JM Polski: Jezus Mesjasz

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

JEZUS MESJASZ
Prawdziwa historia Jezusa - króla i Mesjasza.
Żył w Izraelu około 2000 lat temu.
Każdy, kto Go spotkał, był poruszony.
Nikt nigdy nie zrobił tego, co zrobił On. Nikt nigdy nie powiedział tego, co powiedział On.

Tam, gdzie był Jezus, działy się cuda. On przynosił radość i szczęście tym, którzy chcieli Go słuchać. A jednak nagle wszystko to się skończyło. Jego wrogowie doprowadzili do Jego śmierci. To jednak nie był koniec. Sam przeczytaj, jak to się stało i zrozum, że historia Jezusa nadal trwa!

Aplikacja zawiera 34 historie o Jezusie, wybrane z 4 Ewangelii zapisanych w Biblii.
Możesz wybrać dowolną z nich albo czytać je po kolei.
W okienku opcji (na dole) można wybrać napisy/tłumaczenia na kilka rożnych języków.

Spis treści:
1. Oto nadchodzi Jezus! (Mat 3:1-17)
2. Niewidzialna bitwa (Mat 4:1-12)
3. Wesele w Kanie (Jan 2:1-11)
4. Idź za mną! (Mat 4:12-22)
5. Błogosławieństwa (Mat 5:1-16)
6. Uzdrowiony! (Łuk 5:17-25, 6:6-11)
7. Z Jezusem w łodzi (Mat 8:23-27)
8. Uwolniony z mocy szatana (Marek 5:1-20)
9. Misja (Mat 9:35-10:4)
10. Jezus daje ile trzeba (Jan 6:1-15)
11. Uwierz albo odejdź (Mat 14:22-33, Jan 6:22-40, 60-69)
12. Weź swój krzyż! (Mat 16:13-28)
13. Bądź wdzięczny! (Łuk 17:11-19)
14. Bądź jak dziecko (Łuk 19:1-10, Mat 19:13-15)
15. Jezus daje życie (Jan 11:17-44)
16. On musi umrzeć! (Jan 11:45-54)
17. Uwielbienie Jezusa (Jan 12:1-11)
18. Pokorny król (Łuk 19:29-44)
19. Wielkie oczyszczenie (Łuk 19:45-48)
20. Zdrada (Mat 26:14-19)
21. Umycie nóg (Jan 13:1-35)
22. Wieczerza (Mat 26:26-30, Jan 13:34-38)
23. Aresztowanie (Jan 14:1-31, Mat 26:36-56)
24. Sąd (Mat 26:57-75)
25. Wyrok śmierci (Mat 27:11-30, Jan 18:28-40)
26. Krzyż (Jan 19:1-18)
27. Przekleństwo (Mat 27:3-10, Łuk 23:32-34)
28. Śmierć Jezusa (Łuk 23:32-46, Mat 27:46-50, Jan 19:25-30)
29. Ofiara Jezusa (Jan 19:31-42)
30. Jezus żyje! (Mark 16:1-9, Jan 20:1-18)
31. Jezus z nami (Łuk 24:13-43, Jan 20:19-29)
32. Nigdy więcej „jestem najważniejszy”! (Jan 21:1-19, Mat 28:16-20)
33. Świadectwo (Dz. Ap. 2:22-39)
34. Bóg jest blisko (Ef. 1:1-15)
35. Modlitwa
36. O Izraelu
37. Życie Jezusa
38. Kluczowe słowa
39. Ogólne
40. Pytania

W końcowym okienku dodano inne materiały: modlitwę (35), słowniczek i informacje historyczne (36), opis życia Jezusa (37), najważniejsze pojęcia (38), informacje ogólne (39), pytania dotyczące Biblii (40).

Aplikacja stworzona w oparciu o książkę „Jezus Mesjasz” (Willem de Vink).
W ciągu ostatnich 25 lat książka została przetłumaczona na około 100 języków.
Większość już wydano, inne są w przygotowaniu.
Wersję angielską można zamówić w Holandii używając strony https://thegracefactoryshop.com/Jezus-Messias .
JESUS ​​THE MESSIAH
The true story of Jesus - the King and Messiah.
He lived in Israel about 2000 years ago.
Anyone who met him, he was moved.
No one has ever done what he did. No one ever said what he said.

Where was Jesus, miracles were happening. He brought joy and happiness to those who wanted to hear him. But suddenly it all ended. His enemies led to his death. However, this was not the end. Sam read, how it happened and understand that the story of Jesus continues!

The application includes 34 stories of Jesus, chosen from the 4 Gospels in the Bible.
You can choose any of them or read them in turn.
In the options window (below), you can select subtitles / translated into several different languages.

Table of Contents:
1. Here comes Jesus! (Mat 3: 1-17)
2. The invisible battle (Matthew 4: 1-12)
3. The Wedding at Cana (John 2: 1-11)
4. Follow me! (Mat 4: 12-22)
5. Blessing (Matthew 5: 1-16)
6. Healed! (Luke 5: 17-25, 6: 6-11)
7. Jesus in the boat (Mat 8: 23-27)
8. released from the power devil (Mark 5: 1-20)
9. The mission (Mat 9: 35-10: 4)
10. Jesus gives as necessary (John 6: 1-15)
11. Trust or leave (Mat 14: 22-33, Jan 6: 22-40, 60-69)
12. Take up your cross! (Matthew 16: 13-28)
13. Be grateful! (Luke 17: 11-19)
14. Be like a child (Luke 19: 1-10, Matthew 19: 13-15)
15. Jesus gives life (John 11: 17-44)
16. He must die! (John 11: 45-54)
17. Worship of Jesus (John 12: 1-11)
18. King Pokorny (Luke 19: 29-44)
19. Big purification (Luke 19: 45-48)
20. Zdrada (Mat 26: 14-19)
21. The washing of the feet (John 13: 1-35)
22. Supper (Matthew 26: 26-30, John 13: 34-38)
23. The arrest (John 14: 1-31, Matthew 26: 36-56)
24. The Court of First Instance (Matthew 26: 57-75)
25. The sentence of death (Matthew 27: 11-30, John 18: 28-40)
26. Cross (John 19: 1-18)
27. curse (Mat 27: 3-10 Arc 23: 32-34)
28. Death of Jesus (Luke 23: 32-46, Matthew 27: 46-50, John 19: 25-30)
29. The sacrifice of Jesus (John 19: 31-42)
30. Jesus is alive! (Mark 16: 1-9, Jan 20: 1-18)
31. Jesus with us (Luke 24: 13-43, John 20: 19-29)
32. No more "I'm the most important!" (John 21: 1-19, Matthew 28: 16-20)
33. certificate (Dz. Ap. 2: 22-39)
34. God is near (Eph. 1: 1-15)
35. Prayer
36. About Israel
37. The Life of Jesus
38. Keywords
39. General
40. questions

In the final pane other materials added: prayer (35), a glossary and historical information (36), a description of the life of Jesus (37), the most important concepts (38), general information (39), questions concerning the Bible (40).

Applications created based on the book "Jesus Messiah" (Willem de Vink).
Over the past 25 years, the book has been translated into about 100 languages.
Most have already been issued, others are in the pipeline.
English version can be ordered in the Netherlands using hand https://thegracefactoryshop.com/Jezus-Messias.
Read more
Collapse
Loading...

What's New

no changes
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 2, 2018
Size
49M
Installs
50+
Current Version
3.0
Requires Android
2.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Chris Newhouse
Developer
JMPBK Netherlands Postbus 150 3970 AD Driebergen The Netherlands
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.