Mindfulness På Dansk

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Denne mindfulness app er til dig, der søger indre ro og velvære. Mindfulness er at træne din opmærksomhed og skifte fra en tilstand af handling til en tilstand af væren.

Du tager en pause fra dine to-do-lister og flytter opmærksomheden væk fra tankerne og ned i kroppen, og på denne måde træner du, at være mere nærværende og tilstede i dette øjeblik.

App’en indeholder alle de basale mindfulness øvelser, som de anvendes i den oprindelige Mindfulness Baserede Stress Reduktion (MBSR). Det gælder: Bodyscan, Yoga, Meditation og Loving Kindness, desuden Smertehåndterings- & Søvnøvelser, der alle bidrager til, at du får en afbalanceret tilstand i krop og sind. Derudover har vi tilføjet vores unikke album "Mindfulness for Gravide", der er specifikke øvelser tilegnet til dig der er gravid. Øvelserne er i forskellig længde fra 5 - 30 minutter, og er derfor både egnet til at udføre som korte pauser i løbet af dagen eller derhjemme, hvor du sætter mere tid af til at prioritere dig selv og din egen trivsel. App’en vil således f.x. kunne aflyttes via høretelefoner i bus/tog eller evt. i korte pauser på arbejdet.
Forskningen viser at 10-20 minutters daglig mindfulness praksis kan have stor effekt ved en lang række stressrelaterede tilstande.
Yogaøvelserne er enkle og nænsomme og kan udføres af de fleste - også smertepatienter og gravide (enhver må selvfølgelig tage sine personlige forbehold og respektere egne grænser).
Ét yogaalbum er tilegnet søvnproblemer og giver med de nænsomme øvelser en håndsrækning dels til at starte og dels til at afslutte dagen med mindfulness træning.

Øvelserne er tænkt som en hjælp til selvhjælp, ligesom App’en vil være fortrinlig såvel i tilknytning til et fysisk mindfulness kursus eller forløb, men kan også sagtens anvendes af alle, der på egen hånd ønsker hjælp til at opnå en tilværelse med mere nærvær, ro og egenomsorg. App’en kan derfor bl.a. anvendes ved:

Stress
Uro
Angst
Depressive tilstande
Graviditet
Kriser
Kroniske og Forbigående Smerter (Smertehåndtering)
Stressforebyggelse
Egenomsorg
Søvnproblemer
Manglende nærvær
o.s.v.

App’en indeholder over 15 timers guidede øvelser, og der er mere i støbeskeen.

Prøv denne mindfulness app og få én uges gratis adgang til alle de guidede meditationer.
Med mindre app’en afmeldes inden prøveperiodens udløb fortsætter abonnementet til en pris af 19kr pr måned indtil evt. udmeldelse. Uden abonnement er der adgang til enkelte øvelser.

Såfremt du ønsker at eje øvelserne er der udgivet albums på iTunes og Google Play under navnet Mindfulness på Dansk. Her kan du downloade dem til din musikafspiller.

Ansvarsfraskrivelse:
Intensionen med Mindfullness appen er at bringe dig mere ro og balance, men øvelserne skal ikke anvendes som erstatning for professionel psykologisk eller lægelig behandling. Anvendelse af øvelserne sker på brugerens eget ansvar, ligesom enhver utilsigtet og uhensigtsmæssig udbytte af øvelserne bør føre til ophør af træningen. Så er du i tvivl om, hvorvidt du i din situation ville kunne profitere af træningen, bør du kontakte din psykolog, læge eller anden sundhedsprofessionel, der har kendskab til dig og din tilstand. Hensigten med øvelserne er, at du efterhånden opnår større trivsel og velvære.

Må du have glæde og gavn af øvelserne i app’en fra Mindfulness på Dansk.
This mindfulness app is for those seeking inner peace and well-being. Mindfulness is to train your attention and switch from a state of action to a state of being.

You take a break from your to-do lists and move your attention away from the mind and into the body, and in this way you train to be more present and present at this moment.

The app contains all the basic mindfulness exercises that they use in the original Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). This applies to: Bodyscan, Yoga, Meditation and Loving Kindness, as well as Pain Management & Sleep Exercises, all of which help you get a balanced state of mind and body. In addition, we have added our unique album "Mindfulness for Pregnant", there are specific exercises dedicated to you who are pregnant. The exercises are of varying lengths from 5 - 30 minutes, and are therefore both suitable to perform as short breaks during the day or at home, where you spend more time prioritizing yourself and your own well-being. Thus, the app will could be intercepted via headphones in bus / train or possibly. for short breaks at work.
The research shows that 10-20 minutes of daily mindfulness practice can have great effect on a wide range of stress-related conditions.
The yoga exercises are simple and gentle and can be performed by most people - including pain patients and pregnant women (everyone must, of course, take their personal reservations and respect their own limits).
One yoga album is dedicated to sleep problems and, with the gentle exercises, gives you a hand to start and partly to finish the day with mindfulness training.

The exercises are intended as an aid to self-help, just as the App will be excellent both in connection with a physical mindfulness course or course, but can also easily be used by anyone who on their own wants help to achieve a life with more presence, calm and self-care. The app can therefore used at:

Stress
Unrest
Anxiety
Depressive states
Pregnancy
crises
Chronic and Transient Pain (Pain Management)
stress Prevention
Self-care
sleep problems
Lack of presence
etc.

The app contains over 15 hours of guided exercises and there is more in the pipeline.

Try this mindfulness app and get one-week free access to all the guided meditations.
Unless the app is canceled before the end of the trial period, the subscription will continue at a price of 19kr per month until possible. withdrawal. Without a subscription, individual exercises are available.

If you want to own the exercises, albums have been released on iTunes and Google Play under the name Mindfulness in Danish. Here you can download them to your music player.

Disclaimer:
The intention with the Mindfullness app is to bring you more peace and quiet, but the exercises should not be used as a substitute for professional psychological or medical treatment. Use of the exercises takes place at the user's own responsibility, just as any unintentional and inappropriate benefit of the exercises should lead to the cessation of the training. So, if you are in any doubt as to whether you would benefit from the training in your situation, you should contact your psychologist, doctor or other health professional who is familiar with you and your condition. The purpose of the exercises is that you gradually gain greater well-being and well-being.

Do you have the pleasure and benefit of the exercises in the app from Mindfulness in Danish.
Read more
Collapse
4.2
40 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

• Vi tilbyder nu individuelle mindfulness forløb.
• 3 nye albums, bl.a. "igang med mindfulness"
• Nyt samarbejde med Dansk Mindfulness Akademi.
• v. 1.6.3 Automatiske fejlopsigelser for abonnement rettet

v. 1.5
• Afspilningsfejl rettet på Android 9.
• 3 nye albums.
• 2 nye Bodyscan øvelser
• Flere tracks redigeret bl.a. for optimeret lyd.
• Bedre balance i lydstyrken ml. gongs og guiding
v1.2 + Nyt mindfulness album til dig der er gravid!
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 12, 2021
Size
44M
Installs
5,000+
Current Version
1.6.3
Requires Android
7.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
In-app Products
$2.49 per item
Permissions
Offered By
Rudie Productions
Developer
Nyelandsvej 61 st th 2000 Frederiksberg Denmark
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.