EasyRit

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

EasyRit kilometerregistratie is een rittenregistratie applicatie voor het bijhouden/beheren van een sluitende kilometerregistratie. Indien u een leaseauto rijdt zonder bijtelling dient u een sluitende rittenregistratie bij te houden voor de Belastingdienst. Maar ook voor zakelijke rijders die hun zakelijke ritten willen declareren of onderscheiden van privé kilometers is EasyRit Registratie een ideale applicatie. EasyRit Registratie heeft vele duizenden gebruikers die al meer dan honderden miljoenen kilometers hebben geregistreerd via de app.

EasyRit registratie is gekoppeld aan een online beheerprogramma met dashboard. De app voorziet in het registreren van uw zakelijke en/of privé kilometers t.b.v. een juiste kilometeradministratie voor de belastingdienst. Op de website van EasyRit kunt u uw rittenadministratie beheren, wijzigen, downloaden, importeren en (volautomatisch) exporteren voor verzending naar uw mailbox of die van uw boekhouder.

EasyRit App functionaliteiten:
• Kilometerregistratie bijhouden volgens de normen van de belastingdienst;
• Invoeren datum en tijd;
• Invoeren begin- en eindstand van de kilometerteller (kan ook automatisch);
• Afgelegde aantal kilometers invoeren en eind kilometerstand berekening (kan ook automatisch);
• Automatisch het adres, de afstand en route berekenen. KM stand wordt automatisch opgeteld. (Onder voorkeuren aan of uit te zetten);
• De route die u heeft gereden, als u niet de meest gebruikelijke route heeft genomen is in te voeren. De app presenteert zelf een inschatting van de genomen wegen, welke aanpasbaar zijn. (Onder voorkeuren aan of uit te zetten);
• Eenvoudig instelbaar of het een privérit is, woon/werk of een zakelijke rit is;
• De privé-omrijkilometers als u tijdens dezelfde rit zakelijke kilometers en privékilometers rijdt;
• Automatisch ritten synchroniseren, indien nodig aanpasbaar via het beheerprogramma. (Onder voorkeuren aan of uit te zetten);
• Omschrijving toevoegen, bijvoorbeeld naam van de klant die u bezoekt;
• Bezochte locaties worden opgeslagen in adresboek;
• Handmatige invoer in geval van geen of slecht bereik;
• Meerdere voertuigen toevoegen;
• E-mail rapportages instellen.

Mijn EasyRit beheerprogramma *:
• Een online beheerprogramma met KM dashboard;
• Importeer in .CSV en exporteer in Excel of .CSV formaat;
• Kilometervergoeding (bedrag) instellen;
• Mogelijkheid tot achteraf invoeren of aanpassen van ritten; u kunt dus met terugwerkende kracht uw administratie op orde maken;
• Notificatie bij conflicterende ritten, bijvoorbeeld als een rit niet juist aansluit;
• Meerdere voertuigen toevoegen;
• E-mail rapportages instellen.

Overige service:
• Wij zijn een bedrijf met een eigen ontwikkelteam en helpdesk;
• Blijvende doorontwikkeling en verbetering;
• Mijn EasyRit beheerprogramma draait in een professioneel beveiligd datacenter;
• Data in het Mijn EasyRit wordt dagelijks gebackupt;
• Wij zijn ook beschikbaar op Apple iOS, mocht u in de toekomst iOS gaan gebruiken dan is dit geen probleem;

* Wij zijn een bedrijf met een eigen ontwikkelteam en helpdesk. Wij staan voor de kwaliteit, service en veiligheid van uw gegevens. Dit is de reden dat wij voor het EasyRit beheerprogramma een vergoeding vragen, zie www.easyrit.nl/prijzen voor de verschillende prijzen en looptijden. Wij hanteren géén automatische/stilzwijgende verlenging, u zit dus nergens aan vast en betaald altijd eenmalig voor een door u gekozen periode. Wij sturen u een btw factuur ter verantwoording. Ervaar EasyRit 30 dagen gratis en maak een proefaccount aan na registratie, zonder enige verplichting tot verlengen.

(!) Uw werkgever en de Belastingdienst kunnen de juistheid van een rittenregistratie controleren aan de hand van bijvoorbeeld kantooragenda’s, garagenota’s, elektronische routeplanners etc. Bewaar deze informatie daarom goed.
EasyRit kilometer registration is a route recording application for tracking / managing a comprehensive kilometer registration. If you drive a company car without additional tax you should maintain a balanced kilometer record for the Tax Office. But also for commercial drivers who want to declare their business trips or distinguish private mileage EasyRit Registration is an ideal application. EasyRit Registration has many thousands of users who have already registered more than hundreds of millions of kilometers through the app.

EasyRit registration is coupled to an on-line management tool with dashboard. The app provides for the registration of your business and / or private mileage serving a correct mileage records for tax purposes. On, you can manage your logbook EasyRit website, modify, download, and import (fully automatic) export for delivery to your mailbox or your accountant.

EasyRit App features:
• Mileage Registration keep up to the standards of tax administration;
• Entering the date and time;
• Entering start and end position of the odometer (also automatic);
• Enter Discarded mileage and ending mileage calculation (also automatic);
• Automatically calculate the address, distance and route. KM position is added automatically. (Under preferences on or off);
• The route that you have driven, if you have not taken is to introduce the most common route. The app presents itself estimates the acquired roads, which are adaptable. (Under preferences on or off);
• Easily adjustable if it is a Private trip, live / work, or a business trip is;
• The private detour kilometers if you drive business mileage and private mileage during the same trip;
• Auto-sync trips, if necessary adjustable via the management program. (Under preferences on or off);
• Add Description, such as customer name you visit;
• visited locations are stored in Address Book;
• Manual input in case of poor or no coverage;
• Add multiple vehicles;
• Set up e-mail reports.

My EasyRit management *:
• An online management dashboard with KM;
• Import and export in CSV, Excel or CSV format;
• Set Kilometre (amount);
• Ability to later enter or modify rides; so you can retroactively make your records in order;
• Notification by conflicting drives, for example, if a drive does not fit properly;
• Add multiple vehicles;
• Set up e-mail reports.

Other service:
• We are a company with its own development and help desk;
• Continued further development and improvement;
• My EasyRit management turns into a professional secure data center;
• Data in My EasyRit is backed up daily;
• We are also available on Apple iOS, if you are going to use in the future iOS this is not a problem;

* We are a company with its own development and help desk. We stand for quality, service and security of your data. This is why we charge for EasyRit management, see www.easyrit.nl/prijzen for the various prices and maturities. We use no automatic / automatic renewal, so you're not tied to and always paid once for a chosen period. We will send you a VAT invoice to account. Experience EasyRit 30 days for free and create a trial account after registration, without any obligation to renew.

(!) Your employer and the tax authorities may verify the accuracy of one kilometer record on the basis of such office calendars, car notes, electronic route planners etc. Keep this information therefore good.
Read more
Collapse
3.1
21 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Algemene verbeteringen en optimalisatie
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 5, 2018
Size
6.3M
Installs
5,000+
Current Version
1.1.2
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
NoBears B.V.
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.