¿Quieres traducir la descripción al Español (España) con el Traductor de Google?Volver a traducir la descripción al Gallego (España)

Se es un docente que xa utiliza de Prográmame-UDIS de recursoseducativos.net, agora poderás ter acceso en todo modo momento ó que alí prepares e planifiques para a túa práctica docente na aula.

Ademais tamén poderás usala desde o teu reloxo intelixente con wearOS, con independencia de se usas un teléfono android ou un iphone con el.

Desde a versión para reloxos poderás:
- Ver a lista do diario de clase, da semana escollida no móbil, podendo aprazar o que desexes e engadir un novo á semana aprazados.
- Ver a lista de alumnos do grupo escollido no móbil, puidendo, para cada un deles, anotar as faltas de asistencia, puntualidade, engadir anécdotas e reunións.
- Ver a lista de próximas citas e anotacións que teñas incluídas na túa axenda.
Tan só terás que escanear o código QR que aparecerá no reloxo coa aplicación Programáme-UDIS do teu móbil, e xa quedrán sincronizados.

Desde a APP par o teu móbil ou tablet de prográmame-UDIS poderás:
- Navegar entre os diferentes cartafoles que teñas creados na aplicación online, tanto propios como compartidos, dentro das 4 etapas educativas que contempla.
- Visualizar os elementos das diferentes UDIS que teñas creadas en cada cartafol.
- Levar á práctica as semanas do teu diario de clase, xa que poderás ver o que tes planificado para cada sesión. O apartado correspondente situarase automáticamente no día actual da última semana creada.
- Poderás aprazar aquelas sesións que non teñas tempo de levar a cabo na aula, e quedará automáticamente gardada nunha nova semana oculta dispoñible desde a aplicación online, para poder engadilos nas seguinte semana.
- Podes facer o seguimento dos teus grupos de alumnos: controlar e xestionar as faltas do alumnado, escribir anécdotas e anotacións das reunións coas familias, todo esto directamente desde a App.
- Poderás ver a evolución das faltas de asistencia do alumnado, sincronizadas, co calendario de aula online dispoñible na web. Podendo tamén modificalos e engadilos directamente desde a App.
- Engade cualificacións e anotacións , para cada alumno ou alumna, nas probas que teñas establecidas no "caderno do docente" na aplicación online.
- Cambia a fotografía de cada alumno/a empregando a cámara do dispositivo ou unha imaxe da galería.
- Xera en pdf o perfil de área, competencial, táboas para a programación en currículo de cada cartafol.
- Le os códigos QR dos teus alumnos/as (xerados en recursoseducativos.net) para acceder directamente ás súas fichas.
- Usar unha axenda de anotacións, co calendario escolar de Galicia xa cargado, no que poderás tamén incluír anotacións de forma manuscrita cun Stylus (só para tablets)

Lembra que para empregar esta aplicación precisas ter un usuario e contrasinal (rexistro gratuito) na web www.recursoseducativos.net.
Si eres un profesor que ya utiliza Prográmame-UDIS de recursoseducativos.net, ahora podrás tener acceso en todo momento a lo que preparas y planificas para tu práctica docente en el aula.

Además, también puede usarlo desde su reloj inteligente con wearOS, independientemente de si usa un teléfono Android o un iPhone con él.

Desde la versión para relojes puedes:
- Ver la lista del diario de clase, de la semana elegida en el móvil, pudiendo aplazar lo que quieras y añadir uno nuevo a la semana aplazada.
- Ver la lista de alumnos del grupo elegido en el móvil, pudiendo, para cada uno de ellos, anotar las ausencias, puntualidad, añadir anécdotas y encuentros.
- Ver la lista de próximas citas y notas que ha incluido en su agenda.
Todo lo que tienes que hacer es escanear el código QR que aparecerá en tu reloj con la aplicación Programa-UDIS de tu móvil, y se sincronizarán.

Desde la APP para tu programa de móvil o tableta-UDIS puedes:
- Navega por las distintas carpetas que has creado en la aplicación online, tanto propias como compartidas, dentro de las 4 etapas educativas que contemplas.
- Visualiza los elementos de los diferentes UDIS que has creado en cada carpeta.
- Pon en práctica las semanas de tu diario de clase, ya que podrás ver lo que tienes planeado para cada sesión. La sección correspondiente se colocará automáticamente en el día actual de la última semana creada.
- Puedes posponer aquellas sesiones que no tengas tiempo de realizar en el aula, y se guardará automáticamente en una nueva semana oculta disponible desde la aplicación online, para que puedas añadirlas en la semana siguiente.
- Puede realizar un seguimiento de sus grupos de estudiantes: controlar y gestionar las ausencias de los estudiantes, escribir anécdotas y notas de las reuniones familiares, todo directamente desde la aplicación.
- Podrás ver la evolución de las ausencias de los alumnos, sincronizada, con el calendario de aula online disponible en la web. También puede modificarlos y agregarlos directamente desde la aplicación.
- Añade notas y notas, para cada alumno, en las pruebas que hayas establecido en el "cuaderno del profesor" de la aplicación online.
- Cambia la foto de cada alumno usando la cámara del dispositivo o una imagen de la galería.
- Genera en pdf el perfil de área, competencia, tablas para la programación en currículum de cada carpeta.
- Leer los códigos QR de tus alumnos (generados en recursoseducativos.net) para acceder a sus tarjetas directamente.
- Utiliza un diario de anotaciones, con el calendario escolar gallego ya cargado, en el que también puedes incluir anotaciones manuscritas con un Stylus (solo para tablets)

Recuerde que para utilizar esta aplicación es necesario disponer de usuario y contraseña (registro gratuito) en el sitio web www.recursoseducativos.net.
Más información
Ocultar

Novedades

- Soluciona erro no duplicado no diario de clase, en determinadas circunstancias.
- Acceso á xestión de permisos da APP cando non está autorizado o uso da localización.
- Melloras de estabilidade e solución de erros menores. Actualizado a API 30.
- Podes organizar os teus arquivos en cartafoles.


Versións anteriores:
- Na axenda de anotacións amosa o pronóstico do tempo e temperaturas para os vindeiros días.
- Podes marcar/desmarcar as UD-UDI como activas (favoritas)

Más información
Ocultar

Información adicional

Actualizada
12 de noviembre de 2021
Tamaño
Varía según el dispositivo.
Descargas
500+
Versión actual
Varía según el dispositivo.
Requiere Android
Varía según el dispositivo.
Clasificación de contenido
Permisos
Ofrecida por
Óscar Abilleira Muñiz - recursoseducativos.net
©2021 GoogleTérminos del Servicio del sitioPrivacidadDesarrolladoresInformación de Google|Ubicación: Estados UnidosIdioma: Español
Al comprar este artículo, se realiza una transacción con Google Payments y aceptas las Condiciones de Servicio y el Aviso de Privacidad de Google Payments.