Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

De administratieve app voor de Glazenwasserij- en schoonmaakbranche.

De planning staat centraal, u vergeet zo nooit meer een afspraak. Koppel de opdrachten aan relaties en medewerkers, u heeft direct de werklijsten daarmee samengesteld. Laat opdrachten terugkeren op dag, week, maand schema of plan op basis van weeknummer invoer.

Facturatie
Voorkom dubbele administratie en bespaar tijd door de facturatie te koppelen aan de uitgevoerde werkzaamheden. Binnen enkele stappen is de pdf factuur per e-mail verzonden. Btw-verlegd & G-rekening is volledig ondersteund voor de Nederlandse en Belgische regelgevingen.
Kernpunten van het facturatie systeem:
- Digitale factuur versturen in PDF-formaat.
- Verzamelfacturatie van uitgevoerde opdrachten.
- Per opdracht/object te factureren bedragen registreren.
- BTW Verlegd & G-Rekening zijn ondersteund.
- Factureren aan eindklant of naar een andere relatie (opdrachtgever).

Notificaties & vooraankondigingen
Uw klanten de vooraankondiging sturen ging nog nooit zo eenvoudig. Zodra de afspraken zijn ingepland worden de aankondigingen per e-mail en/of SMS automatisch naar de klant verzonden. U kunt zelf de persoonlijke boodschap naar eigen wens aanpassen.

Relatiebeheer
U kunt relaties indelen in opdrachtgevers en in klanten. Per relatie kunt u alle nodige contact gegevens vastleggen, opdrachten, facturen, betalingen invoeren. Werkt u in opdracht van een schoonmaakbedrijf, dan kunt u de afdruk lay-out hierop aanpassen.

Statistieken & rapportages
Krijg grip op de financiële situatie met de uitgebreide statistieken en vooruitblikken. Per relatie- en werkzaamhedencategorie een inzicht van de gerealiseerde facturen en verwachte omzetten. De statistieken zijn zeer gedetailleerd en per jaar, maand, week of dag niveau opvraagbaar.

Overstappen naar Plan&Was
Als u met Plan&Was gaat beginnen is het mogelijk om uw bestaande klantbestand over te brengen. Door het invullen van het Excel import-document en deze vervolgens te importeren kunt u direct de planning invoeren voor uw bestaande relaties.

Indien gewenst kunnen de medewerkers van Plan&Was u hierbij begeleiden.
Tijdens de introductie sessies leggen wij nader uit welke stappen u daarvoor dient te nemen.

De voordelen van Plan&Was:
- Direct inzicht in bedrijfscapaciteit en bezetting
- Geen initiële investering nodig
- Lage maandelijkse kosten
- Cloud service, altijd en overal beschikbaar!
- Optioneel; factureren, koppeling naar boekhoudpakket

Planning zonder zorgen:
- Vergeet nooit meer afspraken
- Plan op week, maand, jaar termijn
- Herinnering op achterstallige werkzaamheden
- Eenvoudig in gebruik
- Geschikt op Windows, Mac, tablets en smartphones

Bent u als professioneel glasbewassingsbedrijf op zoek naar een efficiënt, betrouwbaar en eenvoudig te gebruiken planningssysteem? Dan is Plan&Was voor u dé oplossing!

Tags: planwas, planner, glazenwasser
Administrative app for Glazenwasserij- and cleaning industry.

Planning is key, so you never forget an appointment. Torque commands to associates and employees, you direct the work lists compiled it. Let orders to return by day, week, month schedule or plan based on week number input.

billing
Avoid duplicate records and save time by linking the invoicing to the work performed. Within a few steps sent the PDF invoice by email. VAT shifted & G account is fully supported for the Dutch and Belgian regulations.
Key elements of the billing system:
- Sending Digital invoice in PDF format.
- Collect Invoicing of completed assignments.
- By command / object register to invoice amounts.
- VAT shifted & G Account are supported.
- Bill to end customer or to another relationship (client).

Notifications & for announcements
Your customers send the notice was never so easy. Once the appointments are scheduled to be notices by email and / or SMS automatically sent to the customer. You can adjust the personal message you wish.

Contact Management
You can organize contacts into clients and customers. Every relationship you can capture all the necessary contact information, orders, invoices, entering payments. Are you working on behalf of a cleaning, you can print layout to adapt.

Statistics and reports
Get a grip on the financial situation with comprehensive statistics and look ahead. Converting an understanding of the actual invoices and expected by marital and work category. The statistics are very detailed and each year, month, week or day level retrievable.

Switching to Plan & Laundry
If you plan and was going to start, it is possible to transfer your existing customer base. By filling in the Excel import document and then import them, you can directly enter the planning for your existing relationships.

If desired, the staff of Plan & Was accompany this.
During the introductory sessions, we lay out in more detail what steps you should take it.

The benefits of Plan & Wash:
- Direct insight into business capacity and occupancy
- No initial investment needed
- Low monthly fees
- Cloud service, anytime, anywhere!
- Optional; billing, link to accounting software

Planning without worries:
- Never forget appointments
- Plan on week, month, year term
- Reminder on overdue work
- Easy in use
- Suited for Windows, Mac, tablets and smartphones

Are you as a professional glasbewassingsbedrijf looking for an efficient, reliable and easy to use planning? Then Plan & Was the solution for you!

Tags: planwas, scheduler, window cleaner
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- Verbeteringen t.b.v. nieuwste Android versies
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 14, 2021
Size
Varies with device
Installs
1,000+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
GSE Automatisering
Developer
De Corantijn 87e 1689AN Zwaag Nederland
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.