Pogotowie Dietetyczne

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Przygotowaliśmy 7 diet (zajrzyj do Opis diet) i 18 jadłospisów (zajrzyj do Dieta), które są dedykowane dla osób odchudzających się, sportowców, osób chorych na choroby autoimmunologiczne, w tym Hashimoto czy RZS, osób które mają insulinooporność, chcą się odżywiać niskowęglowodanowo lub wysokowęglowodanowo, mają problemy z jelitami, nietolerancję histaminy.

Znajdziesz tutaj m.in. diety:

• Dieta paleo
• Protokół autoimmunologiczny
• Dieta samuraja
• Dieta wegetariańska
• Dieta wegańska
• Dieta ketogeniczna

W każdej z diet znajdziesz:

• Zasady diety
• Produkty polecane i zakazane
• Rozwiązania najczęstszych problemów z dietą i samopoczuciem
• Wskazówki dotyczące suplementacji w konkretnych problemach zdrowotnych
• Wskazówki dotyczące aktywności fizycznej
• Mnóstwo porad dietetycznych
• Jadłospis 3-4 posiłkowy na każdy dzień z przepisem wykonania oraz uwagami kucharza i zaleceniami dietetyka (proste, zdrowe i smaczne potrawy).

Aplikacja oprócz diet i jadłospisów ma:

• Poradnik dietetyczny - prawie 1500 artykułów, filmów, ebooków, a do tego czytnik kieszonkowy (audiobook) i zaawansowana wyszukiwarka
• Dzienniczek żywieniowy (opcja wydruku pdf w wersji web)
• Timer treningowy
• Listę zakupów
• Możliwość tworzenia książki kulinarnej z sortowaniem ("dodaj do ulubione posiłki")

DZIENNICZEK ŻYWIENIOWY
Zapisuj codziennie co jesz i co pijesz by mieć kontrolę nad swoją dietą i aktywnością fizyczną. Możesz w nim zapisywać co zjadłeś i jak się czułeś po posiłku, jak również dodać zdjęcie zarówno posiłku spoza jadłospisu jak i posiłek z dedykowanego jadłospisu w wybranym przez Ciebie programie żywieniowym. Jednym kliknięciem automatycznie zapiszesz posiłek z jadłospisu w dzienniczku.

Możesz zapisać również sen, czas jego trwania i jakość snu, trening, jego czas, intensywność i samopoczucie, jeśli korzystasz z timera treningowego, po zakończeniu treningu jednym kliknięciem zapiszesz go w swoim dzienniczku, wypróżnienia i problemy z tym związane, możesz również dodać swoje selfie żeby dokumentować np. stan swojej skóry czy sylwetkę w trakcie diety.

W dzienniczku zapisuj również przyjemności, które sobie sprawiasz w ciągu dnia, nie tylko te żywieniowe, swoje grzeszki, np. czekoladki czy ciasto oraz pomiary typu waga, % tkanki tłuszczowej, muskulaturę czy pomiary różnych partii ciała.

Dzienniczek umożliwia przeglądanie historii, ale spokojnie! Możesz zaznaczyć co chcesz pokazać znajomym czy najbliższym, jeśli nie chcesz żeby widzieli intymne szczegóły z Twojego życia po prostu je odznacz i już. Wciąż będą w dzienniczku, ale tylko Ty o tym będziesz wiedział.

Dzienniczek w wersji premium jest synchronizowany z serwerem dzięki czemu nie stracisz swoich zapisków kiedy zgubisz urządzenie czy zechcesz zmienić na inne.

TIMER TRENINGOWY
Zasada działania timera polega na tym, że możesz trenować w interwałach działających w tle. Możesz wykonać trening typu TABATA czy HIIT, czy np. marszo-biegi. Ustawiasz dowolny czas trwania wysiłku, czas trwania odpoczynku oraz ilość rund. Np. bieganie przez 3 minuty i marsz 1 minuta. Wkładasz telefon do kieszeni, a gongi informują Cię co masz robić. Po treningu zapiszesz go automatycznie w dzienniczku.

ABC DIETETYCZNE
To słowniczek haseł dietetycznych wytłumaczonych najprostszym z możliwych języków. Jeśli jakieś hasło jest niejasne, np. zgaga, refluks, alergia, nietolerancja to znajdziesz je właśnie tutaj. Słowniczek co miesiąc jest uzupełniany o nowe hasła.

PORADNIK DIETETYCZNY
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej poszukiwane pytania, np. czy kawa jest zdrowa, czy mogę schudnąć z brzucha robiąc brzuszki, jak wzmocnić odporność, jak poprawić jakość snu. Poradnik jest regularnie aktualizowany o nowe hasła.

Aplikacja została opracowana przez grupę dietetyków klinicznych Poradni Ajwendieta. W aplikacji znajdziesz również źródła wiedzy (bibliografię).

Aplikacja jest stale rozbudowywana o nowe funkcjonalności. Jeśli masz dla nas pomysły i uwagi pisz, a chętnie je wdrożymy: aplikacja@ajwendieta.pl
We have prepared 7 diets (see Diet description) and 18 menus (see Diet), which are dedicated to people who are slimming, athletes, people suffering from autoimmune diseases, including Hashimoto's or RA, people who have insulin resistance, want to eat low-carbohydrate or high carbohydrate, have intestinal problems, histamine intolerance.

Here you will find, among others diets:

• The paleo diet
• Autoimmune protocol
• Samurai diet
• Vegetarian diet
• Vegan diet
• Ketogenic diet

In each of the diets you will find:

• Principles of the diet
• Recommended and prohibited products
• Solutions to the most common problems with diet and well-being
• Tips for supplementation in specific health problems
• Tips for physical activity
• Lots of dietary advice
• A 3-4-course menu for each day with a recipe for its preparation, the chef's comments and recommendations of a dietitian (simple, healthy and tasty dishes).

In addition to diets and menus, the application has:

• Dietary guide - almost 1,500 articles, films, e-books, and a pocket reader (audiobook) and an advanced search engine
• Food diary (pdf print option in the web version)
• Training timer
• Shopping list
• Possibility to create a culinary book with sorting ("add to favorite meals")

FOOD DIARY
Record what you eat and drink every day to stay in control of your diet and exercise. You can write in it what you ate and how you felt after the meal, as well as add a photo of both the meal outside the menu and a meal from a dedicated menu in the nutritional program of your choice. With one click, you can automatically save the meal from the menu in the diary.

You can also save sleep, its duration and sleep quality, training, its duration, intensity and well-being, if you use the training timer, after finishing training with one click you can save it in your diary, bowel movements and problems related to it, you can also add your selfies to document, for example, the condition of your skin or figure during a diet.

In the diary, also write down the pleasures you give yourself during the day, not only the nutritional ones, your sins, e.g. chocolates or cake, and measurements such as weight,% body fat, musculature or measurements of various parts of the body.

The diary allows you to view the history, but take it easy! You can mark what you want to show to your friends or loved ones, if you don't want them to see intimate details from your life, just uncheck them and that's it. They will still be in the diary, but only you will know.

The diary in the premium version is synchronized with the server, so you will not lose your notes when you lose your device or want to change to another one.

TRAINING TIMER
The principle of the timer is that you can train in intervals running in the background. You can do TABATA or HIIT training, or, for example, walk-runs. You set any exercise duration, rest duration and number of rounds. E.g. jogging for 3 minutes and walking for 1 minute. You put your phone in your pocket and the gongs tell you what to do. After training, you will save it automatically in the diary.

Dietary ABCs
This is a glossary of dietary terms in the simplest possible language. If any password is unclear, e.g. heartburn, reflux, allergy, intolerance, you will find it here. The glossary is updated with new entries every month.

DIETARY GUIDE
Here you will find answers to the most frequently asked questions, e.g. is coffee healthy, can I lose weight from the belly by doing crunches, how to strengthen immunity, how to improve sleep quality. The guide is regularly updated with new passwords.

The application was developed by a group of clinical nutritionists at the Ajwendieta Clinic. In the application you will also find sources of knowledge (bibliography).

The application is constantly expanded with new functionalities. If you have ideas and comments for us, write to us and we will be happy to implement them: nazwa@ajwendieta.pl
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- Nowy widok ABC
- Darmowa lista zakupów
- Usprawnienia notyfikacji
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 25, 2021
Size
26M
Installs
50,000+
Current Version
2.4.4
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
In-App Purchases
In-app Products
$1.49 - $4.99 per item
Permissions
Offered By
Ajwendieta
Developer
ul. Łowicka 1 45-324 Opole Polska
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.