Styrkelabbet

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Styrkelabbets app är både en träningsdagbok och en källa till träningsprogram och smarta verktyg! Du kan logga din styrketräning, se statistik över din utveckling och välja att följa ett eller flera av Styrkelabbets populära träningsprogram.

"Det du mäter, förbättras" brukar man säga – och det gäller särskilt för styrketräning. Genom att skriva ned din träning kan du titta tillbaka för att se vad som fungerade bra eller vad du behöver överträffa idag för att fortsätta göra framsteg. Med Styrkelabbets app kan du enkelt anteckna vilka övningar du har tränat, hur många set och repetitioner du gjorde och vilka vikter du använde.

Du kan lägga till egna övningar eller välja bland våra förinställda. Alla gratisanvändare får tillgång till grundläggande statistik, medan premiumanvändare kan se avancerad statistik för varje övning. Se din historiska utveckling mätt i form av 1RM (uppskattat eller äkta), samt statistik över din träningsfrekvens, träningsvolym och vilka vikter du tränat med i medeltal. Genom att jämföra statistiken med hur din styrka har utvecklats kan du enklare se samband mellan vilken träningsvolym som leder till bäst resultat för dig.

Letar du efter ett träningsprogram att följa? Med premiumversionen av appen får du tillgång till alla Styrkelabbets premiumprogram så snart de släpps. Just nu finns program för bänkpress, marklyft och stående press, plus alla populära gratisprogram som ligger på styrkelabbet.se. Och många fler program är på gång!

I appen hittar du även ett flertal hjälpmedel och verktyg som är gratis för alla, till exempel kalkylatorer för att räkna ut ditt kaloribehov, ditt uppskattade 1RM och din Wilkspoäng (om du vill jämföra styrka i knäböj, bänkpress och marklyft mellan olika viktklasser). Premiumanvändare kan även aktivera funktionen att logga träning med Rate of Perceived Exertion/Reps in Reserve, för att få en ännu tydligare bild av hur ansträngande seten var.

Vi som har utvecklat appen älskar styrketräning och vet att det blir roligare när den utövas på ett effektivt sätt. Därför är vårt mål med appen att hjälpa dig göra din träning enklare och effektivare så att du kan nå dina träningsmål.

Gratisfunktioner:
• Logga obegränsat antal träningspass.
• Grundläggande statistik över antal pass och träningsvolym
• Ett flertal hjälpmedel och verktyg, till exempel 1RM-kalkylator och förslag på uppvärmning inför maxlyft
• Ett flertal populära träningsprogram, t.ex. Starting Strength, Russian Squat Routine och Styrkelabbets över-/underkroppsprogram

Genom att låsa upp premiumfunktionerna får du tillgång till:
• Alla våra träningsprogram! Just nu hittar du våra program för bänkpress, marklyft och stående press, och nya träningsprogram läggs till löpande och efter önskemål.
• Avancerad statistik med grafer över till exempel din styrka, träningsvolym, träningsfrekvens med mera, hela vägen ned för enskilda lyft/övningar
• Premiumfunktioner för att logga träning med Rate of Perceived Exortion eller Reps in Reserve. Ett flertal premiumfunktioner är under utveckling och lanseras inom kort.

Appen uppdateras kontinuerligt med nya program och nya funktioner, bland annat baserat på era önskemål!

Träna hårt, ät bra, dö ändå!
The strengthening app is both a training diary and a source of exercise programs and smart tools! You can log your strength training, see statistics about your development and choose to follow one or more of the strength training program's popular training programs.

"What you measure, improve", you usually say - and this is especially true of strength training. By writing down your training you can look back to see what worked well or what you need to surpass today to continue making progress. With the Strength Lab app you can easily record which exercises you have practiced, how many sets and repetitions you did and what weights you used.

You can add your own exercises or choose from our presets. All free users have access to basic statistics, while premium users can see advanced statistics for each exercise. See your historical development measured in terms of 1RM (Estimated or Real), as well as statistics of your exercise frequency, exercise volume and weight gained on average. By comparing the statistics with how your strength has evolved, you can easily see the connection between the training volume that leads to the best results for you.

Are you looking for a training program to follow? With the premium version of the app, you will have access to all of the Styrkelabb's premium programs as soon as they are released. Right now there are programs for bench press, ground lift and standing press, plus all popular free programs on styrkelabbet.se. And many more programs are in progress!

In the app, you will also find a number of tools and tools that are free for everyone, such as calculators to calculate your calorie needs, your estimated 1RM and your Wilks points (to compare the strength of the knee bend, bench press and ground lift between different weight classes). Premium users can also enable the feature to log training with Rate of Perceived Exertion / Reps in Reserve, to get an even clearer picture of how strenuous the seat was.

We who have developed the app love weight training and know that it will be more fun when exercised in an efficient way. Therefore, our goal with the app is to help you make your workout easier and more efficient so that you can achieve your training goals.

Free Features:
• Log in unlimited number of workouts.
• Basic statistics on number of passes and exercise volume
• A variety of aids and tools, such as 1RM calculator and warm-up suggestions for maximum lifting
• A number of popular training programs, such as Starting Strength, Russian Squat Routine, and Strength Lab's over / subcategory program

Unlocking premium features gives you access to:
• All our training programs! Right now you will find our bench press, ground lift and standing press programs, and new training programs are added continuously and as desired.
• Advanced statistics with graphs of, for example, your strength, exercise volume, exercise frequency and more, all the way down for individual lifting / exercises
• Premium features to log training with Rate of Perceived Exortion or Reps in Reserve. A number of premium features are being developed and launched shortly.

The app is constantly updated with new applications and new features, based on your wishes!

Work hard, eat well, die anyway!
Read more
Collapse
4.8
351 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Nu händer det grejer, kompis!
Sedan förra uppdateringen har vi gjort populära träningsprogram som Starting Strength och Russian Squat Routine gratis för alla, plus lagt till flera roliga premiumfunktioner – bland annat statistik direkt på dina set när du loggar träningen!
Av lyftare, för lyftare.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
December 18, 2018
Size
27M
Installs
10,000+
Current Version
2.0
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
In-app Products
$10.99 - $79.99 per item
Permissions
Offered By
Styrkelabbet AB
Developer
BOMVÄGEN 25 226 51 Lund Sweden
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.