Ajwendieta – jadłospis, dzienniczek, timer, wiedza

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Przygotowaliśmy 7 programów żywieniowych i 16 jadłospisów, które są dedykowane dla osób odchudzających się, sportowców, osób chorych na choroby autoimmunologiczne, w tym Hashimoto czy RZS, osób które mają insulinooporność, chcą się odżywiać niskowęglowodanowo lub wysokowęglowodanowo. NOWOŚĆ: jadłospisy dla alergików!

Znajdziesz tutaj diety (programy żywieniowe):
• 10 zasad Ajwen
• Dieta paleo*
• Protokół autoimmunologiczny*
• Dieta samuraja*
• Dieta wegetariańska*
• Dieta wegańska
• Dieta ketogeniczna*

W każdym z nich znajdziesz:

• Zasady programu
• Produkty polecane
• Produkty zakazane
• Rozwiązania najczęstszych problemów z dietą i samopoczuciem
• Wskazówki dotyczące suplementacji w konkretnych problemach zdrowotnych
• Wskazówki dotyczące aktywności fizycznej
• Mnóstwo porad
• Jadłospis 3-4 posiłkowy na każdy dzień z przepisem wykonania oraz uwagami kucharza i zaleceniami dietetyka (proste, zdrowe i smaczne potrawy).

Aplikacja Ajwendieta oprócz programów żywieniowych (diet) ma:

• Dzienniczek żywieniowy (opcja udostępniania dietetykowi i wydruku pdf w wersji web)
• Timer treningowy
• ABC dietetyczne*
• Poradnik dietetyczny*
• Listę zakupów*
• Możliwość tworzenia książki kulinarnej z sortowaniem (ulubione posiłki)

DZIENNICZEK ŻYWIENIOWY
Zapisuj codziennie co jesz i co pijesz by mieć kontrolę nad swoją dietą i aktywnością fizyczną. Możesz w nim zapisywać co zjadłeś i jak się czułeś po posiłku, jak również dodać zdjęcie zarówno posiłku spoza jadłospisu jak i posiłek z dedykowanego jadłospisu w wybranym przez Ciebie programie żywieniowym. Jednym kliknięciem automatycznie zapiszesz posiłek z jadłospisu w dzienniczku.

Możesz zapisać również sen, czas jego trwania i jakość snu, trening, jego czas, intensywność i samopoczucie, jeśli korzystasz z timera treningowego, po zakończeniu treningu jednym kliknięciem zapiszesz go w swoim dzienniczku, wypróżnienia i problemy z tym związane, możesz również dodać swoje selfie żeby dokumentować np. stan swojej skóry czy sylwetkę w trakcie diety.

W dzienniczku zapisuj również przyjemności, które sobie sprawiasz w ciągu dnia, nie tylko te żywieniowe, swoje grzeszki, np. czekoladki czy ciasto oraz pomiary typu waga, % tkanki tłuszczowej, muskulaturę czy pomiary różnych partii ciała.

Dzienniczek umożliwia przeglądanie historii, ale spokojnie! Możesz zaznaczyć co chcesz pokazać znajomym czy najbliższym, jeśli nie chcesz żeby widzieli intymne szczegóły z Twojego życia po prostu je odznacz i już. Wciąż będą w dzienniczku, ale tylko Ty o tym będziesz wiedział.

Dzienniczek w wersji premium jest synchronizowany z serwerem dzięki czemu nie stracisz swoich zapisków kiedy zgubisz urządzenie czy zechcesz zmienić na inne.

TIMER TRENINGOWY
Zasada działania timera polega na tym, że możesz trenować w interwałach działających w tle. Możesz wykonać trening typu TABATA czy HIIT, czy np. marszo-biegi. Ustawiasz dowolny czas trwania wysiłku, czas trwania odpoczynku oraz ilość rund. Np. bieganie przez 3 minuty i marsz 1 minuta. Wkładasz telefon do kieszeni, a gongi informują Cię co masz robić. Po treningu zapiszesz go automatycznie w dzienniczku.

ABC DIETETYCZNE*
To słowniczek haseł dietetycznych wytłumaczonych najprostszym z możliwych języków. Jeśli jakieś hasło jest niejasne, np. insulina, glukagon, nietolerancja to znajdziesz je właśnie tutaj. Słowniczek co miesiąc będzie uzupełniany o nowe hasła.

PORADNIK DIETETYCZNY*
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej poszukiwane pytania, np. czy kawa jest zdrowa, czy mogę schudnąć z brzucha robiąc brzuszki. Poradnik co miesiąc będzie aktualizowany o nowe hasła.

Aplikacja została opracowana przez grupę dietetyków klinicznych Poradni Ajwen oraz mistrza kuchni. Każda rada została sprawdzona na pacjentach poradni dietetycznej, a każda potrawa faktycznie ugotowana i zjedzona.

Aplikacja będzie stale rozbudowywana o nowe funkcjonalności. Jeśli masz dla nas pomysły i uwagi pisz, a chętnie je wdrożymy: aplikacja@ajwendieta.pl

*dotyczy wersji premium
We have prepared 7 nutrition programs and 16 menus that are dedicated to people who are slimming, athletes, people with autoimmune diseases, including Hashimoto or RA, people who have insulin resistance, want to eat low carbohydrate or high carbohydrate. NEW: allergy menus!

You will find here diets (nutrition programs):
• 10 principles of Ajwen
• Paleo diet *
• Autoimmune protocol *
• Samurai diet *
• Vegetarian diet*
• Vegan diet
• Ketogenic diet *

In each of them you will find:

• Program policies
• Recommended products
• Prohibited Products
• Solutions to the most common problems with diet and well-being
• Tips on supplementation for specific health issues
• Tips for physical activity
• Lots of advice
• 3-4 meal menu for each day, with the recipe and chef's comments and dietitian's recommendations (simple, healthy and tasty dishes).

Ajwendieta application in addition to nutrition programs (diets) has:

• Nutrition diary (option to share with the dietitian and printout pdf in web version)
• Training timer
• Dietary ABC *
• Dietary guide *
• Shopping list *
• The ability to create a cookbook with sorting (favorite meals)

NUTRITIONAL DIARY
Write down every day what you eat and drink to have control over your diet and physical activity. You can write in it what you ate and how you felt after a meal, as well as add a photo of both a non-menu meal and a meal from a dedicated menu in the nutrition program of your choice. With one click you will automatically save a meal from the menu in your diary.

You can also save your sleep, its duration and quality of sleep, training, its duration, intensity and well-being, if you use the training timer, after completing your workout with one click you will save it in your diary, bowel movements and problems associated with it, you can also add your selfie to document e.g. the condition of your skin or figure during a diet.

In your diary, also write down the pleasures you make during the day, not just the nutritional ones, your sins, e.g. chocolates or cake, as well as measurements such as weight,% body fat, muscle mass or measurements of various body parts.

The diary allows you to view history, but relax! You can choose what you want to show your friends or relatives, if you do not want them to see intimate details of your life just uncheck them and now. They will still be in the diary, but only you will know about it.

The premium version of the diary is synchronized with the server so you won't lose your records when you lose your device or want to change it.

TRAINING TIMER
The principle of the timer is that you can train at intervals running in the background. You can do TABATA or HIIT training, or e.g. marathon runs. You set any duration of effort, duration of rest and number of rounds. E.g. running for 3 minutes and walking 1 minute. You put your phone in your pocket and the gongs tell you what to do. After training, you will automatically save it in your diary.

DIETARY ABC *
This is a glossary of diet entries explained in the simplest language possible. If a password is unclear, e.g. insulin, glucagon, intolerance, you will find it here. The glossary will be updated with new entries every month.

DIETARY GUIDE *
Here you will find answers to the most frequently asked questions, e.g. whether coffee is healthy, can I lose weight from stomachs by doing crunches. The guide will be updated with new passwords every month.

The application was developed by a group of clinical dietitians from Ajwen Clinic and a chef. Each piece of advice was checked on the patients of the diet counseling center, and each dish was actually cooked and eaten.

The application will be constantly expanded with new functionalities. If you have ideas and comments for us, write and we will gladly implement them: Apps@ajwendieta.pl

* applies to the premium version
Read more
Collapse
4.2
351 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Dodano:
- Centrum zniżek
- O twórcy
Zmieniono:
- Menu boczne
- Logowanie/rejestracja
- Synchronizacja
- Uprawnienia dzienniczka
- Informacje o wersjach
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 22, 2020
Size
24M
Installs
10,000+
Current Version
1.10.2
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
In-App Purchases
In-app Products
$1.49 - $4.99 per item
Permissions
Offered By
Ajwen Mobile
Developer
ul. Łowicka 1 45-324 Opole Polska
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.