Sunshine App

10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Siêu ứng dụng Sunshine dành cho tất cả các đối tượng khách hàng của Sunshine như những người đầu tư, người mua nhà, các cư dân, hoặc thậm chí chỉ là những khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Sunshine cung cấp như siêu thị, trường học, thuê nhà, hoặc du lịch nghỉ dưỡng.

Như vậy chỉ với việc cài đặt 01 ứng dụng duy nhất Sunshine App, tất cả mọi khách hàng của Sunshine đều có thể sử dụng các dịch vụ được cung cấp.
Updated on
Sep 16, 2021

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
This app may collect these data types
Personal info, Photos and videos and 3 others
Data is encrypted in transit
You can request that data be deleted

What's new

- Build 1.10.10 (28496)
+ Fix bugs hiển thị hoá đơn điện nước của cư dân
+ Cập nhật hiển thị lịch sử thanh toán