500K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Ứng dụng Y Tế HCM được phát hành bởi Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho phép người dân khai báo thông tin y tế thay thế cho hình thức khai báo giấy tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Để triển khai các giải pháp thích ứng an toàn trong sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ chống dịch trong tình hình mới, ứng dụng đã được nâng cấp bổ sung các chức năng sau đây:
- Trả kết quả xét nghiệm Covid-19 bằng QRCode
- Liên kết thông tin kết quả tiêm chủng, Thẻ Xanh Covid
- Quét mã QRCode tại các điểm đến để khai báo y tế, đánh dấu địa điểm đến
Hệ thống được cài đặt tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của thành phố, toàn bộ thông tin và dữ liệu được bảo mật và chỉ phục vụ cho Ban chỉ đạo Phòng chống dịch để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.
Ứng dụng yêu cầu quyền truy cập vào các thành phần trên máy điện thoại với mục đích sau đây:
- Truy cập CAMERA trên thiết bị: Phần mềm yêu cầu cấp quyền truy cập sử dụng CAMERA trên điện thoại của bạn để đọc các và nhận dạng các QRCode định danh địa điểm, mã QRCode trên thẻ Bảo hiểm y tế để giúp tăng tốc độ nhập dữ liệu trong quá trình sử dụng phần mềm. Chúng tôi hoàn toàn không thu thập bất cứ hình ảnh chụp nào trên thiết bị của bạn. Bạn có toàn quyền từ chối việc cấp quyền truy cập CAMERA, trong trường hợp này tính năng Quét QRCode sẽ mặc định bị vô hiệu.
- Truy cập vào bộ nhớ thiết bị: Phần mêm yêu cầu cấp quyền truy cập vào bộ nhớ của thiết bị với quyền đọc/ghi (Read/Write) khi bạn sử dụng tính năng chụp màn hình trên phần mềm (request READ_EXTERNAL_STORAGE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE). Chúng tôi không đọc, thu thập bất cứ thông tin nào được lưu trữ trong bộ nhớ thiết bị của bạn (âm thanh, hình ảnh, video hoặc tài liệu khác). Bạn có toàn quyền từ chối việc cấp quyền truy cập vào bộ nhớ của thiết bị, trong trường hợp này tính năng chụp màn hình sẽ mặc định bị vô hiệu.
- Ứng dụng Y tế HCM sẽ đề nghị quyền truy cập ACCESS_NETWORK_STATE / ACCESS_WIFI_STATE nhằm mục đích đánh giá hoạt động của các dịch vụ (API services) mà chúng tôi cung cấp để giúp cải tiến hiệu năng của ứng dụng cũng như theo dõi và đánh giá các lỗi xảy ra trong quá trình ứng dụng giao tiếp với máy chủ dịch vụ. Bạn có thể vô hiệu hóa quyền truy cập này trong mục cài đặt thiết bị của bạn.

Bạn có quyền từ chối cấp các quyền truy cập nêu trên, khi đó các chức năng quét QRCode điểm đến, chụp hình QRCode màn hình sẽ mặc nhiên bị vô hiệu. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi hoặc thu hồi các quyền truy cập đã cấp cho ứng dụng vào bất cứ thời điểm nào trong mục "Cài đặt thiết bị".

Điều khoản về chính sách quyền riêng tư được mô tả chi tiết tại https://khaibaoyte.khambenh.gov.vn/privacy-policy.html. Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy đọc kỹ toàn bộ các điều khoản này.

Ứng dụng Y tế HCM là miễn phí, được duy trì và vận hành bởi Sở Y tế và Sở thông tin truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ứng dụng không cung cấp các thông tin nhằm mục đích quảng cáo và cũng không thu thập trái phép bất cứ thông tin nào trên thiết bị của bạn.

Nếu có bất cứ thông tin nào cần làm rõ thêm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email: medinet.syt@gmail.com.
Updated on
Dec 15, 2021

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
This app may share these data types with third parties
Personal info and Health and fitness
This app may collect these data types
Personal info and Health and fitness
Data is encrypted in transit
You can request that data be deleted

What's new

Hiệu chỉnh lỗi phần mềm