EHBO-app - Rode Kruis

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Introductie
Kun jij EHBO verlenen? Jaarlijks raken 7,6 miljoen mensen gewond. Met de vernieuwde EHBO-app van het Nederlandse Rode Kruis heb je altijd betrouwbare informatie over hoe je bij deze ongevallen handelt. Of het nu gaat om een tekenbeet, epilepsie of hyperventilatie, de app vertelt je wat je moet doen.

Met de officiële EHBO-app van het Nederlandse Rode Kruis ben je altijd voorbereid op ongevallen en hoef je in geval van nood niet ver te zoeken voor betrouwbare informatie. Download de app nu!

Waarom kies je voor de EHBO-app van het Rode Kruis?
🔴 Officiële app van het Nederlandse Rode Kruis
🔴 Informatie bij meer dan 80 veelvoorkomende EHBO-situaties
🔴 Handig bij bijna alle ongevallen, van tekenbeten tot snijwonden
🔴 Betrouwbare en actuele informatie
🔴 Eenvoudige instructies volgens de officiële richtlijnen
🔴 Geeft snel de juiste informatie, ook bij nood of paniek
🔴 Gesproken instructies bij o.a bewusteloosheid, reanimeren en brandwonden
🔴 Zoekfunctie om specifieke letsels snel te vinden
🔴 Persoonlijke inbox met speciaal voor jou geselecteerd EHBO-nieuws
🔴 Met link naar webshop van het Rode Kruis voor producten en cursussen

Nieuw
Nieuw: De EHBO-app is nu slimmer dan ooit. Vertel ons welk profiel het beste bij je past en wij zorgen dat de EHBO-tips daarop aansluiten.
Daarnaast is de EHBO-app nog verder geoptimaliseerd voor de nieuwste telefoons.

Download de app nu om alle nieuwe features te ontdekken!

Veelvoorkomende EHBO-situaties
De app biedt hulp bij de meest voorkomende EHBO-situaties. Er zijn gesproken instructies bij ernstige situaties zoals bewusteloosheid, brandwonden en reanimeren. Daarnaast vind je geschreven instructies over meer dan 80 situaties waarbij EHBO noodzakelijk is, zoals (snij)wonden, kneuzingen, insectensteken, allergische reacties, hyperventilatie, epilepsie en paniekaanvallen.

Welke ongevallen? Geen ziekenhuis of 112, wel EHBO
De app is vooral bedoeld voor ongevallen waarbij niet direct medische hulp van een arts nodig is, maar waarbij het wel noodzakelijk is om zelf eerste hulp te verlenen. De app geeft je daarbij de informatie die je nodig hebt. Wat doe je bijvoorbeeld na contact met de haartjes van de eikenprocessierups of met de sappen van de berenklauw? Wat doe je met een splinter of met een bloedneus?

Per ongeval of situatie geven we aan hoe je de situatie herkent. Daarna leggen we in overzichtelijke stappen uit wat je zelf kan doen. Uiteraard geven we ook aan wanneer het verstandig is om toch contact op te nemen met de huisarts of de huisartsenpost, of om 112 te bellen.

Hulp bij reanimatie
Voor reanimatie biedt de app een gesproken instructie. In twaalf duidelijke stappen begeleidt de app je bij het reanimeren. Hiermee kun je in een stressvolle situatie correct medisch handelen. De instructie kan op elk moment gepauzeerd wordt. Ook is het mogelijk om vanuit het instructiemenu direct 112 te bellen.

Ook voor bewusteloosheid, hevige bloedingen, brandwonden, vergiftiging en ernstige verslikking is er een gesproken instructie met duidelijke stappen en de mogelijkheid om direct 112 te bellen.

Let op: De app geeft niet aan waar AED’s hangen.

EHBO-producten en cursussen
In de app vind je een link naar de webshop van het Nederlandse Rode Kruis. We hebben onder andere verschillende EHBO-sets en -koffers, lesboeken en AED’s. In de webshop vind je ook EHBO-cursussen. Er is keuze tussen online introductiecursussen, reanimatiecursussen, uitgebreide cursussen of aanvullende cursussen.

Het Nederlandse Rode Kruis
Het Rode Kruis biedt hulp aan mensen in nood. Dichtbij als je je enkel verzwikt tijdens een wedstrijd, maar ook ver weg. Via 197 afdelingen bieden we hulp, bijvoorbeeld bij evenementen en bij rampen. Het Nederlandse Rode Kruis maakt deel uit van het Internationale Rode Kruis- en de Rode Halve Maanbeweging. Met de EHBO-app willen wij bijdragen aan ons doel: hulp bieden aan mensen in nood.
Introduction
Can you provide first aid? 7.6 million people are injured every year. With the renewed first aid app from the Dutch Red Cross, you always have reliable information about how to act in the event of these accidents. Whether it's a tick bite, epilepsy or hyperventilation, the app tells you what to do.

With the official first aid app of the Dutch Red Cross, you are always prepared for accidents and you do not have to look far for reliable information in case of an emergency. Download the app now!

Why did you choose the Red Cross first aid app?
🔴 Official app of the Dutch Red Cross
🔴 Information on over 80 common first aid situations
🔴 Useful in almost all accidents, from tick bites to cuts
🔴 Reliable and current information
🔴 Simple instructions according to official guidelines
🔴 Provides the right information quickly, even in case of emergency or panic
🔴 Spoken instructions for unconsciousness, resuscitation and burns, among other things
🔴Search function to quickly find specific injuries
🔴 Personal inbox with first aid news selected especially for you
🔴 With link to the Red Cross webshop for products and courses

New
New: The First Aid app is now smarter than ever. Tell us which profile suits you best and we will ensure that the first aid tips match.
In addition, the first aid app has been further optimized for the latest phones.

Download the app now to discover all the new features!

Common First Aid Situations
The app offers help with the most common first aid situations. There are spoken instructions in serious situations such as unconsciousness, burns and CPR. You will also find written instructions on more than 80 situations where first aid is necessary, such as (cuts) wounds, bruises, insect stings, allergic reactions, hyperventilation, epilepsy and panic attacks.

Which accidents? No hospital or 112, but first aid
The app is mainly intended for accidents where medical help from a doctor is not immediately necessary, but where it is necessary to provide first aid yourself. The app gives you the information you need. For example, what do you do after contact with the hairs of the oak processionary caterpillar or with the juices of the hogweed? What do you do with a splinter or a nosebleed?

We indicate for each accident or situation how you recognize the situation. Then we explain in clear steps what you can do yourself. Of course we also indicate when it is wise to contact the general practitioner or the general practitioner, or to call 112.

CPR help
For CPR, the app provides a voice prompt. The app guides you through CPR in twelve clear steps. This allows you to act correctly medically in a stressful situation. The instruction can be paused at any time. It is also possible to call 112 directly from the instruction menu.

There is also a spoken instruction with clear steps and the option to call 112 immediately for unconsciousness, heavy bleeding, burns, poisoning and severe choking.

Note: The app does not indicate where AEDs are located.

First aid products and courses
In the app you will find a link to the webshop of the Dutch Red Cross. We have various first aid kits and cases, textbooks and AEDs. You will also find first aid courses in the webshop. There is a choice between online introductory courses, CPR courses, extended courses or additional courses.

The Dutch Red Cross
The Red Cross offers help to people in need. Close if you sprain your ankle during a match, but also far away. We offer assistance through 197 departments, for example during events and disasters. The Dutch Red Cross is part of the International Red Cross and Red Crescent Movement. With the first aid app we want to contribute to our goal: to provide help to people in need.
Read more
Collapse
3.6
3,209 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Updated
October 7, 2021
Size
62M
Installs
1,000,000+
Current Version
7.9
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Het Nederlandse Rode Kruis
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.