Nauka godzin na zegarze

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

"Nauka godzin na zegarze dla dzieci" zawiera 7 lekcji (poziomów). Każda lekcja składa się z części szkoleniowej oraz gier. Aplikacja dla dzieci w wieku 5 - 9 lat. Zegar dla dziecka.

http://www.pmq-software.com/sw/pl/edukacyjne-gry-dzieci/_nauka-godzin-zegar/

Lekcje 1 włącznie gier są za darmo. Cena za pełną wersję aplikacji to 13,99 zł.

Nasza najnowsza gra edukacyjna :Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci
www.cwiczenia-logopedyczne.pl


Lekcja 1: CAŁE GODZINY
1.1 Nauka: Do czego jest potrzebny zegar?
1.2 Nauka: Zegar – Wprowadzenie (wyjaśnienie: tarcza zegarowa, wskazówka minutowa i godzinowa)
1.3 Nauka: Zegar cyfrowy
1.4 Nauka: Całe godziny (wyjaśnienie odczytywania godzin na zegarze analogowym – tylko całe godziny)
4 gry

Lekcja 2 – DOBA MA 24 GODZINY
2.1 Nauka: Doba ma 24 godziny (w ciągu jednej doby wskazówka godzinowa obiegnie tarczę dwa razy, podczas poruszania się wskazówek, zmienia się dzień/noc)
2.2 „Spróbuj” (Dzieci poruszają wskazówką na tarczy, a przy każdej godzinie pojawi się fotografia, np. śniadanie, droga do szkoły, nauka w szkole, obiad, itd.)
6 gier

Lekcja 3 – KWADRANS
3.1 Nauka: Dzielenie ciasta –wyjaśnienie pół godziny za pomocą rozdzielenia ciasta na dwie części – całe i pół (bez wprowadzania od razu pojęcia 30 minut)
3.2 Nauka: Pół godziny – wyjaśnienie rozpoznawania pół godziny na tarczy.
3.3 Nauka: Ile minut ma pół godziny? (Dzieci liczą minuty w półgodzinie).
5 gier

Lekcja 4 – KWADRANS
4.1 Nauka: Dzielenie ciasta –wyjaśnienie, ćwierć godziny za pomocą jednej czwartej ciasta
4.2 Nauka: Ćwierć godziny – poznawanie ćwierć-godziny na tarczy
4.3 Nauka: Ile minut ma ćwierć godziny? (Dzieci liczą minuty w ćwierć- godzinie).

Lekcja 5 – MINUTY
(dla ułatwienia dzieci uczą się „Jest godzina szósta i 40 minut”.)

5.1 Nauka: „Minuty” – wyjaśnienie minut na zegarze analogowym ze wskazówkami, 1 godzina ma 60 minut.
5.2 Nauka: „Odczytywanie minut” – dzieci naciskają na przycisk i obserwują, jak zmienia się czas na zegarze.
5.2 Nauka: „Sekundy” – wyjaśnienie, co oznacza trzecia cienka wskazówka na zegarze.
5 gier

Lekcja 6 – INNE SPOSOBY ODCZYTYWANIA CZASU
6.1. Dwa sposoby odczytywania czasu – Nauka formy mówionej czasu, np. „za 20 czwarta” zamiast „godzina trzecia i czterdzieści minut, czy trzecia czterdzieści”.
6 gier

Gry
1 SPRÓBUJ
- przesuwaj wskazówkami, a obrazki pokażą, co się w dany czas dzieje
2 USTAW WSKAZÓWKI
- ustaw zegar wskazówkowy na 3:20 (zamiana czasu analogowego na cyfrowy)
3 TEST
- pojawią się 4 tarcze, a zadaniem jest wskazanie zegara, który pokazuje np. 11:45.
4 USTAW ZEGAR CYFROWY
-ustaw czas na zegarze cyfrowym zgodnie z zegarem, który ma wskazówki (zamiana czasu cyfrowego na analogowy)
5 POŁĄCZ OBRAZKI
-zaznacz dwa obrazki, które do siebie pasują, łączenie zdjęć i czasu cyfrowego.
6 POLICZ
- zegar analogowy ze wskazówkami pokaże czas, a gracz ma za zadanie policzyć:
a) ile minut brakuje do całej godziny
b) ile godzin brakuje do północy (należy zwracać uwagę na symbol dnia / nocy).

PORUSZANIE WSKAZÓWKAMI – poruszanie wskazówką minutową jest łatwiejsze, jeżeli prowadzi się ją po zewnętrznej stronie tarczy, a nie dotykając bezpośrednio na wskazówkę.
"Learning hours on the clock for children" contains 7 lessons (levels). Each lesson consists of training and games. Applications for children aged 5 - 9 years old. The clock for the baby.

http://www.pmq-software.com/sw/pl/edukacyjne-gry-dzieci/_nauka-godzin-zegar/

Lessons 1, inclusive games are free. The price for the full version of the application is 13.99 zł.

Our latest educational game: Exercise speech therapy for children
www.cwiczenia-logopedyczne.pl


Lesson 1: THE WHOLE TIME
1.1 Science: Why do I need a clock?
1.2 Schooling: Clock - Introduction (explanation: dial clock, minute hand and hour)
1.3 Schooling: Digital Clock
1.4 Schooling: All the time (hours to read an explanation of the analogue clock - only whole hours)
4 game

Lesson 2 - DAY MA 24 HOURS
2.1 Learning: Doba has 24 hours (one day the hour will go round the wheel twice when moving tips, changing day / night)
2.2 "Try" (Children move pointer on the dial, and each time you photograph, for example. Breakfast, walk to school, learning in school, lunch, etc.)
6 games

  Lesson 3 - Fifteen minutes
3.1 Science: Divide dough Clarification half hours with the separation of the dough into two parts - the whole and half (immediately without any notion of 30 minutes)
3.2 Schooling: Half an hour - an explanation to recognize half an hour on the dial.
3.3 Learning: How many minutes is half an hour? (Children count minutes in half an hour).
5 games

Lesson 4 - a quarter
4.1 Schooling: Divide the dough Clarification, a quarter of an hour using one-fourth of the dough
4.2 Schooling: A quarter of an hour - learning about a quarter-hour on the dial
4.3 Schooling: How many minutes a quarter of an hour? (Children count minutes in the quarter-hour).

Lesson 5 - MINUTE
(Helping children learn "It is six o'clock and 40 minutes.")

5.1 Schooling: "Minutes" - explanation of minutes on the clock analogue with the instructions, one hour is 60 minutes.
5.2 Schooling: "Reading the minutes" - children press on the button and watch how it changes the time on the clock.
5.2 Science: "Seconds" - the explanation, which means a third thin tip on the clock.
5 games

Lesson 6 - OTHER WAYS OF READING TIME
6.1. Two ways of reading time - Science forms spoken of time, for example. "For 20/4" instead of "three o'clock and forty minutes or forty-third."
6 games

games
1 TRY
- Move instructions and pictures will show what is happening in a given time
2 MAKE NOTES
- Set the analogue clock at 3:20 (conversion time analogue to digital)
3 TEST
- There will be 4 discs, and the task is the clock that shows eg. 11:45.
4 SETTING DIGITAL CLOCK
-Set the digital clock time with the time that has tips (conversion time digital to analog)
5 CONNECT IMAGES
-Select two images to fit together, combining photos and digital time.
6 COUNT
- Analog clock with the instructions will show the time and the player is to count:
a) how many minutes are missing the whole hour
b) how many hours missing until midnight (please pay attention to the symbol of the day / night).

MOVING TIPS - to move the minute hand is easier if it is carried out on the outside of the disc, and do not touch directly on the tip.
Read more
Collapse
3.9
84 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Teraz pierwsze trzy lekcje są za darmo.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 4, 2016
Size
16M
Installs
10,000+
Current Version
1.21
Requires Android
3.2 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
In-app Products
$1.99 per item
Permissions
Offered By
PMQ SOFTWARE
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.