Rabobank - and is supervised by the Financial Markets Authority (AFM). This means that we must abide by the rules, and we do. We find it very important because money and information safe. We use your information only for purposes which are preceded agree. And money is not managed by Peaks, but by Foundation Derdengelden Peaks. This means that if there is ever anything wrong with Peaks, you can always for money.
See also our privacy statement on www.peaks.nl/privacy.

Do you take risks with investments. And you (some of) you can lose deposit.

www.peaks.nl
Leidsestraat 27-1
1017 NT Amsterdam
The Netherlands
Read more
4.3
336 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

In deze update hebben de push-notificaties een zusje gekregen: notificaties in de app! Ondanks dat we nu erg in de verleiding komen, zullen we je nog steeds niet helemaal te pletter spammen. We gaan je alleen berichtjes sturen waarvan we denken dat je er echt wat aan hebt. Om je op weg te helpen met beleggen bijvoorbeeld!

Wil je ons laten weten wat je hiervan vindt? Of heb je een suggestie voor ons? Dan horen we het graag!
Read more

Additional Information

Updated
October 15, 2018
Size
48M
Installs
50,000+
Current Version
1.14.0
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Peaks B.V.
Developer
Leidsestraat 27-1, 1017 NT, Amsterdam, Netherlands
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.