Styrkelabbet

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Styrkelabbets app är både en träningsdagbok och en källa till träningsprogram och smarta verktyg! Du kan logga din styrketräning, se statistik över din utveckling och välja att följa ett eller flera av Styrkelabbets populära träningsprogram.

"Det du mäter, förbättras" brukar man säga – och det gäller särskilt för styrketräning. Genom att skriva ned din träning kan du titta tillbaka för att se vad som fungerade bra eller vad du behöver överträffa idag för att fortsätta göra framsteg. Med Styrkelabbets app kan du enkelt anteckna vilka övningar du har tränat, hur många set och repetitioner du gjorde och vilka vikter du använde.

Du kan lägga till egna övningar eller välja bland våra förinställda. Alla gratisanvändare får tillgång till grundläggande statistik och personliga rekord, medan premiumanvändare kan se avancerad statistik för varje övning. Se din historiska utveckling mätt i form av 1RM (uppskattat eller äkta), samt statistik över din träningsfrekvens, träningsvolym och vilka vikter du tränat med i medeltal. Genom att jämföra statistiken med hur din styrka har utvecklats kan du enklare se samband mellan vilken träningsvolym som leder till bäst resultat för dig.

Letar du efter ett träningsprogram att följa? Med premiumversionen av appen får du tillgång till alla Styrkelabbets premiumprogram så snart de släpps. Just nu finns program för bänkpress, marklyft, stående press, styrkelyft och pull/push/legs, plus alla populära gratisprogram som ligger på styrkelabbet.se. Och många fler program är på gång!

I appen hittar du även ett flertal hjälpmedel och verktyg som är gratis för alla, till exempel en timer för setvila, kalkylatorer för att räkna ut ditt kaloribehov, ditt uppskattade 1RM, IPF-/Wilkspoäng (om du vill jämföra styrka i knäböj, bänkpress och marklyft mellan olika viktklasser) och Sinclairtotal i tyngdlyftning. Premiumanvändare kan även aktivera funktionen att logga träning med Rate of Perceived Exertion/Reps in Reserve, för att få en ännu tydligare bild av hur ansträngande seten var.

Vi som har utvecklat appen älskar styrketräning och vet att det blir roligare när den utövas på ett effektivt sätt. Därför är vårt mål med appen att hjälpa dig göra din träning enklare och effektivare så att du kan nå dina träningsmål.

Gratisfunktioner:
• Logga obegränsat antal träningspass
• Timer för setvila
• Grundläggande statistik över antal pass och träningsvolym
• Personliga rekord
• Ett flertal hjälpmedel och verktyg, till exempel 1RM-kalkylator och förslag på uppvärmning inför maxlyft
• Ett flertal populära träningsprogram, t.ex. Starting Strength, Russian Squat Routine och Styrkelabbets över-/underkroppsprogram

Genom att låsa upp premiumfunktionerna får du tillgång till:
• Alla våra träningsprogram! Just nu hittar du våra program för bänkpress, marklyft, stående press, styrkelyft och push/pull/legs, och nya träningsprogram läggs till löpande och efter önskemål.
• Avancerad statistik med grafer över till exempel din styrka, träningsvolym, träningsfrekvens med mera, hela vägen ned för enskilda lyft/övningar
• Premiumfunktioner för att logga träning med Rate of Perceived Exertion eller Reps in Reserve. Ett flertal premiumfunktioner är under utveckling och lanseras inom kort
• En mer avancerad timer för setvila, där du även kan skapa intervaller

Appen uppdateras kontinuerligt med nya program och nya funktioner, bland annat baserat på era önskemål!

Träna hårt, ät bra, dö ändå!
The power tab app is both a training diary and a source of training programs and smart tools! You can log your strength training, see statistics on your development and choose to follow one or more of the Force's popular training program.

"What you measure is improved" usually you say - and this is especially true for strength training. By writing down your training you can look back to see what worked well or what you need to surpass today to continue making progress. With the Power Tab app you can easily record which exercises you have trained, how many sets and repetitions you did and what weights you used.

You can add your own exercises or choose from our presets. All free users get access to basic statistics and personal records, while premium users can see advanced statistics for each exercise. See your historical development measured in the form of 1RM (appreciated or genuine), as well as statistics on your training frequency, exercise volume and which weights you have trained with on average. By comparing the statistics with how your strength has been developed, you can more easily see the connection between which training volume leads to the best results for you.

Looking for a training program to follow? With the premium version of the app, you get access to all the Power Tab's premium programs as soon as they are released. Right now there are programs for bench press, ground lift, standing press, power lift and pull / push / legs, plus all popular freeware programs located at styrkelabbet.se. And many more programs are underway!

In the app you will also find a number of tools and tools that are free to everyone, such as a timer for set rest, calculators to calculate your calorie requirement, your appreciated 1RM, IPF / Wilks score (if you want to compare strength in squats, bench press and ground lift between different weight classes) and Sinclair total in weight lifting. Premium users can also enable the function of logging training with Rate of Perceived Exertion / Reps in Reserve to get an even clearer picture of how strenuous the set was.

We who have developed the app love strength training and know that it will be more fun when it is exercised effectively. Therefore, our goal with the app is to help you make your training easier and more efficient so that you can reach your training goals.

Free Features:
• Log unlimited number of workouts
• Timer for set rest
• Basic statistics on the number of passports and exercise volume
• Personal records
• Several tools and tools, such as 1RM calculator and suggestions for heating up to the maximum lift
• Several popular training programs, eg. Starting Strength, Russian Squat Routine, and Strength Tab Over / Underbody Program

By unlocking the premium features you can access:
• All our training programs! Right now you will find our programs for bench press, ground lift, standing press, power lift and push / pull / legs, and new training programs are added continuously and as desired.
• Advanced statistics with graphs of for example your strength, training volume, training frequency and more, all the way down for individual lifting / exercises
• Premium features for logging training with Rate of Perceived Exertion or Reps in Reserve. Several premium functions are under development and will be launched shortly
• A more advanced timer for setvila, where you can also create intervals

The app is continuously updated with new programs and new features, among other things based on your wishes!

Exercise hard, eat well, die anyway!
Read more
Collapse
4.8
540 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Sedan senast har vi bland annat krossat cirka fyrtio tusen miljarder buggar (det är väldigt många buggar), lanserat en timer för setvila (för både gratis- och premiumanvändare!), gjort de personliga rekorden tillgängliga även för gratisanvändare och släppt flera helt nya premiumprogram: Styrkelyft Schottis 3 dagar/vecka och Push/Pull/Legs 3 och 6 dagar/vecka.

Gå och bli starkare nu, kompis!
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 23, 2019
Size
27M
Installs
10,000+
Current Version
2.0.1
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
In-app Products
$10.99 - $79.99 per item
Permissions
Offered By
Styrkelabbet AB
Developer
BOMVÄGEN 25 226 51 Lund Sweden
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.