100+
Stahování
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky

Informace o aplikaci

CareTalk je aplikace pro zdravotníky – převážně lékaře a sestry –, která slouží jako pomoc, podpora nebo checklist (TO DO) v nejrůznějších komunikačních situacích s pacienty, rodinami pacientů, ale i s kolegy ve zdravotnictví.

V každé ze tří částí (pacient, rodina pacienta a kolegové) aplikace je uveden výčet jednotlivých komunikačních – v něčem náročných – situací, do kterých se zdravotník potenciálně může dostat. Po kliknutí na každou z nich se uživateli objeví „recept“ na její zvládnutí či správný postup – výčet věcí, na který by se nemělo zapomenout nebo naopak věcí, které mohou způsobit negativní reakce, tedy komunikačních chyb, kterých je třeba se vyvarovat.

V každé kapitole bude také možnost si přečíst studii na dané téma pro hlubší vhled a v budoucnu se i podívat na ilustrační (k tomuto účelu natočené) video. Každá kapitola obsahuje příklady přímých řečí, které uživateli pomohou si situaci lépe představit.

Aplikace je koncipovaná tak, aby byla uživatelsky srozumitelná a snadná na používání a rychlé naleznuté potřebné komunikační situace. Každá „kapitola“ má pro lepší zapamatování na začátku „obsah“ (= TO DO v dané situaci), který je možné si například vytisknout na nástěnku nebo pořídit tzv. printscreen a mít tak daný TO DO uložený v obrazcích.
Datum aktualizace
30. 10. 2023

Zabezpečení údajů

Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.
S třetími stranami nejsou sdílena žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují sdílení
Aplikace neshromažďuje žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují shromažďování