Abeceda pro děti - výukové hry (lic. pro 1 uživ.)

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Výukové hry pro děti 3 -7 let.
Abeceda pro děti od předního tvůrce výukového softwaru v ČR.

Aplikace obsahuje 9 her :
1. Abeceda
2. Velká písmena
3. Malá písmena
4. Najdi kartičku
5. Tvoření slov
6. Písmena ve slově
7. Pexeso
8. První písmeno ve slově
9. Poslední písmeno ve slově

Freewarová verze obsahuje pouze písmena A-H ( obsahuje 35 obrázků/slov). Plná verze obsahuje písmena A-Ž a 330 pěkných ilustrací / slov vhodných pro výuku abecedy. Plná verze stojí 59 Kč.

Další výukové hry pro děti:
http://www.pmq-software.com/sw/cz/vyukove_hry_pro_deti/

Abeceda pro děti obsahuje následující hry:

1) ABECEDA
Jednoduché listování abecedou, kde se děti naučí názvy a vzhled písmen.

2) VELKÁ PÍSMENA
Děti se učí velká písmena ve spojení se slovem. Např. O jako OHEŇ , A jako AUTO.
Písmena se zobrazují s obrázky v náhodném pořadí.

3) MALÁ PÍSMENA
Tato hra je stejná jako hra č. 2, pouze obsahuje malá písmena.

4) NAJDI KARTIČKU
Úkolem v této hře je ukázat na obrázek, který začíná na zobrazené písmeno.
Např. se objeví písmeno K a pod ním 3 obrázky: čokoláda, dárek, kuchař. Program přečte písmeno a pojmenuje ilustrace ,aby nalezení obrázku nebylo pro děti příliš těžké. Pokud děti kliknou na chybný obrázek ozve se: „Chyba, to bylo č jako čokoláda“. Při správné volbě se ozve: „K jako kuchař “ a malý předškolák je pochválen.

5) TVOŘENÍ SLOV
Děti v této hře otáčejí políčka a postupně tak sestavují slovo namalované na obrázku. Obrázek je schovaný (za oponou) a s každým novým písmenkem se trochu poodkryje. Po otočení všech písmenek se přečte vytvořené slovo a ukáže se celá ilustrace.

6) PÍSMENA VE SLOVĚ
Úkolem v této hře je najít písmena ve slově. Např. se zobrazí slovo „KUCHAŘ“ a úkolem pro děti je najít písmeno Ř. Pokud kliknou na špatné písmenko, vysloví se chybně zvolené písmeno a povzbudí začínajícího čtenáře k dalšímu pokusu. Při správné volbě program děti pochválí a zobrazí další slovo. Pokud děti najdou správné písmeno hned napoprvé dostanou hvězdičku. Za 8 hvězdiček je čeká překvapení.

7) Pexeso
Na ploše je 20 kartiček. Je to modifikace hry pexeso, kdy musíte spojovat písmeno s obrázkem (A + AUTO, C + CIBULE atd.).¨

8) PRVNÍ PÍSMENO VE SLOVĚ
Objeví se obrázek a trojice písmen. Program se zeptá "Jaké písmeno slyšíš na začátku slova". Přečte se slovo, které znázorňuje obrázek. Takže například pro slovo AUTO je správná volba A.

9) POSLEDNÍ PÍSMENO VE SLOVĚ
Objeví se obrázek a trojice písmen. Program se zeptá "Jaké písmeno slyšíš na konci slova". Přečte se slovo, které znázorňuje obrázek. Takže například pro slovo AUTO je správná volba O.


Připomínky k programu:
pošlete nám prosím zpětnou vazbu na info@pmq-software.com. Pokud to bude možné, zahrneme Vaše připomínky do budoucích verzí Abecedy pro děti.
Educational games for children 3-7 years.
Alphabet for children by leading educational software maker in the Czech Republic.

The app contains 9 games:
1. Alphabet
2. Capital letters
3. Lowercase
4. Find a card
5. Word formation
6. Letters in the word
7. Memory
8. First letter in word
9. The last letter in the word

Freeware version contains only A-H (contains 35 images / words). Full Version contains A-Ž and 330 nice illustrations / words for learning the alphabet. Full version costs $ 2.

More learning games for kids:
http://www.pmq-software.com/sw/cz/vyukove_hry_pro_deti/

The Alphabet for Kids includes the following games:

1) ALPHABET
Simple alphabet browsing where children learn the names and appearance of letters.

2) LARGE LETTERS
Children learn capital letters in conjunction with the word. E.g. O as FIRE, AND as AUTO.
Letters appear with pictures in random order.

3) SMALL LETTERS
This game is the same as game # 2, it only contains lowercase letters.

4) FIND A CART
The challenge in this game is to point to the image that starts with the letter displayed.
E.g. the letter K appears and below it 3 pictures: chocolate, gift, cook. The program reads the letter and names the illustrations so that finding the image is not too heavy for the children. If the kids click on the wrong picture, they will say: "The error was like chocolate". With the right choice, you will hear: "K as a cook" and a small preschooler is praised.

5) CREATING WORDS
Children in this game rotate the boxes and gradually build the word painted in the picture. The picture is hidden (behind the curtain), and with each new letter it reveals a little. After turning all the letters, the word is read and the whole illustration is shown.

6) LETTERS IN THE WORD
The task in this game is to find the letters in the word. E.g. the word "MASTER" is displayed and the task for children is to find the letter Ø. If they click on the wrong letter, the wrong letter is spoken and encourages the novice reader to try again. With the right choice, the program praises and displays the next word. If the children find the right letter, they get an asterisk the first time. A surprise awaits them for 8 stars.

7) Memory
There are 20 cards on the desktop. It is a modification of the memory game when you have to associate a letter with an image (A + AUTO, C + CIBLE, etc.).

8) FIRST LETTER IN THE WORD
A picture and three letters appear. The program asks "What letter do you hear at the beginning of the word". The word shown in the picture is read. So, for example, the word AUTO is the right option.

9) LAST LETTER IN THE WORD
A picture and three letters appear. The program asks "What letter do you hear at the end of the word". The word shown in the picture is read. So, for example, the word O is the correct option.


Program Comments:
please send us feedback on info@pmq-software.com. If possible, we will include your comments in future versions of the Alphabet for Kids.
Read more
Collapse
3.7
733 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Rozšířili jsme počet slov a obrázků na 330, takže je hra mnohem zábavnější. Ve zkušební verzi je v nabídce 35 slov.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 24, 2015
Size
31M
Installs
100,000+
Current Version
2.23
Requires Android
2.2 and up
Content Rating
Everyone
In-app Products
$3.99 per item
Permissions
Offered By
PMQ SOFTWARE
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.