Life is Skill - LiSApp

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Podstata hry Life is Skill
Klíčem našeho projektu je schopnost co nejobjektivněji evidovat účast dětí a mládeže na všech námi registrovaných aktivitách, tuto evidenci vyhodnocovat a dle výsledků i účastníky odměňovat. K vyhodnocování je využito vlastní sociální prostředí Life is Skill, vytvořeného s ohledem na potřeby projektu. Sociální prostor poskytuje informace o veškerých záležitostech, které jsou potřebné k úspěšnému postupu účastníků v projektu. Prostor eviduje účastníka, jeho vlastní aktivity, informace o možných aktivitách, kterých se může účastnit, funguje jako komunikační platforma a mnoho dalšího. Sociální prostředí je dostupné na internetu prostřednictvím webového prohlížeče a také jako samostatní aplikace pro mobilní telefony. Tato aplikace má mimo jiné jednu z klíčových funkcí celého projektu. Umožňuje evidovat každému účast na aktivitách, a to tak, že je co nejobjektivnější. I pro tuto evidenci je využita technika, od které se v konečném důsledku snažíme děti a mládež odvést. Každý účastník prokazuje svoji účast na aktivitě načtením bodů do svého mobilního telefonu, který vše eviduje a odesílá do centrální evidence celého projektu. Zde dochází k okamžitému vyhodnocení a výsledky včetně aktuálního stavu každého účastníka jsou ihned k dispozici na portále projektu.

V rámci projektu jsou vyhlašovány různé soutěže, či účasti na akcích a účastníci získávají odměny podle svého bodového ohodnocení. Odměna, mimo bodového ohodnocení je něco, čím se mohou v našem sociálním prostředí pochlubit a býti v očích ostatních účastníků úspěšní. Zde se projevuje paradox našeho projektu. Aby mohl být účastník úspěšný a byl v sociálním prostředí hodnocen pozitivně, je nucen se účastnit co největšího množství aktivit mimo sociální prostředí, díky čemuž získává bodové hodnocení. Pokud se nebude aktivit účastnit a bude se zdržovat pouze v sociálním prostředí, bude v konečném důsledku neúspěšný, tudíž neuspokojený, tudíž bude nucen se začít aktivit účastnit a body získávat.

A druhý, neméně důležitý aspekt našeho projektu je skutečnost, že pro úspěch v našem projektu nejsou potřeba žádné speciální dovednosti, schopnosti, talent, či cokoli jiného, co by mohlo kohokoli diskriminovat. Jedinou vlastnost, kterou musí každý účastník prokázat je jeho vytrvalost, se kterou je schopen se všech volnočasových aktivit účastnit. Body jsou pragmaticky sbírány za účast na aktivitách a ne za prokázání jakýchkoli speciálních schopností. Tím je mimo jiné umožněno porovnávat zdánlivě neporovnatelné. Jsme schopni porovnávat sportovce, modeláře, kulturní nadšence, apod. A přesto jejich porovnáním dokážeme vše vyhodnotit, účastníky našeho projektu motivovat a zároveň je odměňovat za jejich vytrvalost.
The essence of Life is Skill
The key to our project is the ability to capture as much as possible the participation of children and young people in all of our registered activities, to evaluate this record and reward the participants according to the results. The assessment is based on the use of our own social environment, Life is Skill, designed to meet the needs of the project. Social space provides information on any issues that are necessary for the success of participants in the project. Space records the participant, his / her own activities, information about the possible activities he / she can participate in, works as a communication platform and much more. The social environment is available on the Internet via a web browser and also as a standalone application for mobile phones. This application has, among other things, one of the key functions of the whole project. It makes it possible to record every participation in the activities, so that it is as objective as possible. This technique also uses this technique, which ultimately tries to keep children and young people away. Each participant demonstrates its participation in the activity by loading the points on its mobile phone, which records everything and sends it to the central register of the whole project. Here, an immediate evaluation takes place and the results, including the current status of each participant, are immediately available on the project portal.

Various competitions or participation in events are announced within the project, and participants receive rewards according to their score. Rewards, apart from point assessment, are something they can boast in our social environment and are successful in the eyes of other participants. Here is the paradox of our project. In order for the participant to be successful and socially positive, he / she is required to participate as much as possible outside the social environment, thereby gaining a score. If he does not participate in the activity and will only stay in the social environment, he / she will ultimately be unsuccessful, thus unsatisfied, hence will be forced to start participating in the activity and gain points.

And another, no less important aspect of our project is the fact that no special skills, abilities, talents or anything else that could discriminate against anyone for the success of our project. The only feature that each participant has to prove is his perseverance with which he is able to participate in all leisure activities. Points are pragmatically collected for participation in activities and not for demonstration of any special abilities. This allows, among other things, to compare seemingly incomparable. We are able to compare athletes, modellers, cultural enthusiasts, etc. And yet, by comparing them, we can evaluate everything, motivate the participants in the project and reward them for their endurance.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
September 18, 2020
Size
25M
Installs
1,000+
Current Version
1.28
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Henry Martin M
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.