JM Ceskms(Czech): Ježíš Mesiáš

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

JEŽÍŠ MESIÁŠ je velmi zvláštní příběh, vzhledem k tomu, že je to nikdy nekončící příběh. Ježíš zvítězil nad smrtí. Žije, a proto nezná svědectví lidí, kteří ho poznali, konce. Vypráví se o Něm, píše se o Něm. Stejně jako v tomto komiksu.
Obsah tohoto příběhu je převzat ze čtyř evangelií v Bibli. Ilustrace jsou nakresleny tak, aby apelovaly na lidi z mnoha různých zemí a kultur. Tento komiks byl vytištěn v několika jazycích, a další překlady následují.

Aplikace obsahuje 34 příběhů o Ježíšovi vybraných ze 4 evangeliích Bible.
Příběhy v této aplikaci můžete číst jednotlivě nebo za sebou.
Seznam příběhů:

1. Ježíš přichází! (Mat 3:1-17)
2. Pokušení v poušti (Mat 4:1-12)
3. Svatba v Káně (Jan 2:1-11)
4. Následuj mne! (Mat 4:12-22)
5. Blahoslavenství (Mat 5:1-16)
6. Uzdravení ochrnutého (Luk 5:17-25, 6:6-11)
7. Utišení bouře (Mat 8:23-27)
8. Osvobozen (Mar 5:1-20)
9. Vyvolení Dvanácti (Mat 9:35-10:4)
10. Nasycení pěti tisíců (Jan 6:1-15)
11. O chlebu života (Mat 14:22-33, Jan 6:22-40, 60-69)
12. O následování (Mat 16:13-28)
13. Deset malomocných (Luk 17:11-19)
14. Ježíš a děti (Luk 19:1-10, Mat 19:13-15)
15. Vzkříšení Lazara (Jan 11:17-44)
16. Úmysl velekněží (Jan 11:45-54)
17. Pomazání v Betanii (Jan 12:1-11)
18. Vjezd do Jeruzaléma (Luk 19:29-44)
19. Očištění chrámu (Luk 19:45-48)
20. Jidášova zrada (Mat 26:14-19)
21. Umývání nohou (Jan 13:1-35)
22. Večeře Páně (Mat 26:26-30, Jan 13:34-38)
23. Zatčení Ježíšovo (Jan 14:1-31, Mat 26:36-56)
24. Ježíš před Pilátem (Mat 26:57-75)
25. Rozsudek (Mat 27:11-30, Jan 18:28-40)
26. Ukřižování (Jan 19:1-18)
27. Prokletý (Mat 27:3-10, Luk 23:32-34)
28. Ježíš umírá (Luk 23:32-46, Mat 27:46-50, Jan 19:25-30)
29. Beránek Boží (Jan 19:31-42)
30. Ježíš žije! (Mar 16:1-9, Jan 20:1-18)
31. Ježíš je mezi námi (Luk 24:13-43, Jan 20:19-29)
32. Nejsem již na 1. místě (Jan 21:1-19, Mat 28:16-20)
33. Vydáváme svědectví (Sku 2:22-39)
34. Bůh je nablízku (Sku 20:17-32)
35. Modlidba
36. O Izraeli
37. Ježíšův život
38. Klíčová slova
39. Všeobecně
Jesus the Messiah is a very strange story, given that it is a never ending story. Jesus conquered death. He lives, and therefore knows the testimonies of people who know him, end. It tells about Him, he writes about Him. Like in the comics.
The contents of this story is taken from the four Gospels in the Bible. Illustrations are drawn in such a way that appealed to people from many different countries and cultures. This comic was printed in several languages, and other translations follow.

The application contains 34 stories about Jesus selected from four gospels of the Bible.
The stories in this app you can read individually or consecutively.
List of stories:

1. Jesus is coming! (Matthew 3: 1-17)
Second temptation in the wilderness (Matthew 4: 1-12)
3. The Wedding at Cana (John 2: 1-11)
4. Follow me! (Matthew 4: 12-22)
5th Beatitudes (Matthew 5: 1-16)
6. Healing of the paralytic (Luke 5: 17-25, 6: 6-11)
Silencing the seventh storm (Matthew 8: 23-27)
8. An exemption (Mar 5: 1-20)
9th Chosen Twelve (Matthew 9: 35-10: 4)
10th Saturation of the five thousand (John 6: 1-15)
11. The bread of life (Matthew 14: 22-33, John 6: 22-40, 60-69)
12. The following (Matthew 16: 13-28)
13th ten lepers (Luke 17: 11-19)
14. Jesus and the children (Luke 19: 1-10, Matthew 19: 13-15)
15th Raising of Lazarus (John 11: 17-44)
16. Úmysl high priests (John 11: 45-54)
17. The anointing at Bethany (John 12: 1-11)
18th entry into Jerusalem (Luke 19: 29-44)
19. Cleansing of the Temple (Lk 19: 45-48)
20th betrayal of Judas (Matthew 26: 14-19)
21st washing of the feet (John 13: 1-35)
22. The Lord's Supper (Matthew 26: 26-30, John 13: 34-38)
23rd arrest of Jesus (John 14: 1-31, Matthew 26: 36-56)
24th Jesus before Pilate (Matthew 26: 57-75)
25th Judgment (Matthew 27: 11-30, John 18: 28-40)
26th crucifixion (John 19: 1-18)
27th Cursed (Matthew 27: 3-10, Luke 23: 32-34)
Jesus dies on the 28th (Luke 23: 32-46, Mat 27: 46-50, John 19: 25-30)
29. Lamb of God (John 19: 31-42)
30th Jesus is alive! (Mar 16: 1-9, John 20: 1-18)
31st Jesus is among us (Luke 24: 13-43, John 20: 19-29)
32. I am no longer in 1st place (John 21: 1-19, Matthew 28: 16-20)
33. We testify (SKU 2: 22-39)
34. God is at hand (SKU 20: 17-32)
35. Prayer
36. About Israel
37. Jesus' life
38. Keywords
39. General
Read more
5.0
1 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

improved colors, subtitle windows underneath comic in several languages like Czech, English, French, Hindi, Nederlands (Dutch) and Polish.
Read more

Additional Information

Updated
July 3, 2017
Size
47M
Installs
100+
Current Version
2.0
Requires Android
2.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Chris Newhouse
Developer
JMPBK Netherlands Postbus 150 3970 AD Driebergen The Netherlands
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.