Ajwendieta – jadłospis, dzienniczek, timer, wiedza

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Przygotowaliśmy 6 programów żywieniowych, które są dedykowane dla osób odchudzających się, sportowców, osób chorych na choroby autoimmunologiczne, w tym Hashimoto czy RZS, osób które mają insulinooporność, chcą się odżywiać niskowęglowodanowo lub wysokowęglowodanowo. Każdy znajdzie program dla siebie!

Znajdziesz tutaj diety (programy żywieniowe):
• 10 zasad Ajwen
• Dieta paleo*
• Protokół autoimmunologiczny*
• Dieta samuraja*
• Dieta wegetariańska*
• Dieta ketogeniczna*

W każdym z 6 programów żywieniowych znajdziesz:

• Zasady programu
• Produkty polecane
• Produkty zakazane
• Rozwiązania najczęstszych problemów z dietą i samopoczuciem
• Wskazówki dotyczące suplementacji w konkretnych problemach zdrowotnych
• Wskazówki dotyczące aktywności fizycznej
• Mnóstwo porad
• Jadłospis 3-4 posiłkowy na każdy dzień ze zdjęciem i przepisem wykonania oraz uwagami kucharza i zaleceniami dietetyka (proste, zdrowe i smaczne potrawy).

Aplikacja Ajwendieta oprócz programów żywieniowych (diet) ma:

• Dzienniczek żywieniowy (opcja udostępniania dietetykowi i wydruku pdf w wersji web)
• Timer treningowy
• ABC dietetyczne*
• Poradnik dietetyczny*
• Listę zakupów*
• Możliwość tworzenia książki kulinarnej z sortowaniem (ulubione posiłki)

DZIENNICZEK ŻYWIENIOWY
Zapisuj codziennie co jesz i co pijesz by mieć kontrolę nad swoją dietą i aktywnością fizyczną. Możesz w nim zapisywać co zjadłeś i jak się czułeś po posiłku, jak również dodać zdjęcie zarówno posiłku spoza jadłospisu jak i posiłek z dedykowanego jadłospisu w wybranym przez Ciebie programie żywieniowym. Jednym kliknięciem automatycznie zapiszesz posiłek z jadłospisu w dzienniczku.

Możesz zapisać również sen, czas jego trwania i jakość snu, trening, jego czas, intensywność i samopoczucie, jeśli korzystasz z timera treningowego, po zakończeniu treningu jednym kliknięciem zapiszesz go w swoim dzienniczku, wypróżnienia i problemy z tym związane, możesz również dodać swoje selfie żeby dokumentować np. stan swojej skóry czy sylwetkę w trakcie diety.

W dzienniczku zapisuj również przyjemności, które sobie sprawiasz w ciągu dnia, nie tylko te żywieniowe, swoje grzeszki, np. czekoladki czy ciasto oraz pomiary typu waga, % tkanki tłuszczowej, muskulaturę czy pomiary różnych partii ciała.

Dzienniczek umożliwia przeglądanie historii, ale spokojnie! Możesz zaznaczyć co chcesz pokazać znajomym czy najbliższym, jeśli nie chcesz żeby widzieli intymne szczegóły z Twojego życia po prostu je odznacz i już. Wciąż będą w dzienniczku, ale tylko Ty o tym będziesz wiedział.

Dzienniczek w wersji premium jest synchronizowany z serwerem dzięki czemu nie stracisz swoich zapisków kiedy zgubisz urządzenie czy zechcesz zmienić na inne.

TIMER TRENINGOWY
Zasada działania timera polega na tym, że możesz trenować w interwałach działających w tle. Możesz wykonać trening typu TABATA czy HIIT, czy np. marszo-biegi. Ustawiasz dowolny czas trwania wysiłku, czas trwania odpoczynku oraz ilość rund. Np. bieganie przez 3 minuty i marsz 1 minuta. Wkładasz telefon do kieszeni, a gongi informują Cię co masz robić. Po treningu zapiszesz go automatycznie w dzienniczku.

ABC DIETETYCZNE*
To słowniczek haseł dietetycznych wytłumaczonych najprostszym z możliwych języków. Jeśli jakieś hasło jest niejasne, np. insulina, glukagon, nietolerancja to znajdziesz je właśnie tutaj. Słowniczek co miesiąc będzie uzupełniany o nowe hasła.

PORADNIK DIETETYCZNY*
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej poszukiwane pytania, np. czy kawa jest zdrowa, czy mogę schudnąć z brzucha robiąc brzuszki. Poradnik co miesiąc będzie aktualizowany o nowe hasła.

Aplikacja została opracowana przez grupę dietetyków klinicznych Poradni Ajwen oraz mistrza kuchni. Każda rada została sprawdzona na pacjentach poradni dietetycznej, a każda potrawa faktycznie ugotowana i zjedzona.

Aplikacja będzie stale rozbudowywana o nowe funkcjonalności. Jeśli masz dla nas pomysły i uwagi pisz, a chętnie je wdrożymy: aplikacja@ajwendieta.pl

*dotyczy wersji premium
We have prepared 6 nutritional programs that are dedicated to people who are slimming, athletes, people with autoimmune diseases, including Hashimoto or RA, people who have insulin resistance, want to eat low carb or high carbohydrate. Everyone will find a program for themselves!

You will find here diets (nutritional programs):
• 10 Ajwen rules
• Paleo diet *
• Autoimmune protocol *
• Samurai diet *
• Vegetarian diet*
• Ketogenic diet *

In each of the 6 nutritional programs you will find:

• Program rules
• Recommended products
• Prohibited products
• Solutions to the most common problems with diet and well-being
• Directions for supplementation in specific health problems
• Tips for physical activity
• Plenty of advice
• Menu 3-4 meals for each day with a photo and a recipe of execution as well as cook's notes and dietician recommendations (simple, healthy and tasty dishes).

The Ajwendieta application in addition to nutritional programs (diets) has:

• Nutrition diary (option to provide the dietitian and print the pdf version of the web)
• Training timer
• Dietary ABCs *
• Diet guide *
• Shopping list *
• Ability to create a culinary book with sorting (favorite meals)

NUTRITION DIARY
Write down every day what you eat and what you drink to have control over your diet and physical activity. You can save in it what you ate and how you felt after a meal, as well as add a picture of both a meal from outside the menu and a meal from a dedicated menu in your chosen nutrition program. With one click you automatically save a meal from the menu in your diary.

You can also save a dream, its duration and sleep quality, training, its time, intensity and frame of mind, if you use the training timer, after completing your training with one click you will save it in your diary, vaccinations and related problems, you can also add your selfie to document, for example, the condition of your skin or figure during the diet.

In the diary, write down the pleasures that you make during the day, not only the nutritional ones, your sinful things, such as chocolates or cake, and weight measurements,% body fat, muscles or measurements of various parts of the body.

The diary allows you to view history, but peacefully! You can indicate what you want to show your friends or your loved ones, if you do not want them to see the intimate details of your life, just deselect them. They will still be in the diary, but only you will know about it.

The premium diary is synchronized with the server so you will not lose your notes when you lose your device or want to change it.

TRAINING TIMER
The principle of the timer is that you can train at intervals in the background. You can do a TABATA or HIIT type of training, or, for example, a run-up. You set any duration of the effort, duration of rest and the number of rounds. Eg running for 3 minutes and marching for 1 minute. You put the phone in your pocket and the gongs tell you what to do. After training, you will save it automatically in your diary.

DIETETICAL ABC *
It is a glossary of dietary slogans explained in the simplest possible language. If a password is unclear, eg insulin, glucagon, intolerance, you will find it here. The glossary will be updated with new entries every month.

DIETARY GUIDE *
Here you will find the answers to the most searched questions, for example, whether coffee is healthy, if I can lose weight from abdominals doing crunches. The guide will be updated every month with new passwords.

The application was developed by a group of clinical dietitians Poradnia Ajwen and a master chef. Each council was checked on the patients of the diet counseling center, and every dish was actually cooked and eaten.

The application will be constantly expanded with new functionalities. If you have ideas and comments for us, we will gladly implement them: aplik@ajwendieta.pl

* applies to the premium version
Read more
Collapse
4.3
217 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Drobne poprawki
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 13, 2019
Size
22M
Installs
10,000+
Current Version
1.78
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
In-App Purchases
In-app Products
$1.49 - $4.99 per item
Permissions
Offered By
Ajwen Mobile
Developer
ul. Łowicka 1 45-324 Opole Polska
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.