Alfabet dla dzieci

Everyone
Ages 8 & Under
483
Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Alfabet dla dzieci. Nauka alfabetu z ilustracjami. Literki dla dzieci, polski.
Zawierający gry i zabawy literowe dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat Alfabet dla dzieci to program opracowany przez jednego z najlepszych producentów oprogramowania edukacyjnego.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wersja freeware obejmuje tylko litery od A do H. Wersję pełną można zakupić w cenie 7,99 zł.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.pmq-software.com/sw/pl/

Nasza najnowsza gra edukacyjna :Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci
www.cwiczenia-logopedyczne.pl

Oprogramowanie zawiera 9 gier:
1. Alfabet
2. Wielkie litery
3. Małe litery
4. Znajdź kartę
5. Budowanie słów
6. Litery w słowie
7. Pexeso
8. Jaką głoskę słyszysz na początku słowa?
9. Jaką głoskę słyszysz na końcu słowa?

Opis programu:

1) ALFABET
Prosty wykaz liter alfabetu, pozwalający dziecku zapoznać się z nazwami i wyglądem liter.

2) WIELKIE LITERY
Dziecko poznaje wielkie litery w słowach, np. O w słowie OGIEŃ, A w słowie AUTO.
Litery wyświetlane są wraz z odpowiednimi obrazkami w kolejności losowej.
Gra zawiera w sumie 330 obrazków.

3) MAŁE LITERY
Jest to gra podobna do przedstawionej w pkt. 2, ale dotyczy małych liter.

4) ZNAJDŹ KARTĘ
Gracz musi wskazać obrazek, który zaczyna się na daną literę.
Przykładowo pojawia się litera K, a pod nią 3 obrazki – czekolada, prezent i kucharz. Program odczytuje literę i nazywa ilustracje, co stanowi dla dziecka pewne ułatwienie. Jeżeli dziecko kliknie niewłaściwy obrazek, usłyszy „Błąd, to było C jak czekolada”. Wybór właściwego obrazka potwierdzany jest słowami „K jak kucharz” i mały przedszkolak zostaje pochwalony.


5) BUDOWANIE SŁÓW
W tej grze dziecko otacza fragmenty obrazka, po czym powstaje słowo. Obrazek jest ukryty za zasłoną i odkrywa się stopniowo z każdą kolejną literą. Po zaznaczeniu wszystkich literek powstałe słowo zostaje odczytane i ukazuje się cała ilustracja.


6) LITERY W SŁOWIE
Celem gry jest znalezienie liter w słowie. Gdy na przykład wyświetla się słowo KUCHARZ, dziecko musi znaleźć literkę R. Jeśli gracz kliknie na niewłaściwą literę, zostaje ona odczytana i system zachęca gracza do dalszych prób. Przy prawidłowym wyborze program pochwali dziecko, po czym poda kolejne słowo. Wybranie za pierwszym razem właściwego słowa nagradzane jest gwiazdką. Za 8 gwiazdek gracz otrzymuje niespodziankę.


7) PEXESO
Na podstawie leży 20 karteczek. Jest to wersja gry Pexeso („pamięciaki”), w której należy dopasować literę do obrazka (A + AUTO, C + CEBULA itd.).

8. Jaką głoskę słyszysz na początku słowa?
9. Jaką głoskę słyszysz na końcu słowa?


Aplikacja pomaga poznawać litery dzieciom w wieku przedszkolnym. Wymowę opracowano tak, by odpowiadała rzeczywistej wymowie liter w słowie – a więc na przykład słowa „jeż“ nie literujemy (jot-e-ż), tylko (j-e-ż).
Przy pracy ze słowami konieczne było wprowadzenie głosek, odpowiadających np dwuznakom, które oczywiście samodzielnie nie występują w alfabecie (CZ, CH, SZ itp.). Był to warunek zagwarantowania właściwego przebiegu nauki.


Uwagi dotyczące programu:
Prosimy przesyłać opinie na info@pmq-software.com. Będziemy się starali w miarę możliwości uwzględniać Państwa sugestie w kolejnych wersjach Alfabetu dla dzieci PMQ.
Alphabet for children. Learning the alphabet with illustrations. Letters for children, Polish.
Containing letter games and activities for children aged 3 to 7 The alphabet for children is a program developed by one of the best producers of educational software.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------------------

The freeware version only includes letters from A to H. The full version can be purchased for PLN 7.99.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------
http://www.pmq-software.com/sw/pl/

Our latest educational game: Logopedic exercises for children
www.cwiczenia-logopedyczne.pl

The software includes 9 games:
1. alphabet
2. Capital letters
3. Lowercase letters
4. Find the card
5. Building words
6. Letters in word
7. Pexeso
8. What kind of sound do you hear at the beginning of the word?
9. What type of voice do you hear at the end of the word?

Description of the program:

1) alphabet
A simple list of letters of the alphabet, allowing the child to become familiar with the names and appearance of letters.

2) GREAT LETTERS
The child learns uppercase letters in words, eg O in the word FIRE, and in the word AUTO.
The letters are displayed with the corresponding pictures in random order.
The game contains a total of 330 images.

3) SMALL LETTERS
It is a game similar to the one presented in p. 2, but applies to lowercase letters.

4) FIND YOUR CARD
The player must indicate a picture that begins with the letter.
For example, there appears the letter K, and under it three pictures - chocolate, gift and cook. The program reads the letter and is called illustrations, which is a bit easier for the child. If the child clicks the wrong picture, he will hear "Error, it was C like chocolate". Choosing the right picture is confirmed by the words "K jak kuch" and a small preschooler is praised.


5) BUILDING WORDS
In this game, the child surrounds the fragments of the image, and then the word arises. The image is hidden behind the curtain and is gradually revealed with each subsequent letter. After selecting all the letters, the word is read and the whole illustration appears.


6) LETTERS IN THE WORD
The goal of the game is to find the letters in the word. For example, if the word KUCHARZ is displayed, the child needs to find the letter R. If the player clicks on the wrong letter, it is read and the system encourages the player to continue. When properly selected, the program will approve the child and then give the next word. Choosing the right word for the first time is awarded with an asterisk. The player receives a surprise for 8 stars.


7) Pexeso
On the basis of 20 sheets of paper. This is the version of the Pexeso game ("memorabilia") in which you must match the letter to the image (A + AUTO, C + CEBULA, etc.).

8. What voice do you hear at the beginning of the word?
9. What voice do you hear at the end of the word?


The app helps you learn letters for preschool children. The pronunciation was designed to correspond to the actual pronunciation of letters in a word - so, for example, the words "hedgehog" are not spelled (jot-e-ż), only (j-e-ż).
When working with words, it was necessary to introduce vowels, corresponding to, for example, the two letters, which of course do not appear in the alphabet by themselves (CZ, CH, SZ, etc.). It was a condition to guarantee the proper conduct of science.


Program notes:
Please send feedback to info@pmq-software.com. We will try, if possible, to take into account your suggestions in subsequent versions of the PMQ Children's Alphabet.
Read more
Collapse
3.4
483 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Dodanie 200 nowych słów z obrazkami.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 5, 2016
Size
36M
Installs
100,000+
Current Version
1.24
Requires Android
2.2 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
In-app Products
$1.99 per item
Permissions
Offered By
PMQ SOFTWARE
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.