mobiEdu - Giảng viên

5K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

MobiEdu mSchool - Giảng viên là ứng dụng dành cho người quản trị, giáo viên dùng để quản lý trường học trực tuyến.

Sử dụng ứng dụng, bạn có thể:
- Khởi tạo và dạy lớp học tương tác mọi lúc mọi nơi
- Quản lý giáo viên dưới quyền
- Quản lý học viên, theo dõi tiến độ học tập
- Quản lý khóa học, bài kiểm tra
- Quản lý đơn hàng, thu nhập
- Xem báo cáo thống kê

Ứng dụng MobiEdu mSchool - Giảng viên sẽ giúp bạn việc trải nghiệm online mượt mà trên điện thoại, dễ dàng quản lý mọi thông tin của trường học.
Updated on
May 8, 2024

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
This app may collect these data types
Personal info, Photos and videos and 3 others
Data is encrypted in transit
You can request that data be deleted

What's new

Update feature