iControlAV5

Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

Completely redesigned for 2014, iControlAV5 gives you complete control of your compatible Pioneer AV Receiver and Blu-ray Disc player using your Android.
(*A note regarding AV Receiver compatibility: iControlAV5 works with compatible AV receivers. A complete list of compatible models is available below. )

Not only can you control the basic features of your AV receiver like volume, switching inputs, select the listening mode and power on and off. iControlAV5 turns your Android device into an advanced remote control, giving full control (i.e. SOUND EXPLORER) of your new AV receiver, and in a fun and intuitive way.

*Set the network standby --> "ON" beforehand, you can turn ON your AV receiver with iControlAV5.


Description
Compatible AV receiver models
USA/Canada:
SC-LX901,SC-LX801,SC-LX701,SC-LX501,VSX-LX301,VSX-1131,VSX-LX101,VSX-831,
SC-99,SC-97,SC-95,SC-91,VSX-90,VSX-1130,VSX-45,VSX-830,
SC-89,SC-87,SC-85,SC-82,SC-81,VSX-80,VSX-1124,VSX-44,VSX-1024,VSX-1029,VSX-824,
SC-79,SC-77,SC-75,SC-1523,SC-1528,SC-72,SC-1323,SC-1328,SC-71,SC-1223,SC-1228,VSX-70,VSX-1123,VSX-1128,VSX-1028,VSX-43,VSX-1023,VSX-823,
SC-68,SC-67,SC-65,SC-1522,SC-1527,SC-63,SC-61,SC-1222,SC-1227,VSX-60,VSX-1122,VSX-1127,VSX-1027,VSX-42,VSX-1022,VSX-822,
SC-57,SC-55,VSX-53,VSX-52,VSX-51,VSX-50,VSX-1121,VSX-1021,SC-1526,VSX-1326,VSX-1126,VSX-1026,VSX-926

Central and South America :
SC-99,SC-97,SC-95,SC-91,VSX-90,VSX-1130,VSX-45,SC-LX89,SC-LX79,SC-LX59,VSX-930,VSX-830,
SC-87,SC-82,SC-81,VSX-80,VSX-1124,VSX-924,VSX-824,
SC-79,SC-77,SC-72,VSX-70,SC-LX87,SC-LX77,SC-LX57,VSX-1123,VSX-923,VSX-43,VSX-823,
SC-68,SC-67,SC-65,SC-63,SC-61,VSX-60,VSX-1122,SC-LX56,VSX-922,VSX-42,VSX-1022,VSX-822,
SC-57,SC-55,VSX-53,VSX-52,VSX-51,VSX-50,VSX-1021,VSX-LX55,VSX-921

Europe :
SC-LX901,SC-LX801,SC-LX701,SC-LX501,VSX-1131,VSX-831,
SC-LX89,SC-LX79,SC-LX59,VSX-1130,VSX-930,VSX-830,
SC-LX88,SC-LX78,SC-LX58,SC-2024,SC-1224,VSX-924,VSX-824,VSX-529,
SC-LX87,SC-LX77,SC-LX57,SC-2023,SC-1223,VSX-1123,VSX-923,VSX-S510,VSX-828,VSX-528,
SC-LX86,SC-LX76,SC-LX56,SC-2022,VSX-1122,VSX-922,VSX-827,VSX-527,
SC-LX85,SC-LX75,VSX-LX55,VSX-2021,VSX-1021,VSX-921

Asean :
SC-LX89,SC-LX79,SC-LX59,VSX-930,VSX-830,
SC-LX88,SC-LX78,SC-LX58,SC-2024,SC-1224,VSX-924,VSX-824,
SC-LX87,SC-LX77,SC-LX57,SC-2023,SC-1223,VSX-1123,VSX-923,VSX-823,
SC-LX86,SC-LX76,SC-LX56,SC-2022,VSX-1122,VSX-922,VSX-822,
SC-LX85,SC-LX75,VSX-LX55,VSX-1021,VSX-921

Oceania :
VSX-1131, VSX-831,
SC-LX89,SC-LX79,SC-LX59,VSX-1130,VSX-930,VSX-830,
SC-LX88,SC-LX78,SC-LX58,SC-2024,SC-1224,VSX-924,VSX-824,VSX-529,
SC-LX87,SC-LX77,SC-LX57,SC-2023,SC-1223,VSX-1123,VSX-923,VSX-828,VSX-528,
SC-LX86,SC-LX76,SC-LX56,SC-2022,VSX-1122,VSX-922,VSX-827,VSX-527,
SC-LX85,SC-LX75,VSX-LX55,VSX-2021,VSX-1021,VSX-921

Middle-East :
SC-LX89,SC-LX79,SC-LX59,VSX-930,VSX-830,
SC-LX88,SC-LX78,SC-LX58,SC-2024,SC-1224,VSX-924,VSX-824,
SC-LX87,SC-LX77,SC-LX57,SC-2023,SC-1223,VSX-1123,VSX-923,VSX-823
SC-LX86,SC-LX76,SC-LX56,SC-2022,VSX-1122,VSX-922,VSX-822,
SC-LX85,SC-LX75,VSX-LX55,VSX-1021,VSX-921

East-Asia :
VSX-831,
SC-LX89,SC-LX79,SC-LX59,VSX-930,VSX-830,
SC-LX88,SC-LX78,SC-LX58,SC-1224,VSX-924,VSX-824,
SC-LX87,SC-LX77,SC-LX57,SC-1223,VSX-1123,VSX-923,VSX-S510,VSX-823,
SC-LX86,SC-LX76,SC-LX56,VSX-1122,VSX-922,VSX-822,
SC-LX85,SC-LX75,VSX-LX55,VSX-1021,VSX-921

Compatible Blu-ray Disc player models
USA/Canada :
BDP-33FD,BDP-31FD,BDP-330,BDP-43FD,BDP-41FD,BDP-430,BDP-53FD,BDP-52FD,BDP-140,BDP-62FD,BDP-150,BDP-80FD,BDP-85FD,BDP-88FD

Europe :
BDP-LX53,BDP-330,BDP-333,BDP-LX54,BDP-430,BDP-LX55,BDP-440,BDP-140,BDP-450,BDP-150,BDP-160,BDP-170,BDP-LX58,BDP-LX88,BDP-180,BDP-100,BDP-X300

Other Countries :
BDP-LX53,BDP-330,BDP-LX54,BDP-430,BDP-LX55,BDP-440,BDP-140,BDP-450,BDP-150,BDP-160,BDP-170,BDP-LX58,BDP-LX88,BDP-180

* Not compatible with Pioneer models other than those listed above.

Requires Android 4.0.3 or later.
* Operation of this application is not guaranteed for all devices.
Helt ny design för 2014, iControlAV5 ger dig fullständig kontroll över din kompatibla Pioneer-receiver och Blu-ray Disc-spelare med hjälp av din Android.
(* En anteckning om receiver kompatibilitet: iControlAV5 arbetar med kompatibla receivers En komplett lista över kompatibla modeller finns nedan..)

Inte bara kan du styra de grundläggande funktionerna i din receiver som volym, byta ingångar, välja lyssningsläge och slå på och av. iControlAV5 förvandlar din Android-enhet till en avancerad fjärrkontroll, vilket ger full kontroll (dvs SOUND Explorer) av din nya receiver, och på ett roligt och intuitivt sätt.

* Ställ in Network Standby -> "ON" i förväg, kan du slår på AV-receiver med iControlAV5.


Beskrivning
Kompatibla AV-receiver modeller
USA / Kanada:
SC-LX901, SC-LX801, SC-LX701, SC-LX501, VSX-LX301, VSX-1131, VSX-LX101, VSX-831,
SC-99, SC-97, SC-95, SC-91, VSX-90, VSX-1130, VSX-45, VSX-830,
SC-89, SC-87, SC-85, SC-82, SC-81, VSX-80, VSX-1124, VSX-44, VSX-1024, VSX-1029, VSX-824,
SC-79, SC-77, SC-75, SC-1523, SC-1528, SC-72, SC-1323, SC-1328, SC-71, SC-1223, SC-1228, VSX-70, VSX- 1123, VSX-1128, VSX-1028, VSX-43, VSX-1023, VSX-823,
SC-68, SC-67, SC-65, SC-1522, SC-1527, SC-63, SC-61, SC-1222, SC-1227, VSX-60, VSX-1122, VSX-1127, VSX- 1027, VSX-42, VSX-1022, VSX-822,
SC-57, SC-55, VSX-53, VSX-52, VSX-51, VSX-50, VSX-1121, VSX-1021, SC-1526, VSX-1326, VSX-1126, VSX-1026, VSX- 926

Central- och Sydamerika:
SC-99, SC-97, SC-95, SC-91, VSX-90, VSX-1130, VSX-45, SC-LX89, SC-LX79, SC-LX59, VSX-930, VSX-830,
SC-87, SC-82, SC-81, VSX-80, VSX-1124, VSX-924, VSX-824,
SC-79, SC-77, SC-72, VSX-70, SC-LX87, SC-LX77, SC-LX57, VSX-1123, VSX-923, VSX-43, VSX-823,
SC-68, SC-67, SC-65, SC-63, SC-61, VSX-60, VSX-1122, SC-LX56, VSX-922, VSX-42, VSX-1022, VSX-822,
SC-57, SC-55, VSX-53, VSX-52, VSX-51, VSX-50, VSX-1021, VSX-LX55, VSX-921

Europa :
SC-LX901, SC-LX801, SC-LX701, SC-LX501, VSX-1131, VSX-831,
SC-LX89, SC-LX79, SC-LX59, VSX-1130, VSX-930, VSX-830,
SC-LX88, SC-LX78, SC-LX58, SC-2024, SC-1224, VSX-924, VSX-824, VSX-529,
SC-LX87, SC-LX77, SC-LX57, SC-2023, SC-1223, VSX-1123, VSX-923, VSX-S510, VSX-828, VSX-528,
SC-LX86, SC-LX76, SC-LX56, SC-2022, VSX-1122, VSX-922, VSX-827, VSX-527,
SC-LX85, SC-LX75, VSX-LX55, VSX-2021, VSX-1021, VSX-921

asean:
SC-LX89, SC-LX79, SC-LX59, VSX-930, VSX-830,
SC-LX88, SC-LX78, SC-LX58, SC-2024, SC-1224, VSX-924, VSX-824,
SC-LX87, SC-LX77, SC-LX57, SC-2023, SC-1223, VSX-1123, VSX-923, VSX-823,
SC-LX86, SC-LX76, SC-LX56, SC-2022, VSX-1122, VSX-922, VSX-822,
SC-LX85, SC-LX75, VSX-LX55, VSX-1021, VSX-921

oceania:
VSX-1131, VSX-831,
SC-LX89, SC-LX79, SC-LX59, VSX-1130, VSX-930, VSX-830,
SC-LX88, SC-LX78, SC-LX58, SC-2024, SC-1224, VSX-924, VSX-824, VSX-529,
SC-LX87, SC-LX77, SC-LX57, SC-2023, SC-1223, VSX-1123, VSX-923, VSX-828, VSX-528,
SC-LX86, SC-LX76, SC-LX56, SC-2022, VSX-1122, VSX-922, VSX-827, VSX-527,
SC-LX85, SC-LX75, VSX-LX55, VSX-2021, VSX-1021, VSX-921

Mellanöstern :
SC-LX89, SC-LX79, SC-LX59, VSX-930, VSX-830,
SC-LX88, SC-LX78, SC-LX58, SC-2024, SC-1224, VSX-924, VSX-824,
SC-LX87, SC-LX77, SC-LX57, SC-2023, SC-1223, VSX-1123, VSX-923, VSX-823
SC-LX86, SC-LX76, SC-LX56, SC-2022, VSX-1122, VSX-922, VSX-822,
SC-LX85, SC-LX75, VSX-LX55, VSX-1021, VSX-921

Östasien :
VSX-831,
SC-LX89, SC-LX79, SC-LX59, VSX-930, VSX-830,
SC-LX88, SC-LX78, SC-LX58, SC-1224, VSX-924, VSX-824,
SC-LX87, SC-LX77, SC-LX57, SC-1223, VSX-1123, VSX-923, VSX-S510, VSX-823,
SC-LX86, SC-LX76, SC-LX56, VSX-1122, VSX-922, VSX-822,
SC-LX85, SC-LX75, VSX-LX55, VSX-1021, VSX-921

Kompatibla Blu-ray Disc-spelare modeller
USA / Kanada:
BDP-33FD, BDP-31FD, BDP-330, BDP-43FD, BDP-41FD, BDP-430, BDP-53FD, BDP-52FD, BDP-140, BDP-62FD, BDP-150, BDP-80FD, BDP- 85FD, BDP-88FD

Europa :
BDP-LX53, BDP-330, BDP-333, BDP-LX54, BDP-430, BDP-LX55, BDP-440, BDP-140, BDP-450, BDP-150, BDP-160, BDP-170, BDP- LX58, BDP-LX88, BDP-180, BDP-100, BDP-X300

Andra länder :
BDP-LX53, BDP-330, BDP-LX54, BDP-430, BDP-LX55, BDP-440, BDP-140, BDP-450, BDP-150, BDP-160, BDP-170, BDP-LX58, BDP- LX88, BDP-180

* Inte kompatibel med andra än de som anges ovan Pioneer modeller.

Kräver Android 4.0.3 eller senare.
* Användning av denna ansökan inte garanteras för alla enheter.
Läs mer
Komprimera
1,9
5 720 totalt
5
4
3
2
1
Läser in …

Nyheter

Bug fix.
Läs mer
Komprimera

Mer information

Uppdaterad
24 februari 2017
Storlek
25M
Installationer
100 000+
Aktuell version
4.4.0
Kräver Android
4.0.3 och senare
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Behörigheter
Leverantör
O&P TECHNOLOGY CORPORATION
Utvecklare
東京都墨田区横網一丁目10番5号 KOKUGIKAN FRONT BUILDING
©2021 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenIntegritetUtvecklareOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.