Abeceda pro děti - výukové hry

Everyone
Ages 8 & Under
688
Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Výukové hry pro děti 3 -7 let.
Abeceda pro děti od předního tvůrce výukového softwaru v ČR.

Aplikace obsahuje 9 her :
1. Abeceda
2. Velká písmena
3. Malá písmena
4. Najdi kartičku
5. Tvoření slov
6. Písmena ve slově
7. Pexeso
8. První písmeno ve slově
9. Poslední písmeno ve slově

Freewarová verze obsahuje pouze písmena A-H ( obsahuje 35 obrázků/slov). Plná verze obsahuje písmena A-Ž a 330 pěkných ilustrací / slov vhodných pro výuku abecedy. Plná verze stojí 89 Kč.

Další výukové hry pro děti:
http://www.pmq-software.com/sw/cz/vyukove_hry_pro_deti/

Abeceda pro děti obsahuje následující hry:

1) ABECEDA
Jednoduché listování abecedou, kde se děti naučí názvy a vzhled písmen.

2) VELKÁ PÍSMENA
Děti se učí velká písmena ve spojení se slovem. Např. O jako OHEŇ , A jako AUTO.
Písmena se zobrazují s obrázky v náhodném pořadí.

3) MALÁ PÍSMENA
Tato hra je stejná jako hra č. 2, pouze obsahuje malá písmena.

4) NAJDI KARTIČKU
Úkolem v této hře je ukázat na obrázek, který začíná na zobrazené písmeno.
Např. se objeví písmeno K a pod ním 3 obrázky: čokoláda, dárek, kuchař. Program přečte písmeno a pojmenuje ilustrace ,aby nalezení obrázku nebylo pro děti příliš těžké. Pokud děti kliknou na chybný obrázek ozve se: „Chyba, to bylo č jako čokoláda“. Při správné volbě se ozve: „K jako kuchař “ a malý předškolák je pochválen.

5) TVOŘENÍ SLOV
Děti v této hře otáčejí políčka a postupně tak sestavují slovo namalované na obrázku. Obrázek je schovaný (za oponou) a s každým novým písmenkem se trochu poodkryje. Po otočení všech písmenek se přečte vytvořené slovo a ukáže se celá ilustrace.

6) PÍSMENA VE SLOVĚ
Úkolem v této hře je najít písmena ve slově. Např. se zobrazí slovo „KUCHAŘ“ a úkolem pro děti je najít písmeno Ř. Pokud kliknou na špatné písmenko, vysloví se chybně zvolené písmeno a povzbudí začínajícího čtenáře k dalšímu pokusu. Při správné volbě program děti pochválí a zobrazí další slovo. Pokud děti najdou správné písmeno hned napoprvé dostanou hvězdičku. Za 8 hvězdiček je čeká překvapení.

7) Pexeso
Na ploše je 20 kartiček. Je to modifikace hry pexeso, kdy musíte spojovat písmeno s obrázkem (A + AUTO, C + CIBULE atd.).¨

8) PRVNÍ PÍSMENO VE SLOVĚ
Objeví se obrázek a trojice písmen. Program se zeptá "Jaké písmeno slyšíš na začátku slova". Přečte se slovo, které znázorňuje obrázek. Takže například pro slovo AUTO je správná volba A.

9) POSLEDNÍ PÍSMENO VE SLOVĚ
Objeví se obrázek a trojice písmen. Program se zeptá "Jaké písmeno slyšíš na konci slova". Přečte se slovo, které znázorňuje obrázek. Takže například pro slovo AUTO je správná volba O.


Připomínky k programu:
pošlete nám prosím zpětnou vazbu na info@pmq-software.com. Pokud to bude možné, zahrneme Vaše připomínky do budoucích verzí Abecedy pro děti.
Educational games for children 3 to 7 years.
Alphabet for children from a leading creator of educational software in the country.

The application contains 9 games:
1st Alphabet
2nd Capitalization
3. Small letters
4. Locate the card
5th Word formation
6th letters in the word
7th Pexeso
8th The first letter in the word
9. The last letter in the word

freeware version contains only letters (AH contains 35 images / words). Full version contains the letters A-F and 330 of nice illustrations / words appropriate for teaching the alphabet. The full version costs 89 CZK.

Other educational games for children:
http://www.pmq-software.com/sw/cz/vyukove_hry_pro_deti/

Alphabet for children includes the following games:

1) ABC
Simple browsing alphabet, where children learn the names and appearance of the letters.

2) CAPS
Children learn caps in conjunction with the word. E.g. About like fire, and like a car.
The letters appear with pictures in random order.

3) lowercase
This game is the same as the game no. 2, contains only lowercase letters.

4) Find the CARD
The object of this game is to show the picture that begins with the displayed letter.
E.g. appears the letter K and underneath 3 pictures: chocolate, gift, cook. The program reads the letter and name the illustration to locate the image was not too hard for children. When children click on the wrong figure you will hear: "error, it was no like chocolate." With proper selection is heard: "K as a cook" a little preschooler is praised.

5) Word
Children in this game spin boxes and gradually compiled slovo painted the picture. The image is hidden (behind the curtain) with each new letter is a bit poodkryje. After turning all the letters formed a word is read and shows all the illustrations.

6) letter in the word
The object of the game is to find the letters in the word. E.g. the word "cook" a challenge for children to find the letter R. If you click on the wrong letter, expresses erroneously selected letter and encourage novice readers to try again. With proper selection program children praise and displays the next word. Pokud children find the correct letter first time dostanou asterisk. Over 8 stars surprise awaits.

7) pairs
On an area of ​​20 cards. It is a modification of the games memory game where you have to associate the letter with the picture (AUTO A + C + ONIONS etc.). ¨

8) the first letter in the word
Appears in the image, and the three letters. The program asks, "What kind of character do you hear at the beginning of the word." Reads the word that shown. So, for example, the word AUTO is the right choice A.

9), the last letter in the word
Appears in the image, and the three letters. The program asks, "What kind of character do you hear at the end of the word." Reads the word that shown. So, for example, the word AUTO is the right choice O.


Comments on the program:
please send us feedback on info@pmq-software.com. If possible, we include your comments in future versions of the alphabet for children.
Read more
Collapse
4.0
688 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Rozšířili jsme počet slov a obrázků na 330, takže je hra mnohem zábavnější. Ve zkušební verzi je v nabídce 35 slov.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 24, 2015
Size
31M
Installs
100,000+
Current Version
2.23
Requires Android
2.2 and up
Content Rating
Everyone
In-app Products
$4.90 per item
Permissions
Offered By
PMQ SOFTWARE
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.