JM Ceskms(Czech): Ježíš Mesiáš

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

JEŽÍŠ MESIÁŠ je velmi zvláštní příběh, vzhledem k tomu, že je to nikdy nekončící příběh. Ježíš zvítězil nad smrtí. Žije, a proto nezná svědectví lidí, kteří ho poznali, konce. Vypráví se o Něm, píše se o Něm. Stejně jako v tomto komiksu.
Obsah tohoto příběhu je převzat ze čtyř evangelií v Bibli. Ilustrace jsou nakresleny tak, aby apelovaly na lidi z mnoha různých zemí a kultur. Tento komiks byl vytištěn v několika jazycích, a další překlady následují.

Aplikace obsahuje 34 příběhů o Ježíšovi vybraných ze 4 evangeliích Bible.
Příběhy v této aplikaci můžete číst jednotlivě nebo za sebou.
Seznam příběhů:

1. Ježíš přichází! (Mat 3:1-17)
2. Pokušení v poušti (Mat 4:1-12)
3. Svatba v Káně (Jan 2:1-11)
4. Následuj mne! (Mat 4:12-22)
5. Blahoslavenství (Mat 5:1-16)
6. Uzdravení ochrnutého (Luk 5:17-25, 6:6-11)
7. Utišení bouře (Mat 8:23-27)
8. Osvobozen (Mar 5:1-20)
9. Vyvolení Dvanácti (Mat 9:35-10:4)
10. Nasycení pěti tisíců (Jan 6:1-15)
11. O chlebu života (Mat 14:22-33, Jan 6:22-40, 60-69)
12. O následování (Mat 16:13-28)
13. Deset malomocných (Luk 17:11-19)
14. Ježíš a děti (Luk 19:1-10, Mat 19:13-15)
15. Vzkříšení Lazara (Jan 11:17-44)
16. Úmysl velekněží (Jan 11:45-54)
17. Pomazání v Betanii (Jan 12:1-11)
18. Vjezd do Jeruzaléma (Luk 19:29-44)
19. Očištění chrámu (Luk 19:45-48)
20. Jidášova zrada (Mat 26:14-19)
21. Umývání nohou (Jan 13:1-35)
22. Večeře Páně (Mat 26:26-30, Jan 13:34-38)
23. Zatčení Ježíšovo (Jan 14:1-31, Mat 26:36-56)
24. Ježíš před Pilátem (Mat 26:57-75)
25. Rozsudek (Mat 27:11-30, Jan 18:28-40)
26. Ukřižování (Jan 19:1-18)
27. Prokletý (Mat 27:3-10, Luk 23:32-34)
28. Ježíš umírá (Luk 23:32-46, Mat 27:46-50, Jan 19:25-30)
29. Beránek Boží (Jan 19:31-42)
30. Ježíš žije! (Mar 16:1-9, Jan 20:1-18)
31. Ježíš je mezi námi (Luk 24:13-43, Jan 20:19-29)
32. Nejsem již na 1. místě (Jan 21:1-19, Mat 28:16-20)
33. Vydáváme svědectví (Sku 2:22-39)
34. Bůh je nablízku (Sku 20:17-32)
35. Modlidba
36. O Izraeli
37. Ježíšův život
38. Klíčová slova
39. Všeobecně

(jmpbk)
JESUS ​​MESIAS is a very special story, since it is never ending story. Jesus won over death. He lives and therefore does not know the testimony of the people who have known him. He tells of Him, it is written about Him. As in this comic book.
The content of this story is taken from four Gospels in the Bible. Illustrations are drawn to appeal to people from many different countries and cultures. This comic book has been printed in several languages, and other translations follow.

The application contains 34 stories about Jesus selected from the 4 Gospel Bibles.
You can read stories in this app individually or in sequence.
Story List:

1. Jesus is coming! (Matt 3: 1-17)
2. Temptation in the desert (Matt 4: 1-12)
3. Wedding in Cana (John 2: 1-11)
4. Follow me! (Matt 4: 12-22)
5. Blessing (Matt 5: 1-16)
6. Healing the paralyzed (Luke 5: 17-25, 6: 6-11)
7. Saving the Storm (Matt 8: 23-27)
8. Liberated (Mar 5: 1-20)
9. Election of the Twelve (Matt 9: 35-10: 4)
10. Saturation of the Five Thousand (John 6: 1-15)
11. The bread of life (Matt 14: 22-33, John 6: 22-40, 60-69)
12. Following (Matt. 16: 13-28)
13. Ten lepers (Luke 17: 11-19)
14. Jesus and the children (Luke 19: 1-10, Matt 19: 13-15)
15. Resurrection of Lazarus (John 11: 17-44)
16. The Purpose of the High Priests (John 11: 45-54)
17. The anointing in Bethany (John 12: 1-11)
18. The entrance to Jerusalem (Luke 19: 29-44)
19. Cleaning the Temple (Luke 19: 45-48)
20. Judas' betrayal (Matt 26: 14-19)
21. Washing Your Feet (John 13: 1-35)
22. The Lord's Supper (Matt 26: 26-30, John 13: 34-38)
23. The Arrest of Jesus (John 14: 1-31, Matt 26: 36-56)
24. Jesus before Pilate (Matt 26: 57-75)
25. Judgment (Matt 27: 11-30, John 18: 28-40)
26. Crucifixion (John 19: 1-18)
27. Cursed (Matt 27: 3-10, Luke 23: 32-34)
28. Jesus dies (Luke 23: 32-46, Matt. 27: 46-50, John 19: 25-30)
29. The Lamb of God (John 19: 31-42)
30. Jesus lives! (Mar 16: 1-9, John 20: 1-18)
31. Jesus is among us (Luke 24: 13-43, John 20: 19-29)
32. I am no longer in 1st place (John 21: 1-19, Matt 28: 16-20)
33. We bear testimony (Sku 2: 22-39)
34. God is near (Sku 20: 17-32)
35. Modlidba
36. About Israel
37. Jesus' life
38. Keywords
39. General

(jmpbk)
Read more
Collapse
5.0
1 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

no changes
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 2, 2018
Size
47M
Installs
100+
Current Version
3.0
Requires Android
2.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Chris Newhouse
Developer
JMPBK Netherlands Postbus 150 3970 AD Driebergen The Netherlands
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.